Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 odbędzie się 11 października 2023 roku o godz. 11:00 w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.

Inauguracja Roku Akademickiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej społeczności akademickiej. W tym roku Inauguracja we WSIiZ będzie miała jeszcze jedno, szczególne znaczenie, bowiem 25 lat temu studia w uczelni podjęli pierwsi studenci zagraniczni.

Część oficjalną uroczystości rozpocznie przemówienie JM Rektora WSIiZ dra hab. Andrzeja Rozmusa, prof. WSIiZ, a po nim zaprezentowany zostanie film podsumowujący miniony rok akademicki. Najważniejszym punktem programu Inauguracji będą Immatrykulacje, czyli przyjęcie studentów ścieżek polsko- i angielskojęzycznych oraz uczestników seminariów doktoranckich do wspólnoty akademickiej WSIiZ.

W czasie uroczystości nie zabraknie też wyróżnień, podziękowań i gratulacji. W tym roku odbędzie się m.in. rozstrzygnięcie konkursu na projekt logo Fundacji Tygodnika Powszechnego.

W tym roku, oficjalną część uroczystości zwieńczy koncert studenckiej grupy wokalnej „INTERNATIONAL VOICES” z okazji 25-lecia kształcenia studentów z zagranicy.

Zapraszamy Państwa do udziału w uroczystości!

 


Program uroczystości: