Wzmocnienie współpracy z Zespołem Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu było celem wizyty w tym uniwersytecie dr. hab. Konrada Szychowskiego, prof. WSIiZ, oraz dr. Bartosza Skóry – pracowników Katedry Biotechnologii i Biologii Komórki WSIiZ.  Na pobyt w Collegium Pharmaceuticum w dniach 5 – 9 lutego 2024 r. złożyły się między innymi wykłady i warsztaty.

Katedra Chemii Organicznej w Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi intensywne badania polegające na syntezie i poszukiwaniu nowych związków (chalkony kurkuminoidowe) o potencjalnym zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej oraz anty-neurodegeneracyjnej. Wizyta pracowników Katedry Biotechnologii i Biologii Komórki WSIiZ jest kolejnym etapem współpracy, prowadzonej pomiędzy tymi dwoma jednostkami.

W trakcie licznych spotkań dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ oraz dr Bartosz Skóra poznali infrastrukturę badawczą nowo wybudowanego budynku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (CITF) – pełniącego funkcję Centrum Komercyjnego Uczelni w zakresie opracowywanie i syntezy nowych środków farmakologicznych i leków. Pozyskane doświadczenie i zdobyte znajomości pozwolą na umocnienie dotychczas prowadzonej współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, a także stwarzają nowe pola badawcze – rozwijane we współpracy Katedry Biotechnologii i Biologii Komórki oraz Katedry Chemii Organicznej w Poznaniu, a także przez inne jednostki Collegium Pharmaceuticum m.in. w zakresie biologii strukturalnej i oddziaływania ligand-białko.

W trakcie wystąpienia o charakterze warsztatowym dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ zaznajomił pracowników Collegium Pharmaceuticium w Poznaniu z technikami pracy na modelach komórkowych w warunkach in vitro, prowadząc szkolenie pt. „Zastosowania modeli komórkowych in vitro”. Dr Bartosz Skóra z kolei przeprowadził wykład otwarty dla pracowników Wydziału, obejmujący tematyką dotychczasowe badania Katedry Biotechnologii i Biologii Komórki WSIiZ w dziedzinie neurobiologii pt. „Peptydy elastyno-pochodne. Kluczowy czynnik w zrozumieniu neurodegeneracji?”.

Dodatkowo w czasie wizyty dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ przeprowadził wykład na zaproszenie Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego pt. „Narażenie na wybrane ksenobiotyki oraz ich wpływ na organizm człowieka”.