Było uroczyste ślubowanie, nagrody i przemówienia, ale ze względu na pandemię Covid-19 inauguracja  odbyła się w trybie hybrydowym. Kilkadziesiąt osób: wykładowców oraz studentów, wzięło udział w tradycyjnej ceremonii w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej, natomiast całość wydarzenia była transmitowana online w dwóch wersjach językowych: po polsku oraz po angielsku.  

„Zapewniam Was Drodzy Studenci, że będziecie mogli tu rozwijać wszystkie wasze talenty i formować swój intelekt. Życzę Wam, by WSIiZ stała się dla Was miejscem inspiracji i rozwoju” – mówił podczas uroczystej inauguracji Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek.

Na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych naukę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podejmuje w tym w roku akademickim ponad 6000 osób. Wśród nich jest blisko 1500 obcokrajowców z ponad 50 krajów świata. W ramach oferty polsko – i anglojęzycznej studenci WSIiZ kształcić się będą na 13 kierunkach studiów, a ze względu na zagrożenie pandemiczne zajęcia będą realizowane w trybie hybrydowym: wykłady i konwersatoria mają się odbywać online, natomiast ćwiczenia w sposób tradycyjny, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Inauguracja nowego roku akademickiego otworzyła Jubileusz 25-lecia istnienia Uczelni. „25 lat temu wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo – i nie było. Ale z całą mocą mogę dziś powiedzieć, że stworzyliśmy dzieło wyjątkowe” – tak mówi założyciel Uczelni, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, Prezydent Uczelni. Wydarzenia jubileuszowe będą trwały przez cały rok, a najważniejsze są zaplanowane na 8 marca 2021 r., a więc dokładnie w dniu powołania WSIiZ do życia.

Wszystkie informacje dotyczące jubileuszu znajdują się TUTAJ:

Relację z Inauguracji na antenie TVP Rzeszów można obejrzeć TUTAJ:

 

W czasie Inauguracji uhonorowani zostali zagraniczni studenci, biorący udział w programie Ambasadorzy WSIiZ 2020. Są to: Zvikomborero Anesu Chirume z Zimbabwe, Andrew Lugwe z Kenii, Mariia Dosheva z Bułgarii, Tuna Dalaman z Turcji, Anastasia Meretin z Ukrainy, Henry Karakuru z Papui Nowej Gwinei, Mohammed Mzabi z Maroka i Mohamed Elmandoh z Egiptu. Podczas uroczystości poznaliśmy także laureatów Plebiscytu Samorządu Studenckiego „Student Roku 2020″.

Nie zabrakło  podsumowań prowadzonej na Uczelni działalności naukowej. Jak podkreśliła Prorektor ds Nauki, dr hab. Agata Jurkowsk a- Gomułka, prof WSIiZ: „W minionym roku pracownicy Uczelni byli autorami artykułów w najwyżej notowanych czasopismach – dość tylko powiedzieć, że mamy aż 32 publikacje za co najmniej 100 pkt, wypracowane przez zespół naukowców liczący niewiele więcej niż 120 osób. Polski system ewaluacji nauki uwielbia punkty, a zatem jeszcze garść danych: miniony rok to w sumie 209 publikacji za ponad 7,5 tys. punktów! Naukowcy z WSIiZ zdobyli prestiżowe międzynarodowe stypendia z Fundacji Fullbright’a i Fundacji Kościuszkowskiej. Zdobyliśmy nowe granty, przyznane przez najważniejsze agencje finansujące działalność naukową, w tym przez MNiSW, NCN,  NAWA i Komisję Europejską. 21 pracowników ma otwarte przewody doktorskie, 5 – procedurę habilitacyjną, a jeden z naszych kolegów – postępowanie profesorskie. Słowem: idziemy do przodu!”.

W minionym roku akademickim stopień doktora habilitowanego otrzymali dr hab. Robert Pater oraz dr hab. Second Bwanakare, z kolei stopień doktora uzyskała dr Sylwia Banaś – Mazur, z kolei dr Kamil Łuczaj oraz dr Konrad Szocik znaleźli się w gronie młodych naukowców wyróżnionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendiami za prowadzenie innowacyjnych badań naukowych na wysokim poziomie oraz imponujący dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym. 

Wykład inauguracyjny pt „Ekonomia w 2020 roku – czy powinniśmy napisać podręczniki na nowo” wygłosił dr hab. Robert Pater.

Fragment przemówienia Rektora WSIiZ, dr Wergiliusza Gołąbka:

„W <Metafizyce> Arystoteles m.in. napisał: „Wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie poznania”. Nie da się ukryć, że z tego właśnie wrodzonego pożądania prawdy wyrasta idea i zadania dla szkoły wyższej, która w myśl platońskiego zadziwiania się nad światem, dąży do poznania prawdy, porządkuje chaos tego świata rozwijany w gąszczu postępującego procesu cyfryzacji. Obecnie pojawia się wiele kontrowersyjnych poglądów i tez ideologicznych, które uczelnia wyższa winna poddawać krytycznemu myśleniu. W świecie zdominowanym przez postprawdę i postdialog, uczelnia wyższa powinna być też ostoją dialogu zawsze respektującego zdanie drugiej strony.

Dziś – nawiązując do tych wspominanych przez mnie powinności uczelni wyższej oraz do tegorocznego hasła rekrutacyjnego JESTEŚMY GOTOWI, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć: To prawda – WSIiZ jest gotowa! I to nie tylko od strony organizacyjnej (kształcenia on-line i off-line), ale przede wszystkim jesteśmy gotowi do zrywania welonu złudzeń, do demaskowania spiskowych teorii, wszelkiego rodzaju mitów, demaskowania irracjonalizmu oraz wszechobecnego banału”.