Rekrutacja na ten kierunek będzie prowadzona na rok akademicki 2022/23.

Studia II stopnia

Zarządzanie

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 4 semestry

Naucz się fachowo odpowiadać na potrzeby współczesnych klientów oraz nowoczesnego rynku pracy.

Zarządzanie

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Rozwój gospodarczy krajów wpływa na wzrost zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowanych ekspertów, związanych z różnymi obszarami zarządzania.
Zarządzanie
SZEROKIE PERSPEKTYWY
Absolwenci zarządzania, w tym również studiów magisterskich, podejmują się dalszego rozwoju zawodowego w działach odpowiadających różnym dziedzinom zarządzania, m.in.: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kryzysowego, zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania produkcją, a nawet – do pracy w branżach związanych z marketingiem i nowymi mediami.
Zarządzanie
WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, umożliwiają poznanie zasad sprawnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, które jest alternatywą do pracy w firmach ograniczających etaty, a dodatkowo – niosącą ogromne korzyści finansowe i poczucie niezależności.
Zarządzanie
MIĘDZYNARODOWE KONCERNY
W ostatnim czasie międzynarodowe koncerny coraz chętniej wybierają Polskę jako lokalizację swoich centrów usług.
Zarządzanie
Dlaczego warto studiować zarządzanie we WSIiZ?
01
Wyniki badań
Wieloletnie badania przeprowadzane wśród absolwentów WSIiZ są jednoznaczne – osoby, które ukończyły Zarządzanie magisterskie, odnoszą większe sukcesy na międzynarodowym rynku pracy od tych, którzy zakończyli edukację na tytule licencjata.
02
Laboratorium Finansowe
Studia magisterskie z Zarządzania pozwolą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w najwyższej klasy Laboratorium Finansowym – jedynym takim w Europie Środkowo – Wschodniej, umożliwiającym naukę inwestowania, grę na giełdzie oraz zarządzanie portfelem inwestycyjnym.
03
Praktyczne umiejętności
Doskonal kompetencje i pozyskuj nowe kontakty zawodowe podczas praktyk i staży, które odbędziesz w bankach, funduszach i towarzystwach leasingowych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz przedsiębiorstwach reprezentujących różne branże.
04
Certyfikaty
Umocnij zdobyte umiejętności zdobywając branżowe certyfikaty, które oferują studia z Zarządzania. Sięgnij po te związane z zarządzaniem jakością – TUV NORD, IPMA oraz potwierdź kompetencje lingwistyczne dzięki szkoleniom ze specjalistycznego języka angielskiego.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne laboratoria:
Zarządzanie
 • Zarządzanie marketingowe
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Ekonomia menedżerska
 • Handel zagraniczny
 • Inwestycje giełdowe
 • Zarządzanie operacyjne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Negocjacje w biznesie
 • Lider w organizacji
Specjalności
Studia magisterskie na kierunku zarządzanie dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na pięciu atrakcyjnych specjalnościach.
Zarządzanie

Business intelligence
w zarządzaniu
NOWOŚĆ

Naucz się efektywnie i skutecznie wykorzystywać narzędzia analityki biznesowej w działaniach i na każdym z poziomów organizacyjnych przedsiębiorstwa – operacyjnym, taktycznym oraz strategicznym. Zyskaj kompetencje kluczowe na obecnym rynku pracy.

Zarządzanie

Zarządzanie
zasobami ludzkimi

Zdobądź wiedzę dotyczącą ekonomicznych, prawnych i psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, dzięki czemu nauczysz się tworzyć efektywne zespoły pracownicze.

Zarządzanie

Logistyka
i innowacje w zarządzaniu produkcją

Przygotuj się do pracy w roli menedżera produkcji, organizującego oraz udoskonalającego procesy produkcyjne poprzez niskokosztowe techniki optymalizacyjne.

Zarządzanie

Finanse
i rachunkowość w zarządzaniu

Poznaj mechanizmy finansowe, związane z działalnością firmy i wykorzystaj je do osiągnięcia założonego celu oraz sporządzania sprawozdań i przeprowadzania analiz finansowych.

Studiuj Zarządzanie po angielsku
Jeśli Zarządzanie, a konkretnie studia polskojęzyczne to za małe wyzwanie – postaw na kształcenie w języku angielskim. Wybierz anglojęzyczne studia II stopnia na specjalności International Business Management lub Global Aviation Management. Rozwijaj umiejętności językowe, zyskaj przygotowanie do zawodu i rozszerz horyzonty zawodowe na cały świat.  
Zarządzanie
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Menedżer
 • Dyrektor firmy
 • Członek zarządu
 • Kierownik działu
 • Przedsiębiorca
 • Pracownik marketingu
 • Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Studia II stopnia
Zarządzanie
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  4 semestry
CZESNE ZA MIESIĄC
640 zł
Tryb stacjonarny
590 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:

20.04.2022 – 30.07.2022

PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2022

Zarządzanie
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Zarządzanie
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).
Zarządzanie
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł**) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* Absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z opłaty wpisowego.
** W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.

Zarządzanie
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Zarządzanie