BIP WSIiZ
Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności

Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności

Experiences of Receiving Ukrainian Refugees at Your Own Home. The Sociological Analysis of the Phenomenon of Polish Hospitality

Tytuł projektu: Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności

Kierownik badań: dr Kamil Łuczaj – kamil.luczaj@uni.lodz.pl

Zastępczyni kierownika badań: dr Iwona Leonowicz-Bukała – ileonowicz@wsiz.edu.pl

Członkowie zespołu: Olga Krasko (V. N. Karazin Kharkiv National University), Anastasiia Amykolenko (Montreal University), Patryk Wawrzyński (Uniwersytet Szczeciński)

Celem naukowym tego międzynarodowego projektu jest zbadanie fenomenu zjawiska goszczenia uchodźców z Ukrainy w polskich domach po wybuchu wojny w Ukrainie 24.02.2023. Badania służą wyjaśnieniu uwarunkowań zamieszkiwania uchodźców i uchodźczyń w prywatnych domach i mieszkaniach – próbują wyjaśnić złożoność mikrodynamiki relacji goszczących i goszczonych. Ich celem jest także wypracowanie rozwiązań (rekomendacji), które mogą być przydatne dla podmiotów i osób, zajmujących się wsparciem osób uciekających przed wojną.

Projekt jest realizowany we współpracy badaczy i badaczek: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Łódzkiego, N.V. Karazin Kharkiv National University z Ukrainie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz University of Montreal w Kanadzie. Projekt stanowi rozwinięcie badań pt. „GOŚĆ-INNOŚĆ. Uwarunkowania polskiej pomocy dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy na przykładzie województwa podkarpackiego” prowadzonych w 2022 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

Okres realizacji: 16.01.2023–16.01.2024

Finansowanie: Program Granty interwencyjne NAWA (BPN/GIN/2022/1/00106)

Strona Instytutu Analiz Edukacji

Strona Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych

PUBLIKACJE, REFERATY, PREZENTACJE WYNIKÓW BADAŃ

Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności wobec uciekinierów wojennych z Ukrainy. Refleksje metodologiczne – seminarium

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – Uniwersytet Łódzki

6.03.2023

Organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Łódzki – Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

Prezentowali: Kamil Łuczaj, Olga Krasko, Patryk Wawrzyński, Iwona Leonowicz-Bukała

**********************************************************

Reports from the Border. Polish Help, Ukrainian War Refugees and the „migration industry” – wystąpienie konferencyjne

RN35 Midterm Conference ’Departures, arrivals, border-crossings: changing migrations in times of crises’ – University Federico II, Naples (Italy)

30-31 Marca 2023

Organizator: European Sociological Association

Prezentowali: Iwona Leonowicz-Bukała, Kamil Łuczaj

Współautorstwo: Anastasiia Mykolenko

***********************************************************

Polska gościnność oczami osób goszczących i goszczonych. Wyniki badania porównawczego – wystąpienie konferencyjne

Międzynarodowa Konferencja „Wojna w Ukrainie i jej społeczne, psychologiczne oraz polityczne konsekwencje”, Krasiczyn

8-10.05.2023

Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Prezentował: Kamil Łuczaj

***********************************************************

Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności. Kwestie metodologiczne – wystąpienie konferencyjne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ruchy społeczne i polityczne w XX i XXI wieku. Radykalizacja i deradykalizacja „, Szczecin

1-2.06.2023

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
Prezentował: Kamil Łuczaj

***********************************************************

Oddolna pomoc dla uchodźców. Wartości czy pragmatyzm? – wystąpienie konferencyjne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ruchy społeczne i polityczne w XX i XXI wieku. Radykalizacja i deradykalizacja „, Szczecin

1-2.06.2023

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
Prezentowała: Iwona Leonowicz-Bukała

***********************************************************

Strategie ratowania się Ukrainek po 24.02.2023. Podróż z Ukrainy do Polski – wystąpienie konferencyjne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ruchy społeczne i polityczne w XX i XXI wieku. Radykalizacja i deradykalizacja „, Szczecin

1-2.06.2023

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
Prezentowała: Olha Krasko

***********************************************************

Zaangażowanie prospołeczne Polaków wobec uchodźców z Ukrainy – wystąpienie konferencyjne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ruchy społeczne i polityczne w XX i XXI wieku. Radykalizacja i deradykalizacja „, Szczecin

1-2.06.2023

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
Prezentowała: Patryk Wawrzyński

***********************************************************

Project title: Experiences of Receiving Ukrainian Refugees at Your Own Home. The Sociological Analysis of the Phenomenon of Polish Hospitality

The research project focuses on the micro-dynamics of host-guest relationships in Polish homes after 24.02.2022. The project is funded by the National Academic Exchange Agency (NAWA) under Urgent Grants programme (BPN/GIN/2022/1/00106).

The project analyzes, how the war has impacted the border region of Poland, województwo podkarpackie, where the major border crossings with Ukraine are located, and for comparative reasons, województwo małopolskie with a large urban center – Krakow.

We interview both Polish hosts (in Polish) and Ukrainian guests (in Ukrainian/Russian). The project team comprises Polish (Kamil Luczaj, Iwona Leonowicz-Bukala, Patryk Wawrzynski) and Ukrainian researchers (Olga Krasko, Anastasiia Mykolenko).

Contacts:

Kamil Luczaj – kamil.luczaj@uni.lodz.pl

Iwona Leonowicz-Bukała – ileonowicz@wsiz.edu.pl

PRESENTATIONS AND PAPERS IN ENGLISH:

PAST/PUBLISHED

Reports from the Border. Polish Help, Ukrainian War Refugees and the „migration industry” – conference presentation

RN35 Midterm Conference ’Departures, arrivals, border-crossings: changing migrations in times of crises’ – University Federico II, Naples (Italy)

30-31 March 2023

Organizer: European Sociological Association

Presenters: Iwona Leonowicz-Bukała, Kamil Łuczaj

Co-authorship: Anastasiia Mykolenko

FORTHCOMING

The Role of Smartphones in Maintaining Contact with the World Left behind. the Case of Young Ukrainian Refugees in Poland– conference oral presentation

XX ISA World Congress of Sociology (June 25-July 1, 2023) 

Organizer: International Sociological Association – Australian Sociological Association

Presenter: Iwona Leonowicz-Bukała

Session: Smartphones As Micro-Homes, Away from Home? Comparing Forms of Portable and Digital Homemaking Among Migrants and Displaced Young People
Slot: Monday, 26 June 2023: 15:30 – 17:20, MCEC, 204

**************************************************

The Well-Being of a Host, Wellbeing of a Guest. the Micro-Dynamics of Host-Guest Relations in Polish Homes after 24.02.2022 – conference oral presentation

XX ISA World Congress of Sociology (June 25-July 1, 2023) 

Organizer: International Sociological Association – Australian Sociological Association

Presenters: Kamil Łuczaj, Iwona Leonowicz-Bukała

Session: Displacement, Migration, and Relocation
Slot: Wednesday, 28 June 2023: 15:30 – 17:20, MCEC, 101

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu odbędzie się 21 czerwca br. (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content