Naukowcy z WSIiZ wzięli udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Jana Winieckiego pt. Economic Shocks, Resilience and Institution, która odbyła się we Frankfurcie nad Odrą. Tegoroczna edycja poświęcona była kryzysom gospodarczym oraz wzmacnianiu odporności gospodarki.

Konferencja odbyła się w dniach 23 – 24 maja br. na kampusie Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kilkunastu instytucji szkolnictwa wyższego z Polski, Niemiec, Austrii i Włoch.

Wykłady inauguracyjne wygłosili:

prof. L. Balcerowicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Economic Crises: The role of the market versus that of the state.
prof. Phillip Ther z Uniwersytetu Wiedeńskiego – A shock therapy that was not named as such: Radical reforms in Post-Communist Germany in European Union. 
dr Krzysztof Błędowski z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wygłosił wykład wspomnieniowy – Remembering Janek Winiecki: His fascination with the United States – what was it about.
prof. dr Jens Lowitzsch z Europejskiego Uniwersytetu w Viadronie – Benchmarking Employee Financial Participation in the EU-27, the UK and the US – The 2024 PEPPER V Report.

Zakres tematyczny zaprezentowanych referatów był bardzo szeroki: od sektora bankowego i polityki monetarnej, poprzez teorie zatrudnienia, ochronę środowiska, partycypację społeczną i wpływ otoczenia instytucjonalnego na wzrost gospodarczy, po finanse publiczne. Podczas sesji tematycznych, dr Alina Yakymchuk z Katedry Zarządzania WSIiZ zaprezentowała wyniki badań nad ekonomiczną oceną śladu ekologicznego na produktywność ekosystemu. Natomiast mgr Jan Misiąg z Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ przedstawił wyniki badań dotyczące zarządzania wolnymi środkami polskiego Skarbu Państwa, które przeprowadził wspólnie z dr. Wojciechem Misiągiem, prof. WSIiZ.

Podczas konferencji naukowcy ze WSIiZ – dr Ulyana Zaremba, dr Krzysztof Błędowski i dr Alina Yakymchuk – prowadzili także sesje tematyczne.

Zobacz nagrania z konferencji: Nagranie 1 oraz Nagranie 2

Organizatorami konferencji byli Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), Uniwersytet Gdański (UG), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ) oraz Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Zdjęcia: Sebastian Pape