Zapraszamy na grudniowy wykład pt. „Nutrigenetyka i nutrigenomika czyli jak dieta wpływa na nasze geny i jak geny wpływają na to co jemy” w ramach projektu Akademia Zdrowia 50+. Wykład odbędzie się 06.12.2023 r. o godzinie 17.00 w auli głównej im. prof. Jerzego Chłopeckiego W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Akademia Zdrowia 50+ to cykl wykładów i warsztatów o tematyce prozdrowotnej. Projekt jest kierowany do wszystkich osób powyżej 50 roku życia. Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz ukazanie jej przydatności w życiu codziennym w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zagrożeń środowiskowych oraz koncepcji aktywnego starzenia. Projekt Akademia Zdrowia 50+ jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Wykład poprowadzi dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ – doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, magister Biotechnologii w specjalności biotechnologia molekularna, magister inżynier Zootechniki o specjalności Hodowla Zwierząt, licencjat biologii stosowanej, a także absolwent studiów podyplomowych z biologii molekularnej, studium przygotowania pedagogicznego oraz monitoringu badań klinicznych. Kierownik Katedry Biotechnologii i Biologii Komórki i Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauk Medycznych, którego główne zainteresowania dotyczą neurobiologii, neurotoksykologii oraz wpływu substancji endokrynnie czynnych na funkcjonowanie ludzkiego organizmu.

Możliwe jest uczestnictwo na żywo lub online – prosimy wtedy o wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie internetowej do dnia 06.12.2023 do godz. 12.00. W odpowiedzi prześlemy link do transmisji wykładu na podany przez Państwa adres email.

Od zarania dziejów, ludzi interesował wpływ żywności na stan zdrowia człowieka. Odbiło się to w popularnych mądrościach ludowych takich jak np. „jesteś tym co jesz” czy myśleniu magicznym według którego zjedzenie np. mięsa tygrysa ma nam dać jego siłę. Odkrycia przełomu XX i XXI wieku jednoznacznie potwierdziły, że niektóre składniki żywności nie tylko wpływają na ogólny stan zdrowia człowieka, ale mają bezpośredni wpływa na regulację ekspresji genów. Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym epigenetyki, a w szczególności nutrigenetyki i nutrigenomiki. Nutrigenetyka zajmuje się wpływem różnic genetycznych na odpowiedź organizmu na składniki pokarmowe oraz ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych. Natomiast nutrigenomika bada wpływ składników pokarmowych na ekspresję genów. Podczas spotkania słuchacze zapoznają się z najnowszymi odkryciami naukowymi związanymi ze wspomnianymi dziedzinami nauki.

Podczas wykładu dowiecie się Państwo:

  • Czym jest epigenetyka?
  • Nutrigenetyka a nutrigenomika – czym są? Na co wpływają? Czy da się je zmienić?
  • Jak geny wpływają na upodobania żywieniowe człowieka?
  • W jaki sposób geny warunkują sposób odżywiania się?

DOROBEK NAUKOWY PRELEGENTA:

Dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ jest autorem ponad 66 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych oraz jest edytorem w czasopiśmie Oxygen (grupa wydawnicza MDPI).

W przeszłości pełnił funkcję edytora specjalnego w czasopiśmie Applied Sciences (Numer specjalny: Extracellular Matrix Peptides – Matrikines, grupa wydawnicza MDPI). Ponadto, jest autorem ponad 200 recenzji naukowych dla różnych czasopism. Był kierownikiem projektów naukowych, takich jak: „Peptyd elastynopochodny VGVAPG jako transporter leków cytostatycznych do komórek nowotworowych” (finansowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji, 02.2021 – 07.2021) oraz „Mechanizm działania triklosanu w neuronach kory mózgowej myszy” (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2015-2017). Ponadto brał udział w projektach: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” finansowanego w ramach środków Unii Europejskiej; „Warsztaty z Biochemii” finansowanego w ramach Adamed SmartUp Academy; „Rola receptorów estrogenowych, węglowodorów aromatycznych oraz PPAR gamma w mechanizmie działania związków endokrynnie czynnych w neuronach myszy” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest on również byłym kierownikiem i wykonawcą licznych projektów wewnętrznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Odbył krajowe i zagraniczne staże naukowe w Katedrze Biologii Molekularnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Jedności, w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie, Zakład Eksperymentalnej Neuroendokrynologii, w zakładzie Anatomii Porównawczej Kręgowców, Instytutu Biologii, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Instytucie Gustave Roussy (Cancer Campus) w Villejuif (Francja), gdzie otrzymał stypendium rządu francuskiego; w Katedrze Farmacji, Chemii Organicznej i Bioorganicznej Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, w Katedrze Farmakologii Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego (Ukraina). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Biologii Rozrodu oraz Neurotoxicity Society.

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.