Już 15 maja (poniedziałek) w Sali Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzenia odbędzie się trzecie seminarium w ramach projektu „Pół-pracownicy i pół-konkurenci? Wzajemne oddziaływanie prawa konkurencji i prawa pracy w czasach platformizacji”. Będzie to przedostatnie spotkanie projektu realizowanego w ramach programu “Wspólne projekty badawcze NAWA między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską”.

Motywem przewodnim trzeciego spotkania będą bieżące trendy w prawodawstwie oraz orzecznictwie związane z „platformizacją” („Platformisation & labour market: current trends in law and jurispredence”). Występujący naukowcy skupią się m.in. na kwestiach związanych z odpowiedzialnością platform takich jak Uber, wpływem prawa unijnego na dywersyfikację rynku pracy, wyzwaniami w prawie podatkowym oraz równością płci wśród osób ze statusem zatrudnionych przez platformy elektroniczne.

Tylko w Unii Europejskiej, za pośrednictwem platform cyfrowych pracuje dziś ponad 28 milionów osób, a według prognoz liczba ta będzie dalej rosnąć. W czasach, kiedy ustawodawstwa krajowe, jak i europejskie nie nadążają za dokonującą sie transformacją cyfrową, wydarzenia takie jak nasze seminarium zasługują na szczególną uwagę. I choć przez wzgląd na różnorodność platform i mnogość form organizacji pracy trudno mówić o jednym modelu ochrony prawnej, to możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z naukowcami z Portugalii sprzyja tworzeniu propozycji, które chronią prawa osób świadczących pracę za pośrednictwem platform –mówi Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WSIiZ dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ.

Projekt „Pół-pracownicy i pół-konkurenci? Wzajemne oddziaływanie prawa konkurencji i prawa pracy w czasach platformizacji” dedykowany prawnym wyzwaniom związanym z dwojakim statusem osób pracujących na rzecz platform elektronicznych realizowany jest przez naukowców z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz z Universidade Católica Portugesa (Faculdade de Direito, Porto). W projekcie uczestniczą zarówno młodzi badacze, jak i naukowcy z ugruntowaną pozycją oraz bogatym doświadczeniem we wskazanym obszarze.

Seminarium, w całości realizowane w języku angielskim, rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa do godziny 13:00.

Osoby zainteresowane biernym udziałem w seminarium proszone są o wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail. Zgłoszenia należy przesyłać do 12 maja. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.