„Jeżeli nie ma Cię w internecie, to znaczy, że nie istniejesz” – z tym zdaniem można się zgadzać, albo nie. Faktem jest jednak, że to internet jest aktualnie miejscem pozyskiwania klientów dla coraz większej liczby firm.

Corocznie kwoty przeznaczane przez zleceniodawców na reklamę i działania marketingowe w Internecie są coraz wyższe. Wszelkie prognozy mówią, że branża digital marketingu rozwijać się będzie dynamicznie jeszcze przez długi czas, dlatego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania stworzyła dwie ścieżki doskonalenia się w dziedzinie marketingu. WSIiZ oferuje możliwość studiowania marketingu na kierunku Dziennikarstwo ze specjalnością Marketing internetowy. Kształcenie odbywa się języku polskim, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specjalność jest realizowana od 4 semestru na studiach I stopnia.

Czego można nauczyć się na specjalizacji Marketing internetowy ?

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów ogólnoakademickich, kierunkowych oraz specjalnościowych. W ramach kształcenia zaplanowano m.in. zajęcia dotyczące zdobywania wiedzy z zakresu: kampanii PR i reklamowe w sieci, komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych, czy zachowań konsumentów w internecie. Co ważne, w trakcie studiów studenci mogą wziąć udział w dodatkowych programach i warsztatach poszerzających swoje kompetencje, takich jak: Copywriting w brandingu, Mobile marketing czy Event marketing.

Patronat nad kierunkiem objęły m.in.: cux.io, Brand24 – firmy od lat prężnie zajmujące się dziennikarstwem, marketingiem internetowym i monitoringiem Internetu, w związku z tym zajęcia prowadzą specjaliści posiadający doświadczenie praktyczne oraz dorobek w branży marketingu internetowego.

Specjalność Marketing internetowy przeznaczona jest dla osób szczególnie zainteresowanych pracą w agencjach marketingowych i kreatywnych. Absolwenci mogą również znaleźć pracę w działach promocyjno-marketingowych firm, a także agencjach reklamowych, pracujących nad kampaniami w internecie.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania umożliwia także kształcenie w zakresie marketingu na kierunku Zarządzanie ze specjalnością Marketing i techniki sprzedaży.