Zapraszamy na ostatni wykład w bieżącym semestrze letnim w ramach projektu Akademia Zdrowia 50+. Spotkanie pt. „A gdyby tak cofnąć zegar biologiczny… – znaczenie antyoksydantów w diecie” odbędzie się 12 czerwca 2024 r. o godzinie 17.00 w auli głównej im. prof. Jerzego Chłopeckiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Akademia Zdrowia 50+ to cykl wykładów i warsztatów o tematyce prozdrowotnej. Projekt jest kierowany do wszystkich osób powyżej 50 roku życia. Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz ukazanie jej przydatności w życiu codziennym w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zagrożeń środowiskowych oraz koncepcji aktywnego starzenia. Projekt Akademia Zdrowia 50+ jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Wykład poprowadzi dr Oksana Balanda – absolwentka fakultetu biologii i chemii Tawrijskiego Uniwersytetu Narodowego im. Władimira Wiernadskiego, której rozprawa doktorska o temacie „Alkaloidy roślin wodnych i ich wpływ na aktywność hydrobiontów” odbyła się w Instytucie Hydrobiologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów zanieczyszczeń środowiska, mikrobiologii oraz analizy fizyko-chemicznej gleby i wód powierzchniowych, problemów odporności roślin na choroby, zmiany jakościowe i ilościowe wskaźników biochemicznych w stosunkowo odpornych genotypach, metabolitów wtórnych roślin, rolnictwa organicznego, bio-konwersji odpadów.

Możliwe jest uczestnictwo na żywo lub online – prosimy wówczas o wypełnienie i przesłanie formularza do dnia 12.06.2024 do godz. 12.00. W odpowiedzi prześlemy link do transmisji wykładu na podany przez Państwa adres email.

Jednym ze sposobów zapewniających dobre zdrowie, samopoczucie i urodę jest odpowiednia dieta. Powinna być bogata w antyoksydanty pochodzące z naturalnych produktów. To właśnie dzięki nim hamowane jest powstawanie wolnych rodników w organizmie, których nadmiar prowadzi do rozwoju wielu chorób. Dieta bogata w antyoksydanty pozwala zminimalizować szkodliwe skutki stresu oksydacyjnego, a tym samym przyczynia się do spowolnienia procesu starzenia się.

Podczas wykładu dowiedzą się Państwo:
• Czym są wolne rodniki
• Co to są antyoksydanty i jak je dzielimy
• Jakie owoce i warzywa są głównym źródłem antyoksydantów
• Jak dieta bogata w antyoksydanty wpływa na stan naszej skóry
• Czy warto przyjmować suplementy

DOROBEK NAUKOWY PRELEGENTKI:
W przeszłości pełniła obowiązki kierownika działu Diagnostyki Molekularnej oraz następnie działu Mikrobiologii w Ukraińskim Laboratorium Jakości i Bezpieczeństwa Produkcji Rolniczej. Brała czynny udział w certyfikacji pierwszego w Ukrainie laboratorium rolniczego zgodnie z międzynarodową normą ISO 17025 zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym.
Dr Oksana Balanda jest autorką ponad 50 prac z zakresu ekologii, bioodpadów i rolnictwa. Wybrane publikacje:
• Balanda O., Serafinowska D., Marchenko O., Svystunova I., 2022. Innovative Technology of Accelerated Composting of Chicken Manure to Obtain an Organic Fertilizer with a High Content of Humic Acids // „Agricultural Engineering” Volume 26 (2022) – Issue 1 (January 2022), s. 133-144.
• Balanda O., Wpływ jonów miedzi i ołowiu na aktywność ureazy glonów / О.Balanda, О. Usenko, A. Sakewicz // Raporty naukowe NUBiP Ukrainy. – 2010. – №6. –http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-6/10uomudv.pdf
• Balanda O., Rola hydrofitów w degradacji biochemicznej rozpuszczonego mocznika / О. Balanda, O. Usenko, A. Sakewicz // Raporty naukowe NUBiP Ukrainy. – 2010. – №4. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010- 4/10uomudv.pdf.
• Usenko O., Sakewicz A., Balanda O., Odporność glonów na substancje biologicznie czynne – Kijów: «Logos», 2010, s.192
• Sakewicz A, Usenko O., Balanda O., Analiza biochemiczna roślin wodnych – Kijów: «Logos», 2009, s.372
• Program szkoleniowy FIZJOLOGIA ROŚLIN dla studentów kierunku Biotechnologia, NUBiP Ukrainy, 2012r, s. 72

Ponadto w latach 2020-2022 kierowniczka naukowa projektu dofinansowanego przez NCBR POIR.01.01.01-00-1492\19: „Opracowanie technologii wytwarzania bezpiecznych nawozów organicznych o możliwie najwyższej zawartości aktywnych kwasów humusowych z wykorzystaniem pomiotu kurzego oraz innych rodzajów odchodów zwierzęcych, dla celów stosowania w rolnictwie i odbudowy odpowiednich właściwości gruntów rolnych”, współautorka projektu „Wytworzenie działu szybkiej reakcji w przypadku wykrycia zanieczyszczeń produktów rolnych w systemie bezpieczeństwa żywnościowego” – nr projektu 110/19F i „Opracowywanie kompleksowych energooszczędnych systemów wytwarzania i wykorzystania stałych i płynnych biopaliw w warunkach rolniczo-przemysłowych” – nr projektu 110/222.

Autorka kompleksowej technologii likwidacji składowisk odpadów, którą zastosowano w Gdańsku na terenie przeznaczonym pod budowę stadionu piłkarskiego na Euro 2012.

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.