BIP WSIiZ
Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności

Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności

Experiences of Receiving Ukrainian Refugees at Your Own Home. The Sociological Analysis of the Phenomenon of Polish Hospitality

Tytuł projektu: Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności

Kierownik badań: dr Kamil Łuczaj – kamil.luczaj@uni.lodz.pl

Zastępczyni kierownika badań: dr Iwona Leonowicz-Bukała – ileonowicz@wsiz.edu.pl

Członkowie zespołu: Olga Krasko (V. N. Karazin Kharkiv National University), Anastasiia Mykolenko (Montreal University), Patryk Wawrzyński (Uniwersytet Szczeciński)

Celem naukowym tego międzynarodowego projektu jest zbadanie fenomenu zjawiska goszczenia uchodźców z Ukrainy w polskich domach po wybuchu wojny w Ukrainie 24.02.2022. Badania służą wyjaśnieniu uwarunkowań zamieszkiwania uchodźców i uchodźczyń w prywatnych domach i mieszkaniach – próbują wyjaśnić złożoność mikrodynamiki relacji goszczących i goszczonych. Ich celem jest także wypracowanie rozwiązań (rekomendacji), które mogą być przydatne dla podmiotów i osób, zajmujących się wsparciem osób uciekających przed wojną.

Projekt jest realizowany we współpracy badaczy i badaczek: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Łódzkiego, N.V. Karazin Kharkiv National University z Ukrainie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz University of Montreal w Kanadzie. Projekt stanowi rozwinięcie badań pt. „GOŚĆ-INNOŚĆ. Uwarunkowania polskiej pomocy dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy na przykładzie województwa podkarpackiego” prowadzonych w 2022 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

Okres realizacji: 16.01.2023–16.01.2024

Finansowanie: Program Granty interwencyjne NAWA (BPN/GIN/2022/1/00106)

Strona Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych

PUBLIKACJE, REFERATY, PREZENTACJE WYNIKÓW BADAŃ

Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności wobec uciekinierów wojennych z Ukrainy. Refleksje metodologiczne – seminarium

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – Uniwersytet Łódzki, 6.03.2023

Organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Łódzki – Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
Prezentowali: Kamil Łuczaj, Olga Krasko, Patryk Wawrzyński, Iwona Leonowicz-Bukała

Reports from the Border. Polish Help, Ukrainian War Refugees and the „migration industry” – wystąpienie konferencyjne

RN35 Midterm Conference ’Departures, arrivals, border-crossings: changing migrations in times of crises’ – University Federico II, Naples (Italy), 30-31 Marca 2023

Organizator: European Sociological Association
Prezentowali: Iwona Leonowicz-Bukała, Kamil Łuczaj
Współautorstwo: Anastasiia Mykolenko

Polska gościnność oczami osób goszczących i goszczonych. Wyniki badania porównawczego – wystąpienie konferencyjne

Międzynarodowa Konferencja „Wojna w Ukrainie i jej społeczne, psychologiczne oraz polityczne konsekwencje” – Krasiczyn, 8-10.05.2023

Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Prezentował: Kamil Łuczaj

Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności. Kwestie metodologiczne – wystąpienie konferencyjne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ruchy społeczne i polityczne w XX i XXI wieku. Radykalizacja i deradykalizacja ” – Szczecin, 1-2.06.2023

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
Prezentował: Kamil Łuczaj

Oddolna pomoc dla uchodźców. Wartości czy pragmatyzm? – wystąpienie konferencyjne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ruchy społeczne i polityczne w XX i XXI wieku. Radykalizacja i deradykalizacja ” –  Szczecin, 1-2.06.2023

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
Prezentowała: Iwona Leonowicz-Bukała

Strategie ratowania się Ukrainek po 24.02.2023. Podróż z Ukrainy do Polski – wystąpienie konferencyjne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ruchy społeczne i polityczne w XX i XXI wieku. Radykalizacja i deradykalizacja ” – Szczecin, 1-2.06.2023

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
Prezentowała: Olha Krasko

Zaangażowanie prospołeczne Polaków wobec uchodźców z Ukrainy – wystąpienie konferencyjne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ruchy społeczne i polityczne w XX i XXI wieku. Radykalizacja i deradykalizacja „- Szczecin, 1-2.06.2023

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
Prezentował: Patryk Wawrzyński

The Role of Smartphones in Maintaining Contact with the World Left behind. The Case of Young Ukrainian Refugees in Poland – wystąpienie konferencyjne

XX ISA World Congress of Sociology (25.06-1.07.2023) 

Organizator: International Sociological Association – Australian Sociological Association
Prezentowała: Iwona Leonowicz-Bukała
Sesja: Smartphones As Micro-Homes, Away from Home? Comparing Forms of Portable and Digital Homemaking Among Migrants and Displaced Young People, 26 czerwca 2023

The Well-Being of a Host, Wellbeing of a Guest. the Micro-Dynamics of Host-Guest Relations in Polish Homes after 24.02.2022conference oral presentation

XX ISA World Congress of Sociology (25.06-1.07.2023) 

Organizator: International Sociological Association – Australian Sociological Association
Prezentowali: Kamil Łuczaj, Iwona Leonowicz-Bukała
Sesja: Displacement, Migration, and Relocation, 28 czerwca 2023

„Musiałam chronić moje dzieci”. O strategiach ratowania się Ukrainek w obliczu
wojny
– wystąpienie konferencyjne

XII Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w obliczu wielkich zmian społecznych – wyzwania dla teorii i praktyki”  – Białystok, 20-22.09.2023

Organizator: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Instytut Socjologii UwB, Laboratorium Terra Diversa IS, Uniwersytet w Białymstoku
Prezentowały: Olga Krasko, Iwona Leonowicz-Bukała

Pomaganie uciekninier_kom z Ukrainy: doświadczenia, praktyki, polityki – sesja konferencyjna (program)

XII Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w obliczu wielkich zmian społecznych – wyzwania dla teorii i praktyki”  – Białystok, 20-22.09.2023

Organizator: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Instytut Socjologii UwB, Laboratorium Terra Diversa IS, Uniwersytet w Białymstoku
Organizatorzy sesji: Kamil Łuczaj, Iwona Leonowicz-Bukała

Mieszkanie – podstawa bezpieczeństwa bytowego. Rozwiązania na poziomie miejskim i regionalnym – slot w panelu (szczegółowe informacje)

Odpowiedź na potrzeby osób z Ukrainy doświadczających przymusowej migracji:
dobre praktyki i rekomendacje – online,
27.10.2023

Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prezentowali: Kamil Łuczaj, Iwona Leonowicz-Bukała, Olga Krasko

Multifaceted Hospitality. The Micro-Dynamics of Host–Guest Relations in Polish Homes after 24 February 2022 – artykuł naukowy

Autor: Kamil Łuczaj

Miejsce publikacji: Central and Eastern European Migration Review, Vol. 0, No. online first, 2023, pp. 1-21. doi: 10.54667/ceemr.2023.19

Abstrakt: Hosting large numbers of refugees in private homes rather than in refugee camps is a fairly unusual phenomenon in the broadly understood Western context, including the post-socialist countries of Central and Eastern Europe. Thus, explorative research is much needed to determine the fundamental problems triggered by this novel situation. Based on a series of individual in-depth interviews with Polish hosts who invited Ukrainian refugees to live in their homes, this paper puts under scrutiny the micro-relations between the hosts and the guests. The study identified 6 kinds of ‘difficulty’, including (1) negotiating everyday routines, (2) dealing with difficult life situations and stress, (3) quarrels and divisions among migrants, (4) neglecting one’s own family, (5) a too strong emotional attachment to the guests and (6) irreconcilable sets of expectations.
Keywords: hospitality, 2022 Russian invasion of Ukraine, Poland, refugees, hosting

Project title: Experiences of Receiving Ukrainian Refugees at Your Own Home. The Sociological Analysis of the Phenomenon of Polish Hospitality

The research project focuses on the micro-dynamics of host-guest relationships in Polish homes after 24.02.2022. The project is funded by the National Academic Exchange Agency (NAWA) under Urgent Grants programme (BPN/GIN/2022/1/00106).

The project analyzes, how the war has impacted the border region of Poland, województwo podkarpackie, where the major border crossings with Ukraine are located, and for comparative reasons, województwo małopolskie with a large urban center – Krakow.

We interview both Polish hosts (in Polish) and Ukrainian guests (in Ukrainian/Russian). The project team comprises Polish (Kamil Luczaj, Iwona Leonowicz-Bukala, Patryk Wawrzynski) and Ukrainian researchers (Olga Krasko, Anastasiia Mykolenko).

Contacts:

Kamil Luczaj – kamil.luczaj@uni.lodz.pl

Iwona Leonowicz-Bukała – ileonowicz@wsiz.edu.pl

PRESENTATIONS AND PAPERS IN ENGLISH:

Reports from the Border. Polish Help, Ukrainian War Refugees and the „migration industry” – conference presentation

RN35 Midterm Conference ’Departures, arrivals, border-crossings: changing migrations in times of crises’ – University Federico II, Naples (Italy)

30-31 March 2023

Organizer: European Sociological Association

Presenters: Iwona Leonowicz-Bukała, Kamil Łuczaj

Co-authorship: Anastasiia Mykolenko

**************************************************

The Role of Smartphones in Maintaining Contact with the World Left behind. the Case of Young Ukrainian Refugees in Poland– conference oral presentation

XX ISA World Congress of Sociology (June 25-July 1, 2023) 

Organizer: International Sociological Association – Australian Sociological Association

Presenter: Iwona Leonowicz-Bukała

Session: Smartphones As Micro-Homes, Away from Home? Comparing Forms of Portable and Digital Homemaking Among Migrants and Displaced Young People
Slot: Monday, 26 June 2023: 15:30 – 17:20, MCEC, 204

**************************************************

The Well-Being of a Host, Wellbeing of a Guest. the Micro-Dynamics of Host-Guest Relations in Polish Homes after 24.02.2022 – conference oral presentation

XX ISA World Congress of Sociology (June 25-July 1, 2023) 

Organizer: International Sociological Association – Australian Sociological Association

Presenters: Kamil Łuczaj, Iwona Leonowicz-Bukała

Session: Displacement, Migration, and Relocation
Slot: Wednesday, 28 June 2023: 15:30 – 17:20, MCEC, 101

**************************************************

Przemyśl train station as a place of life trajectories co-creation of displaced
Ukrainians –
conference oral presentation

XII Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w obliczu wielkich zmian społecznych – wyzwania dla teorii i praktyki” (September 20-22, 2023) 

Organizer: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Instytut Socjologii UwB, Laboratorium Terra Diversa IS, UwB

Presenter: Anastasiia Mykolenko

Session: Pomaganie uciekninier_kom z Ukrainy: doświadczenia, praktyki, polityki

**************************************************

Multifaceted Hospitality. The Micro-Dynamics of Host–Guest Relations in Polish Homes after 24 February 2022 – scientific paper

Author: Kamil Łuczaj

Published in Central and Eastern European Migration Review, Vol. 0, No. online first, 2023, pp. 1-21. doi: 10.54667/ceemr.2023.19

Abstract:

Hosting large numbers of refugees in private homes rather than in refugee camps is a fairly unusual phenomenon in the broadly understood Western context, including the post-socialist countries of Central and Eastern Europe. Thus, explorative research is much needed to determine the fundamental problems triggered by this novel situation. Based on a series of individual in-depth interviews with Polish hosts who invited Ukrainian refugees to live in their homes, this paper puts under scrutiny the micro-relations between the hosts and the guests. The study identified 6 kinds of ‘difficulty’, including (1) negotiating everyday routines, (2) dealing with difficult life situations and stress, (3) quarrels and divisions among migrants, (4) neglecting one’s own family, (5) a too strong emotional attachment to the guests and (6) irreconcilable sets of expectations.

Keywords: hospitality, 2022 Russian invasion of Ukraine, Poland, refugees, hosting

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu lek. Marzeny trąd pt. „Nerwicę lękową da się leczyć”
odbędzie się 20 grudnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=MvylvaVE7mc
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content