Dr Iwona Leonowicz-Bukała z Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej oraz dr Kamil Łuczaj z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (współpracujący naukowo z naszą uczelnią), zaprezentowali wstępne wyniki badań uchodźców z Ukrainy w Polsce. Referat poświęcony systemowi pomocy, zorganizowanemu przez Polaków dla osób uciekających przed wojną, wygłosili podczas ESA RN35 Midterm Conference, zatytułowanej 'Departures, arrivals, border-crossings: changing migrations in times of crises’.

Konferencja odbyła się pod koniec marca w University Federico II we włoskim Neapolu, a tematyka poświęcona osobom uchodźczym z Ukrainy okazała się bardzo interesująca dla badaczy socjologii migracji. Referat dr Iwony Leonowicz-Bukałydra Kamila Łuczaja dowodził, że sytuację dobrowolnego pomagania uchodźcom z Ukrainy można rozpatrywać w kategoriach mezostruktur tzw. przemysłu migracyjnego. Analizowali udzielaną pomoc z perspektywy uchodźców i goszczących ich Polaków (w oparciu o wywiady pogłębione) oraz osób zaangażowanych w organizację pomocy humanitarnej na granicy w Przemyślu.

Badania realizowane są dzięki funduszom z Grantów Interwencyjnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach projektu “Doświadczenia goszczenia ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności” („Experiences of Receiving Ukrainian Refugees at Your Own Home. The Sociological Analysis of the Phenomenon of Polish Hospitality”).

Współautorką prezentacji ogłoszonej w Neapolu jest antropolożka, doktorantka Uniwersytetu w Montrealu, Anastasiia Mykolenko, która w czasie konferencji wciąż aktywnie pomagała na granicy oraz w Ukrainie. W skład międzynarodowego zespołu realizującego badania wchodzą ponadto dr Olga Krasko w Uniwersytetu w Charkowie oraz dr Patryk Wyrzyński z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Badania są w trakcie realizacji, a cały projekt zakończy się w połowie stycznia 2024 r. Szczegółowe informacje na temat przebiegu badań oraz publikacji wyników można znaleźć na stronie projektu.