80 lat temu prezydent USA Franklin Delano Roosvelt powiedział: „Naród, który niszczy swoją ziemię, niszczy sam siebie”. To słowa nadal aktualne – podkreśla dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, który w ostatnim wykładzie z cyklu „Przybij piątkę nauce” mówił zarówno o współczesnych zagrożeniach, jak i o szansach na lepszą przyszłość.

Dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSiIZ, podkreślił w swoim wystąpieniu, że większość problemów we współczesnym świecie bierze się z chciwości wygrywającej z przyzwoitością. Stąd tak duże znaczenie ma edukacja – zarówno całego społeczeństwa, jak i reprezentujących go polityków.

Po pierwsze rolą nauki jest opracowywanie wynalazków, innowacji i nowych rozwiązań, po wtóre przewidzenie pozytywnych oraz negatywnych skutków tychże nowości i po trzecie – przygotowanie rekomendacji dla społeczeństwa oraz polityków i przedsiębiorców, którzy będą komercjalizować nowe rozwiązania. Niestety, nauka jest zazwyczaj słyszana tylko w punkcie pierwszym, ponieważ politycy i biznesmeni są nastawieni na szybki sukces i zysk. Nie dbają o to, żeby społeczeństwo zrozumiało istotę zmiany i to, jakie będzie miała ona konsekwencje, szczególnie te negatywne. Takie zrozumienie może popsuć biznes i rozmyć sukces polityków – mówi w swoim wykładzie prof. Tadeusz Pomianek.

Konieczna jest zmiana systemu funkcjonowania polityków. Naukowcy i eksperci muszą wreszcie odgrywać główną rolę w edukacji społeczeństwa i w rozwiązaniu problemów, to jest szansa zarówno dla społeczeństwa, jak i dla polityków. Jednak nie zmieni się to, jeśli nie będziemy mieli wyedukowanego społeczeństwa – dodaje prof. Tadeusz Pomianek.

W przygnębiających liczbach prof. Pomianek przedstawił skalę stosowania w rolnictwie pestycydów, co m. in. powoduje masowe wymieranie pszczół oraz zatrucie gleb i wód. Dogłębnie opisał także problem upraw monokulturowych, które są głównym powodem pustynnienia gleb.

Największe zagrożenia dla przyszłości planety: degradacja środowiska i wyzwania cywilizacyjne

Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wyjaśnia, co jest największym zagrożeniem dla przyszłości naszej planety oraz dla ludzkości. Przed nami wyzwania, z którymi musimy się, jak najszybciej uporać, żeby w ogóle było jakieś jutro. Niezmiernie szybko postępująca degradacja środowiska to kumulacja negatywnych skutków trzech ludzkich innowacji – produkcji energii z paliw kopalnych, produkcji tworzyw sztucznych i przemysłowego systemu produkcji i dystrybucji żywności. Te trzy innowacje w pierwszym okresie swojego pojawienia się pomogły ludzkości i bardzo ją rozwinęły, niestety wskutek bezwzględnej eksploatacji, bez oglądania się na szkody środowiskowe, doprowadziły obecnie do kumulacji zagrożeń – mówi.

Wykład pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie” odbył się 12 czerwca br. na kanale YouTube WSIiZ. Był ostatnim w tej edycji wykładem w ramach cyklu „Przybij piątkę nauce”.

Więcej o zagrożeniach ekologicznych oraz możliwych sposobach na poprawę stanu planety i jakości naszego życia znajduje się na Zielonym blogu, prowadzonym przez prof. Tadeusza Pomianka oraz zaproszonych przez niego ekspertów.