Katedra Przedsiębiorczości WSIiZ w ramach programu Erasmus Teaching Mobillity gościła prof. Esrę Sipahi Döngül z Aksaray Üniversitesi (Turcja). Wizyta odbyła się w dniach 13.05-17.05 br.

Profesor E. Sipahi Döngül w trakcie swojego pobytu uczestniczyła w szeregu zaplanowanych spotkań oraz wydarzeń. W dniu 15.05 br. miała okazję podzielić się swoimi doświadczeniami naukowymi podczas polsko-portugalskiego seminarium naukowego pt. „Platformisation & labour market: current trends in law and jurisprudence” realizowanego w ramach projektu „Semi-workers and semi-competitors? interplay of competition and labour law in times of platformisation”, finansowanego przez NAWA (“Wspólne projekty badawcze NAWA między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską” (umowa BPN/BPT/2021/1/00030/U/00001).

Profesor wzięła również udział w zorganizowanym w dniu 16.05 br. przez Katedrę Przedsiębiorczości WSIiZ oraz Department of Social Work, Faculty of Health Sciences z Aksaray University (Turcja), workshopie naukowym poświęconym tematyce „Interregional & Cultural Aspects of New Firm Formation”. W jego trakcie wygłosiła wystąpienie nt. „Soft skills and their role in the process of stimulating entrepreneurship”.

Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń, a także efektów prac badawczych wiążących się z realizacją międzynarodowych projektów naukowych. Jej efektem było m.in. nakreślenie ram współpracy w zakresie projektów, jak i uczelnianego czasopisma Financial Internet Quarterly. Pobyt prof. E. Sipahi Döngül zaowocował również serią wykładów dla anglojęzycznych studentów kierunku Zarządzanie dedykowanych szeroko pojętej przedsiębiorczości.

Katedra Przedsiębiorczości WSIiZ sukcesywnie rozwija międzynarodową współpracę naukową. W roku akademickim 2022/2023 na zaproszenie kierownika Katedry (dr hab. Tomasza Skica, prof. WSIiZ), uczelnię wizytowali m.in. Prof. Viktor Trasberg z Estonian Aviation Academy (Estonia), Prof. Nebojša Stojčić z University of Dubrovnik (Chorwacja), oraz Aivars Timofejevs z Stockholm School of Economics in Riga (Łotwa).