Zgodnie z uczelnianą tradycją w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej uroczyście zainaugurowaliśmy 28. rok akademicki. Studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna wraz ze słuchaczami podyplomowymi 6 200 studentów, w tym 1 600 studentów zagranicznych z blisko 50 krajów.

Dziękuję Wam za zaufanie jakim nas obdarzyliście i obiecuję, że jako Uczelnia zrobimy wszystko, abyście czuli się u nas dobrze i mieli poczucie, że dokonaliście trafnego wyboru. Średnia ocena naszych wykładowców przez studentów na poziomie 4,58 w 5-cio stopniowej skali oraz ponad 90% wskaźnik zadowolenia ze studiów naszych absolwentów jest dla nas dumą i zarazem wielkim zobowiązaniem wobec kolejnych roczników studentek i studentów – mówił zwracając się do studentów WSIiZ Rektor, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

W przemówieniu inauguracyjnym Rektor Rozmus podkreślał, jak istotna była podjęta 25 lat temu decyzja o umiędzynarodowieniu WSIiZ – wówczas niewielkiej uczelni, założonej zaledwie 3 lata wcześniej. To była naprawdę zupełnie inna rzeczywistość niż ta, którą dziś znamy. Otwarcie na studentów z zagranicy wymagało odwagi, by nie powiedzieć brawury. Wymagało też odpowiedniej wizji i strategii. Ta wizja wynikała z przekonania, że WSIiZ może oferować kształcenie na dobrym poziomie w skali świata, zaś strategia była oparta na ścisłej współpracy, już od samego początku, z ekspertami ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Holandii i Danii – mówił prof. Rozmus.

Pełna wersja przemówienia Rektora TUTAJ. 

Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, przypomniała historię kształcenia na ścieżkach anglojęzycznych, której symbolem jest kierunek Aviation Management, oraz opowiedziała, jak wyglądało otwieranie się WSIiZ na studentów spoza Polski. Zauważyła przy tym, że proces aplikowania na studia w Polsce dla obywateli wielu państw wiąże się z trudnościami, niezależnymi od uczelni: Nasze państwo niestety nie ułatwia nam umiędzynarodowienia, nadal w wielu krajach na możliwość uzyskania polskiej wizy czekają studenci, którzy dopełnili wszystkich formalności, w tym płatności za studia i zakwaterowanie. Niełatwo pracować w takich warunkach, ale nie ustajemy w wysiłkach, licząc na szybką zmianę.

Prof. Jurkowska-Gomułka zwróciła ponadto uwagę na międzynarodowość w obszarze działalności naukowej WSIiZ: Publikacje w międzynarodowych czasopismach to oczywistość. Pracownicy WSIiZ goszczą na prestiżowych zagranicznych uczelniach, w tym Yale University. Uczelnia jest zapraszana jako partner, często ten partner z bogatym doświadczeniem, do różnego rodzaju międzynarodowych konsorcjów realizujących projekty finansowane ze środków UE. Nasi konsorcjanci to uczelnie z całej UE: Włoch Hiszpanii Portugalii Francji Niemiec, a także spoza UE: Norwegii, Wielkiej Brytanii i Islandii. Naprawdę jesteśmy dumni z tego, że nasza niewielka przecież uczelnia realizuje już 3 projekty finansowane z europejskiego programu Horyzont oraz niezliczoną liczbę projektów finansowanych z programu Erasmus plus, nie tylko projektów o charakterze mobilnościowym, ale także projektów naukowych i wzmacniających nasz potencjał dydaktyczny.

Pełna wersja przemówienia Prorektorki TUTAJ.

W czasie uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 odbyła się immatrykulacja słuchaczy Seminarium Doktoranckiego z zakresu mediów i komunikacji społecznej oraz – po raz pierwszy w historii uczelni – uruchomionego w tym roku Seminarium Doktoranckiego z obszaru nauk medycznych. Ślubowanie złożyli również przedstawiciele studentów pierwszego roku ścieżek polsko- i anglojęzycznych, którzy rozpoczynają kształcenie na 4 Kolegiach we WSIiZ.

Goście uroczystości obejrzeli film podsumowujący miniony rok akademicki oraz film poświęcony działaniom WSIiZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prezydent WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek, odniósł się w nim do celów przyjętej przez WSIiZ Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2022-2024 i wyjaśnił, dlaczego niepubliczna uczelnia wyższa angażuje się w wyzwania cywilizacyjne związane ze zmianami klimatu.

Goście Inauguracji obejrzeli film prezentujący sylwetki międzynarodowych studentów WSIiZ, a także nagranie wypowiedzi, którą podzieliła się z nami pierwsze zagraniczna studentka WSIiZ pani Julia Bohdzel (rok rozpoczęcia nauki: 1998/1999).

 

Inauguracja była także okazją do złożenia podziękowań osobom szczególnie zasłużonym dla Uczelni. Z rąk Rektora prof. Andrzeja Rozmusa odebrali je: 

  • Marek Ryczko – Dyrektor Generalny BorgWarner Poland Sp. z o.o.
  • Małgorzata Kubiś – Head of HR Deloitte CE Business Services Center Sp.z o.o.
  • Anna Czachorowska – Rybkowska – Program Manager Central Europe Cisco Networking Academy
  • Krzysztof Kołodziej – Key Account Manager Lufthansa Group

Podziękowania odebrali również przedstawiciele firm Ideo, TUV Nord Polska oraz SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie. 

 

Podczas uroczystości rozstrzygnięty został konkurs na projekt logo Fundacji Tygodnika Powszechnego, przeznaczony dla studentów i absolwentów kierunków: Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Projektowanie graficzne, oraz Dziennikarstwo o profilu graficznym. Autorem zwycięskiego projektu został Kamil Kiełbowicz, tegoroczny absolwent WSIiZ na kierunku Grafika i animacja komputerowa, nagrodę wręczyła Agnieszka Iskra, Wiceprezeska Zarządu i Dyrektorka Operacyjna Fundacji Tygodnika Powszechnego. Oficjalną część Inauguracji zakończył koncert studenckiej grupy wokalnej „International Voices” oraz toast inauguracyjny. 

Koncert studenckiej grupy wokalnej „International Voices” można zobaczyć TUTAJ.

***

W roku akademickim 2023/2024 studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna wraz ze słuchaczami podyplomowymi 6 200 studentów, w tym blisko 1 600 studentów zagranicznych z blisko 50 krajów. W ramach oferty polsko- i anglojęzycznej studenci będą się kształcić się na 14 kierunkach studiów. Na pierwszym roku naukę rozpocznie w sumie 1800 osób, wśród nich studenci zagraniczni to grupa blisko 600 osób.

Najliczniejszą grupę wśród studentów z zagranicy stanowią młodzi ludzie z Ukrainy, Zimbabwe, Kazachstanu, Tadżykistanu, Białorusi, Uzbekistanu oraz Turcji. Wybrali oni studia anglojęzyczne na 4 kierunkach: Management, Information Technology, Nursing oraz Social Work. W ciągu minionych 25 lat studia we WSIiZ podjęło ponad 9 tys. osób z 82 krajów świata. Według danych GUS za rok 2022 co drugi międzynarodowy na Podkarpaciu to student WSIiZ.

Galeria zdjęć: