Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 trwa do 31 lipca!

Studia II stopnia

Zarządzanie

Forma: niestacjonarne / Czas trwania: 4 semestry

Planujesz kontynuację wybranej na I stopniu studiów ścieżki kształcenia? Decydujesz się na wybór kierunku Zarządzanie, choć na I stopniu studiowałeś kierunek niezwiązany z zarządzaniem? Dołącz do grona naszych Studentów i buduj swoją przyszłość ze WSIiZ!  

Wybierając kierunek Zarządzanie II stopnia, nauczysz się fachowo odpowiadać na potrzeby współczesnych klientów oraz nowoczesnego rynku pracy! Zdobędziesz też międzynarodowe certyfikaty i będziesz uczyć się od najlepszych – praktyków z cenionych firm i organizacji, np. z Asseco, Deloitte czy TUV NORD. 

Kierunek dający możliwość zdobycia branżowych certyfikatów za darmo

ZOBACZ CERTYFIKAT

 • Menedżer ds. zarządzania łańcuchem dostaw (certyfikat możliwy do uzyskania po ukończeniu specjalności: Logistyka i innowacje w zarządzaniu produkcją)
 • Menedżer zarządzania procesowego (certyfikat możliwy do uzyskania po ukończeniu specjalności: Logistyka i innowacje w zarządzaniu produkcją)

Masz szansę potwierdzić swoje kompetencje poprzez zdobycie branżowych certyfikatów TÜV NORD Polska:

 • uzyskaj certyfikat o zasięgu międzynarodowym
 • zwiększ swoją siłę przetargową w grze o wymarzoną pracę i wyższe zarobki
 • uzyskaj obiektywny dowód potwierdzenie swoich kompetencji i ciągłego doskonalenia

Zarządzanie

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Trendy i potrzeby rynku
Rozwój gospodarczy krajów wpływa na wzrost zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowanych ekspertów, związanych z różnymi obszarami zarządzania.
Zarządzanie
SZEROKIE PERSPEKTYWY
Absolwenci zarządzania, w tym również studiów magisterskich, podejmują się dalszego rozwoju zawodowego w działach odpowiadających różnym dziedzinom zarządzania, m.in.: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kryzysowego, zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania produkcją, a nawet – do pracy w branżach związanych z marketingiem i nowymi mediami.
Zarządzanie
WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, umożliwiają poznanie zasad sprawnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, które jest alternatywą do pracy w firmach ograniczających etaty, a dodatkowo – niosącą ogromne korzyści finansowe i poczucie niezależności.
Zarządzanie
MIĘDZYNARODOWE KONCERNY
W ostatnim czasie międzynarodowe koncerny coraz chętniej wybierają Polskę jako lokalizację swoich centrów usług.
Zarządzanie

dr Joanna Hady – Prodziekan kierunku

Dlaczego warto studiować Zarządzanie we WSIiZ?
01
Modelowanie ścieżki rozwoju
Oferujemy możliwość przyjęcia na studia II stopnia kandydatów, którzy ukończyli kierunki I stopnia niezwiązane z zarządzaniem. Proponujemy szeroką i zróżnicowaną ofertę dydaktyczną w ramach wyboru specjalności oraz rozwijane portfolio przedmiotów realizowanych w języku angielskim w grupach międzynarodowych.  Absolwentom studiów I stopnia WSIiZ proponujemy kontynuację ich zainteresowań na ścieżkach kształcenia i specjalnościach: Business Intelligence w zarządzaniu, Finanse i rachunkowość w zarządzaniu, Logistyka i innowacje w zarządzaniu produkcją, Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
02
Laboratorium Finansowe
Studia magisterskie z Zarządzania pozwolą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w najwyższej klasy Laboratorium Finansowym – jedynym takim w Europie Środkowo – Wschodniej, umożliwiającym naukę inwestowania, grę na giełdzie oraz zarządzanie portfelem inwestycyjnym.
03
Budowanie portfolio
Doskonal kompetencje podczas praktyk i staży, które odbędziesz w bankach, funduszach i towarzystwach leasingowych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz przedsiębiorstwach reprezentujących różne branże. Buduj sieć zawodowych kontaktów już w czasie studiów, realizując projekty i spotykając się z branżowymi ekspertami w ramach cyklu „Loża biznesu”.  
04
Certyfikaty
Umocnij zdobyte umiejętności, zdobywając branżowe certyfikaty, które oferują studia z Zarządzania. Sięgnij po te związane z zarządzaniem jakością – TUV NORD, potwierdź kompetencje w zakresie zarządzania projektami certyfikatem IPMA oraz podkreśl kwalifikacje lingwistyczne dzięki szkoleniom ze specjalistycznego języka angielskiego.

Partnerzy kierunku

Zobacz z kim współpracujemy

Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne laboratoria:
Zarządzanie
  Zarządzanie marketingowe Ochrona konkurencji i konsumentów Ekonomia menedżerska Handel zagraniczny Inwestycje giełdowe Zarządzanie operacyjne Rachunkowość zarządcza Ocena projektów inwestycyjnych Negocjacje w biznesie Lider w organizacji
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Tadeusz Pomianek

dr hab. inż, prof. WSIiZ

Tadeusz Pomianek

Prezydent WSIiZ. Pomysłodawca, twórca, wieloletni Rektor WSIiZ. Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie termodynamiki stopów (AGH w Krakowie). Obecnie, ze względu na zagrożenia klimatyczne i cywilizacyjne, skupia się na wypracowaniu rozwiązań ważnych dla bezpiecznego jutra współczesnego człowieka.

Agata Jurkowska-Gomułka

dr hab., prof. WSIiZ

Agata Jurkowska-Gomułka

Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Kierownik Katedry Nauk o Polityce i Administracji. Doktor habilitowany z zakresu nauk prawnych (PAN).

Stefan Markowski

dr hab., prof. WSIiZ

Stefan Markowski

Profesor i kierownik Katedry Zarządzania WSIiZ. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Autor wielu publikacji naukowych oraz raportów w dziedzinach takich jak: ekonomia obrony narodowej czy ekonomia przemysłu obronnego.

Agata Gemzik-Salwach

dr

Agata Gemzik-Salwach

Dziekan Kolegium Zarządzania. Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Autorka publikacji z zakresu: ekonomii, bankowości i finansów.

Bartosz Romowicz

mgr

Bartosz Romowicz

Z wykształcenia prawnik i ekonomista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył studia doktoranckie na tej uczelni na kierunku prawo. Posiada tytuł zawodowy MBA. Od 2014 roku pełnił funkcję Burmistrz Ustrzyk Dolnych. Obecnie (od 2023 r.) Poseł na Sejm RP.

Janusz Maksymowicz

mgr

Janusz Maksymowicz

Ukończył Wychowanie Ekologiczne (Katolicki Uniwersytet Lubelski). W trakcie studiów MBA Przemysł 4,0 (WSB-NLU). Od wielu lat zafascynowany jakością w różnych obliczach. Ekspert w firmie TUV-NORD Polska.

Magdalena Winiarska-Kopacz

mgr

Magdalena Winiarska-Kopacz

Absolwentka SGH w Warszawie oraz Studium Pedagogicznego SGH. Ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w działach personalnych w branży IT i produkcyjnej. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA.

Roman Wieczorek

mgr

Roman Wieczorek

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawnik, radca prawny, wykładowca, mentor, coach. Jako pierwszy i jedyny Polak-V-ce Prezes Zarządu Światowego Skanska z siedzibą w Sztokholmie.

Specjalności
Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na pięciu atrakcyjnych specjalnościach.
Zarządzanie

Business intelligence
w zarządzaniu

Naucz się efektywnie i skutecznie wykorzystywać narzędzia analityki biznesowej w działaniach i na każdym z poziomów organizacyjnych przedsiębiorstwa – operacyjnym, taktycznym oraz strategicznym. Zyskaj kompetencje kluczowe na obecnym rynku pracy.

Zarządzanie

Zarządzanie
zasobami ludzkimi

Zdobądź wiedzę dotyczącą ekonomicznych, prawnych i psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, dzięki czemu nauczysz się tworzyć efektywne zespoły pracownicze.

Zarządzanie

Logistyka
i innowacje w zarządzaniu produkcją

Przygotuj się do pracy w roli menedżera produkcji, organizującego oraz udoskonalającego procesy produkcyjne poprzez niskokosztowe techniki optymalizacyjne.

Zarządzanie

Finanse
i rachunkowość w zarządzaniu

Poznaj mechanizmy finansowe, związane z działalnością firmy i wykorzystaj je do osiągnięcia założonego celu oraz sporządzania sprawozdań i przeprowadzania analiz finansowych.

Studiuj Zarządzanie po angielsku
Jeśli Zarządzanie, a konkretnie studia polskojęzyczne to za małe wyzwanie – postaw na kształcenie w języku angielskim. Wybierz anglojęzyczne studia II stopnia  Global Management and Strategy lub odrębną ścieżkę kształcenia Global Aviation Management. Rozwijaj umiejętności językowe, zyskaj przygotowanie do zawodu i rozszerz horyzonty zawodowe na cały świat.  
Zarządzanie
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Menedżer
 • Dyrektor firmy
 • Członek zarządu
 • Kierownik działu
 • Przedsiębiorca
 • Pracownik marketingu
 • Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Studia II stopnia
Zarządzanie
Forma: niestacjonarne
Czas trwania:  4 semestry
CZESNE ZA MIESIĄC

700 zł

Tryb niestacjonarny

Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:

22.04.2024 – 31.07.2024

PIERWSZE ZAJĘCIA:

Listopad 2024

Zarządzanie
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Zarządzanie
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).
Zarządzanie
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł**) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* Absolwenci WSIiZ są zwolnieni z opłaty wpisowego.
** W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.

Zarządzanie
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Zarządzanie
Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content