Czy kierownik projektu powinien się martwić topniejącymi lodowcami? Jak starania o zrównoważony rozwój zmieniają środowisko pracy project managera? Te i inne kwestie poruszy dr Joanna Świętoniowska podczas swojego wykładu pt. „Zrównoważone zarządzanie projektami. Jak uzyskać Project-Business-Life Balance?” Hasłem przewodnim IV edycji cyklu „Przybij piatkę nauce” jest „Razem na rzecz lepszego jutra”. 

Tradycyjnie sukces zarządzania projektem mierzony jest trzema głównymi parametrami: dotrzymanie terminu, dotrzymanie budżetu oraz zrealizowanie zaplanowanego zakresu projektu w taki sposób, aby dostarczyć określoną wartość interesariuszom. Obecnie organizacje zmierzają w kierunku zrównoważonego rozwoju, co wpływa nie tylko na wybór podejmowanych projektów, ale także na sposób, w jaki są one realizowane. Kierownicy projektów będą mieć zatem rozszerzony zakres obowiązków – od wdrożenia zadań w terminie, budżecie i zgodnie z wymaganiami do wzięcia odpowiedzialności za wysiłki podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju – zapowiada tematykę wykładu dr Joanna Świętoniowska. 

Wykład odbędzie się 18 stycznia br. (środa) o godz. 18:00. Spotkanie będzie miało charakter on-line. Zapraszamy na nasz kanał YouTube WSIiZ.

Kilka słów o prelegencie – dr Joanna Świętoniowska

Dr Joanna Świętoniowska – dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ. Jej zainteresowania naukowe ukierunkowane są na problematykę związaną z zarządzaniem projektami, innowacjami, przedsiębiorczością oraz wykorzystaniem gier w edukacji. W swojej pracy zawodowej przygotowuje i zarządza projektami krajowymi i międzynarodowymi, finansowanymi m.in. z takich programów jak Program Erasmus Plus, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko czy Program Interreg Polska-Słowacja. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów – IPMA C (Certified Project Manager) oraz Prince (PRINCE2 Foundation oraz Practitioner), posiada dyplomy ukończenia szkoleń zarządzania projektami w oparciu o PMI-PMBoK; akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich. Ekspert oceniający wnioski dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń dla przedsiębiorstw z obszaru zarządzania projektami. Działalność naukową łączy z doradztwem gospodarczym w zakresie zarządzania projektami w przedsiębiorstwach. Konsekwencją takiego podejścia jest uzupełnianie się aktywności naukowej oraz empirycznej oraz ich wzajemna inspiracja.

O cyklu „Przybij piątkę nauce”

Wykład pt. „Zrównoważone zarządzanie projektami. Jak uzyskać Project-Business-Life Balance?” jest kolejnym spotkaniem w ramach tegorocznej edycji cyklu „Przybij piątkę nauce”. Hasłem przewodnim IV edycji cyklu jest „Razem na rzecz lepszego jutra”. Jest to seria wykładów poświęcona klimatowi i naturze. Będziemy rozmawiać m.in. o klimacie, jego zmianach, bioróżnorodności, produkcji żywności, ale też o transformacji cyfrowej – mówi prof. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. 

Ponadto Prelegenci odpowiedzą na pytania słuchaczy oraz przedstawią najlepsze praktyki, które mają wymierny wpływ na jakość naszego życia i stan środowiska naturalnego. W ramach projektu „Przybij piątkę nauce” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie udostępnia materiały filmowe oraz audio, zawierające relacje z kilkudziesięciu zrealizowanych wykładów i spotkań otwartych. Więcej informacji na temat cyklu dostępnych jest na stronie cyklu „Przybij piątkę nauce”.

Spotkanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki.