Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie była partnerem strategicznym II Podkarpackiej Konferencji ”Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia w praktyce”. Zaproszeni prelegenci wygłosili bardzo ciekawe wykłady z obszaru medycyny – pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, a nawet bioinżynierii. W sesji posterowej pierwsze miejsce zajęły studentki Pielęgniarstwa WSIiZ.

Bogaty i interesujący program konferencji, która odbyła się 24 maja br. w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej, obejmował zagadnienia warunkujące realia codziennej pracy medyków. Rozmawiano m.in. o badaniach fizykalnych w nagłych stanach neurologicznych, gorączce neutropenicznej, sepsie w onkologii dziecięcej, stanach nagłych w dializoterapii, kardiologii, a także rehabilitacji po operacji z powikłaniami, w procesie przywracania samodzielnego oddychania i funkcji chodu. Poruszono również tematy nowych metodach diagnostycznych i terapeutycznych w ciąży ektopowej i OHS, nowoczesnych technologii i inżynierii medycznej oraz odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego. Bardzo cieszy fakt tak licznie zgromadzonych uczestników konferencji, przedstawicieli środowisk medycznych, przedstawicieli podkarpackich uczelni kształcących przyszłych pracowników służby zdrowia oraz przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

Wydarzenie, które stanowiło połączenie nauki i praktyki zagwarantowało świetną okazję do dyskusji i wymiany poglądów wśród licznego grona osób związanych ze służbą zdrowia. Konferencja stanowiła forum wymiany doświadczeń i przyczyniła się do dalszego zacieśnienia współpracy praktyków i pracowników naukowo-dydaktycznych, co z pewnością będzie miało istotny wymiar w doskonaleniu opieki nad pacjentem. Było nam niezmiernie miło gościć tyle wspaniałych pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, jak i innych wspaniałych gości. Wymiana spostrzeżeń, doświadczeń, dyskusje w kuluarach, to coś co zawsze jest wartością dodatkową takich konferencji. Mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłym roku powtórzyć tą ucztę intelektualną – mówi mgr Katarzyna Wyczarska-Dziki, Prodziekan ds. kierunku Pielęgniarstwo WSIiZ.

W sesji posterowej pierwsze miejsce zajęły studentki Koła Naukowego Pielęgniarstwa WSIiZ, które zaprezentowały prace nt. postepowania w przypadku wystąpienia hipoglikemii.