Zarządzanie

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Masz pomysł na własny biznes, ale nie wiesz od czego zacząć? Wybierz Zarządzanie, a my podzielimy się z Tobą naszym wieloletnim doświadczeniem, abyś mógł osiągnąć sukces.

PARTNERZY

Deloitte – Należąca do tzw. wielkiej czwórki firm zajmujących się audytem finansowym. Międzynarodowa sieć spółek handlowych, świadczących usługi doradcze i audytorskie.

IBAF Instytut Badań i Analiz Finansowych – Jednostka naukowo-badawcza, działająca przy WSIiZ. Jej celem to rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej.

BorgWarner – Amerykański koncern, producent komponentów oraz systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych i przeniesienia napędu w pojazdach samochodowych.

Nowy Styl Group – Polska firma o zasięgu międzynarodowym, specjalizująca się w produkcji rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych, miejsc użyteczności publicznej oraz profesjonalnych usługach branżowych.

Współpraca z partnerami to:

 • Możliwość realizacji praktyk i staży u partnerów kierunku;
 • Dostosowanie oferty dydaktycznej do aktualnych trendów na rynku pracy;
 • Wykształcenie pod okiem międzynarodowych ekspertów;
 • Możliwość udziału w specjalistycznych badaniach;
 • Rozwijanie kompetencji podczas branżowych konferencji i seminariów;
 • Budowanie branżowej sieci kontaktów, przydatnych w przyszłej pracy;

Na tym kierunku możesz:

 • skorzystać z warsztatów biznesowych,
 • wziąć udział w Szkole Giełdowej, jedynej w województwie podkarpackim i otrzymać certyfikat wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • skorzystać z systemu płatnych praktyk, realizowanych w ciekawych miejscach
 • uzyskać wsparcie od Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • zdobyć certyfikaty,
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Zrozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • Możliwość korzystania z warsztatów biznesowych;
 • Opcję udziału w Szkole Giełdowej, jedynej w województwie podkarpackim, po której
 • Otrzymasz certyfikat wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

ZAJĘCIA

Program studiów obejmuje m.in.:

 • kierowanie zespołami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne;
 • marketing;
 • zarządzanie jakością;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • rachunkowość;

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

PRAKTYKI

Doskonal swoje kompetencje podczas praktyk zawodowych w:

 • bankach;
 • funduszach i towarzystwach leasingowych;
 • biurach maklerskich;
 • towarzystwach ubezpieczeniowych;
 • przedsiębiorstwach z różnych branż.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Po kilkuletnim nasyceniu się rynku specjalistami ds. zarządzania, przedsiębiorstwa ponownie poszukują pracowników z określonymi kompetencjami i przygotowaniem merytorycznym.

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Na absolwentów zarządzania czekają takie stanowiska, jak:

 • niezależny przedsiębiorca;
 • specjalista ds. marketingu i sprzedaży;
 • specjalista ds. zarządzania jakością;
 • specjalista ds. zarządzania finansami w przedsiębiorstwie;
 • specjalista ds. zarządzania projektami;

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska - Biuro Karier WSIiZ

Ewa Podgórska
Kierownik Biura Karier WSIiZ

Absolwenci Zarządzania są cenionymi pracownikami zarówno w obszarze technicznym, jak i nakierowanym na organizację pracy i kierowanie przedsięwzięciami w sektorze przedsiębiorstw i administracji publicznej. W ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze zarządzania projektami informatycznymi, w grupie tzw. zawodów internetowych oraz e-marketingu. Rozkwit prognozowany jest również dla szeroko pojętej branży handlowej (specjaliści zarządzający działaniami marketingowymi i finansowymi).

Zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania ciągle rośnie. W Polsce zawód ten nabrał znaczenia szczególnie w latach 90-tych, kiedy nastąpiły zmiany systemowe i gospodarcze. Po kilkuletnim nasyceniu się rynku specjalistami z tego obszaru, przedsiębiorstwa ponownie poszukują pracowników z określonymi kompetencjami i przygotowaniem merytorycznym.

Wg badań ofert pracy napływających do agencji zatrudnienia prowadzonej przez Biuro Karier WSIiZ wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem m.in. w sektorze finansowym, usługowym, produkcyjnym i informatycznym. W roku 2014 agencja pozyskała oferty na około 1000 miejsc pracy, w których wymogiem było posiadanie przygotowania i kompetencji i w zakresie zarządzania.

Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.

Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, optymalnie rozwiniesz swoje zdolności.

ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (realizowana  od 1. semestru studiów)

Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

SPECJALNOŚĆI

Oferta w trakcie przygotowania.

Współczesny rynek stawia przed biznesem wiele wymagań. Wpływa na to rosnąca konkurencja, rozwój technologii, ale przede wszystkim nowe trendy w handlu. Na przestrzeni ostatnich lat, ma miejsce widoczne przeniesienie biznesu na kanwę wszechobecnego Internetu, a e-commerce to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu. Stanowi bowiem potencjalne źródło generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych, jak i dla tych, które traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji.

Celem specjalności jest dostarczenie studentom umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych w dobie gospodarki elektronicznej. W programie specjalności znajdą się zarówno aspekty związane z budowaniem strategii e-biznesu, jak i zarządzania kanałem e-commerce. Studenci specjalności nabędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie warunków, sposobów oraz zasad prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem w środowisku internetowym, w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

W programie studiów m.in.:

 • Finansowanie w e-commerce
 • Audyt finansowy e-commerce
 • Tworzenie i zarządzanie zespołem e-commerce

Program specjalności kładzie nacisk przede wszystkim na zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe mające na celu pozyskanie praktycznych umiejętności, wzbogacone o studia przypadków oraz praktyczne narzędzia zarządcze.

A co po studiach?

Jako absolwent specjalności, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będziesz mógł podjąć pracę jako specjalista ds. e-commerce, founder w biznesie e-commerce, dyrektor działu e-commerce w firmach produkcyjnych, kierownik działu handlowego ds e-commerce, specjalista ds. marketingu i sprzedaży, kierownik działów sprzedaży w Internecie w firmach.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

 
Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:
 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).
 
Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:
 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020