Nowoprzyjęci studenci I stopnia na kierunkach anglojęzycznych: Nursing, International Business Management oraz Programming zainaugurują rok akademicki we WSIiZ. Uroczystość inauguracyjna odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku o godz. 11:00 w Auli im. prof. Chłopeckiego.

Inauguracja Roku Akademickiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu społeczności akademickiej. W imieniu Władz Uczelni uroczystość poprowadzi Magdalena Louis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy Międzynarodowej.

Najważniejszym punktem programu Inauguracji będzie Immatrykulacja, czyli przyjęcie studentów do wspólnoty akademickiej WSIiZ. W programie przewidziane jest również m.in. wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego Patriot’a Lumumba, studenta kierunku Aviation Management. Wykład inauguracyjny pt. „Future-proof skillset. On your journey to employability and workability” wygłosi dr Justyna Berniak-Woźny, Pełnomocnik Prezydenta ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.