„Jego działalność i osiągnięcia przynoszą zaszczyt Miastu Rzeszów” – tak brzmi fragment uzasadnienia, na bazie którego Rada Miasta Rzeszowa na sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. przyjęła Uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa dla wieloletniego Rektora WSIiZ, obecnie Wiceprezydenta naszej Uczelni, dra Wergiliusza Gołąbka.

Kierując się potrzebą szczególnego uhonorowania ludzi, których działalność i osiągnięcia przynoszą zaszczyt naszemu Miastu, a jego Mieszkańcom poczucie uzasadnionej dumy oraz w trosce o zachowanie w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń, zasług i dokonań wybitnych rzeszowian, nadaje się tytuł HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA RZESZOWA dr. Wergiliuszowi GOŁĄBKOWI – głosi Uchwała przyjęta przez rzeszowskich radnych w dniu 29 grudnia 2022 roku. 

Tę szczególną godność nadaje się wieloletniemu twórcy i propagatorowi życia kulturalnego, naukowego oraz gospodarczego Miasta Rzeszowa. Człowiekowi, który poprzez prowadzenie konsekwentnej polityki rozwoju Filharmonii Podkarpackiej, a w ramach jej działalności także Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, przyczynił się znacząco do ugruntowania ich pozycji w świecie artystycznym Europy. Natomiast poprzez niestrudzone podnoszenie kompetencji naukowych i umiędzynaradawianie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, rozsławił Miasto jako prezentujące wysoki, wielokierunkowy poziom nauczania oraz przyjazne ludziom różnych narodowości – zgodzili się rzeszowscy radni, głosujący nad przyjęciem Uchwały.

Pod wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa dla dra Wergiliusza Gołąbka podpisali się Rektorzy rzeszowskich uczelni: WSIiZ, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Rzeszowskiej Szkoły Wyższej WSPiA. Wnioskodawcą wiodącym był Rektor WSIiZ – dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ. 

Będąc rzeszowianinem z wyboru dr Wergiliusz Gołąbek wiele wniósł do rozwoju Miasta Rzeszowa, zarówno w obszarze kultury, jak i nauki. Jego osiągnięcia jako Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej do dziś pamiętane są przez rzesze melomanów, zarówno ze względu na poziom reprezentowany przez rzeszowską orkiestrę symfoniczną, jak i  międzynarodową renomę  Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Z kolei sprawując przez 6 lat funkcję Rektora WSIiZ dr Gołąbek konsekwentnie prowadził politykę umiędzynarodowienia uczelni i wzmacniał jej pozycję w świecie nauki, tym samym ugruntowując pozycję Rzeszowa jako miasta o dużym potencjale intelektualnym, miejsca otwartego i przyjaznego. Jego działania to znakomity przykład lokalnego patriotyzmu, połączonego z dbaniem o dobry wizerunek Miasta Rzeszowa na arenie międzynarodowej – podkreśla obecny Rektor WSIiZ – dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Prezydent WSIiZ podkreśla z kolei: Od wielu lat współpracuję z drem Wergiliuszem Gołąbkiem i obserwuję jego zaangażowanie na rzecz nie tylko naszej Uczelni, ale także jej szeroko rozumianego otoczenia. Wykłady otwarte, odbywające się w Filharmonii Podkarpackiej i gromadzące zazwyczaj pełną widownię, to w dużej mierze efekt działań dra Gołąbka: jego zabiegów i troski o to, by naukowcy i specjaliści dzielili się swoją wiedzą z jak największą grupą odbiorców. Jestem bardzo dumny z faktu, że dr Gołąbek od 2003 roku jest członkiem zespołu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Dr Wergiliusz Gołąbek odebrał tytuł Honorowego Obywatela Rzeszowa podczas uroczystych obchodów 669-lecia miasta Rzeszowa

Podczas uroczystych obchodów 669-lecia miasta Rzeszowa, które odbyły się 19 stycznia br., dr Wergiliusz Gołąbek odebrał z rąk prezydenta miasta Konrada Fijołka tytuł Honorowego Obywatela Rzeszowa. O nadaniu tytułu zdecydowała wcześniej Rada Miasta Rzeszowa. Jak przypomniał Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta, tytuły przyznawane przez radnych trafiają do osób, których działalność i osiągnięcia przynoszą Rzeszowowi zaszczyt, a jego mieszkańcom poczucie uzasadnionej dumy. 

Odbierając wyróżnienie dr Wergiliusz Gołąbek dziękował swojej Rodzinie oraz licznym Współpracownikom, zarówno z Filharmonii Podkarpackiej, której był wieloletnim dyrektorem, jak i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, z którą jest związany od 2003 roku. Ileż ja się tutaj nauczyłem, ile spotkałem wspaniałych osób – mówił o pracy we WSIiZ dr Gołąbek. Laureat cytował także fragment „Przesłania Pana Cogito” Zbigniewa Herberta, pytając zgromadzonych: Czyż nie było lepszych?

Zobacz film

Zobacz galerię zdjęć

Autorzy zdjęć: Tadeusz Poźniak, Konrad Kmiecik, Mariusz Guzek, Grzegorz Bukała.

Dr Wergiliusz Gołąbek i jego osiągnięcia 

Dr Wergiliusz Gołąbek urodził się w 1948 roku w Białej Wielkiej w województwie świętokrzyskim. Po ukończeniu liceum w Sosnowcu podjął studia na Wydziale Filozoficzno – Teologicznym ATK w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), jest też absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pan Wergiliusz Gołąbek to aktywny uczestnik zmian gospodarczych, kulturowych i społecznych na przełomie XX i XXI wieku. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na filozofii i etyce, a także obejmują powiązania tych dyscyplin z literaturą i sztuką, z dziennikarstwem, turystyką oraz z życiem gospodarczym. Dr Gołąbek to rzeszowianin z wyboru, do naszego miasta przywiodła go miłość do żony. 

dr Wergiliusz Gołąbek
Dr Wergiliusz Gołąbek

 

Muzyka – wielka miłość i pasja 

Dr Wergiliusz Gołąbek w okresie od 1980 roku do 2006 roku związany był z Filharmonią Rzeszowską, z przerwą w latach 1988 – 1989. W czasie tej przerwy współpracował i kierował słynną Orkiestrą Wojciecha Rajskiego, znaną obecnie jako Polska Filharmonia Kameralna Sopot (nazwa została zmieniona w latach dziewięćdziesiątych XX wieku). Współpraca z tą orkiestrą umożliwiła Panu Wergiliuszowi Gołąbkowi zdobycie bogatego doświadczenia menedżerskiego. Odbył z nią liczne tournee zagraniczne, prawie we wszystkich państwach Europy, a także w Chinach. Kierowana przez Pana Wergiliusza Gołąbka orkiestra pod mistrzowską batutą Wojciecha Rajskiego zachwycała publiczność i krytyków. Otrzymywali zaproszenia do słynnych sal koncertowych, takich jak Filharmonia Berlińska, sala Gasteig w Monachium, Gewandhaus w Lipsku, Musikhalle w Hamburgu, Sala Pleyela w Paryżu, Musikverein w Wiedniu i Concertgebouw w Amsterdamie.

Jako doświadczony menedżer Pan Wergiliusz Gołąbek od 1990 r. objął funkcję dyrektora naczelnego Filharmonii w Rzeszowie i wówczas rozpoczął się okres znaczącej rozbudowy i doskonalenia jej zespołu artystycznego. Dyrektor zapewnił filharmonikom rzeszowskim dobre warunki do rozwoju i do systematycznego podnoszenia  poziomu artystycznego. Pan Dyrektor stawiał wysokie wymagania muzykom i artystom, którzy sumienną pracą starali się im sprostać. Filharmonia w Rzeszowie pełniła w tym okresie rolę centrum kultury muzycznej Podkarpacia i była jedną z wiodących instytucji artystycznych w Polsce. Zgodnie ze znaczeniem etymologicznym słowa „filharmonia” – z greckiego phileo – miłuję oraz harmonia – współdziałanie, instytucja ta była miejscem jednoczącym miłośników muzyki, o której mówił Zygmunt Krasiński, iż jest „najwyższą mową ludzkości”.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Pan Dyrektor Filharmonii nawiązał szeroką współpracę z najlepszymi dyrygentami i artystami zarówno w Polsce jak i świecie. Fundamentem działań Dyrektora Filharmonii w Rzeszowie było propagowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Profesjonalny zespół orkiestrowy i doskonała sala koncertowa pozwalały prezentować szeroki repertuar – od wielkich dzieł symfonicznych po utwory kameralne i solowe. W repertuarze koncertowym znajdowały się utwory pochodzące zarówno z epok dawnych, jak również kompozycje współczesne. Taki dobór repertuaru spełniał oczekiwania szerokiego grona odbiorców. Filharmonia w Rzeszowie realizowała też projekty edukacyjne skierowane do różnych grup wiekowych – dzieci, uczniów, studentów, osób dorosłych oraz seniorów. Szczególny nacisk położony był na kształtowanie wrażliwości muzycznej i edukację młodego pokolenia, aby młodzi uczniowie zrozumieli, że muzyka tworzy przestrzeń, która łączy i jest w niej miejsce dla każdego. Słynne były w owym czasie koncerty czwartkowe dla uczniów rzeszowskich szkół.

W działalność Filharmonii w Rzeszowie wpisuje się również organizacja i realizacja Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. W latach 1990-2006 dr Wergiliusz Gołąbek pełnił funkcję dyrektora Naczelnego Filharmonii oraz Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Muzyczny Festiwal w Łańcucie ugruntował swoją pozycję jako wydarzenie kulturalne o wyjątkowej randze artystycznej. Koncerty w Łańcucie przyciągały tysiące odbiorców dzięki udziałowi artystów o międzynarodowej sławie, a także dzięki udziałowi od 1991 roku Bogusława Kaczyńskiego. 

Działalność artystyczna Filharmonii w Rzeszowie w budynku o doskonałej akustycznie sali koncertowej na kilkaset miejsc spowodowała niezwykłe umuzykalnienie podkarpackiej społeczności. Starania Pana Dyrektora Wergiliusza Gołąbka w zakresie utrzymania wysokiego poziomu artystycznego koncertów w Filharmonii w Rzeszowie były znane i cenione zarówno wśród rzeszowskich melomanów, jak i artystów oraz najwybitniejszych wykonawców polskich i światowych. W okresie działalności Wergiliusza Gołąbka rzeszowska orkiestra symfoniczna zaliczana była do najlepszych w Polsce, a festiwal w Łańcucie, utrwalił swoją pozycję wśród najbardziej prestiżowych imprez muzycznych w Europie. Pod kierownictwem dra Wergiliusza Gołąbka zarówno orkiestra Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, jak i Polska Filharmonia Kameralna w Gdańsku, nagrały wiele płyt, między innymi dla wytwórni amerykańskich, europejskich oraz polskich.

Działania menedżerskie i organizacyjne, a przede wszystkim pozyskiwanie sponsorów przez Pana Dyrektora Wergiliusza Gołąbka, zapewniły kontynuację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, który w owym czasie należał do najbardziej prestiżowych imprez muzycznych w Europie. Pan Dyrektor Wergiliusz Gołąbek był bardzo ceniony szczególnie przez środowisko muzyczne za swoje umiejętności liderskie oraz efektywność w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych od sponsorów. Środki te pozwalały utrzymać działalność Filharmonii na wysokim poziomie, poprawiać komfort i jakość pracy orkiestry, między innymi, poprzez zakup i wymianę instrumentarium muzycznego (waltornie, flety, instrumenty perkusyjne, tuby, puzony) oraz unowocześnić ponad 30-letni gmach Filharmonii. Ważną formą uznania dla sukcesów w pracy artystycznej i organizacyjnej Pana Wergiliusza Gołąbka było powierzenie mu funkcji Prezydenta Konferencji Dyrektorów Filharmonii Polskich.

W 1994 roku, jako jeden z nielicznych Polaków, dr Gołąbek przebywał na zaproszenie rządu amerykańskiego na stypendium szkoleniowym w Stanach Zjednoczonych, które poświęcone było  zagadnieniom związanym z kierowaniem i zarządzaniem instytucjami artystycznymi. Szkolenie odbywało się w najbardziej prestiżowych i renomowanych instytucjach artystycznych Stanów Zjednoczonych. Dr Wergiliusz Gołąbek jest także autorem wielu ekspertyz dla Ministerstwa Kultury, Sejmowej Komisji Kultury oraz Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie. Ponadto był członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej w 2000 roku i współredaktorem Karty Kultury Polskiej przygotowywanej pod auspicjami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

WSIiZ czyli nauka i studenci na planie pierwszym

Z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Pan Wergiliusz Gołąbek jest związany od 2003 roku, na początku jako pracownik naukowo-dydaktyczny, potem Prorektor ds. Nauczania. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy. Był odpowiedzialny za spójną politykę rozwoju WSIiZ, budowanie pozytywnego wizerunku uczelni oraz kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W latach 2016 – 2022 pełnił funkcję Rektora WSIiZ – największej niepublicznej uczelni wyższej w województwie podkarpackim.

 

Rektor dr Wergiliusz Gołąbek ze studentami
Rektor WSIiZ dr Wergiliusz Gołąbek ze studentami

W okresie pełnienia funkcji Prorektora, a później Rektora – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ugruntowała swoją pozycję na edukacyjnej mapie świata. Dzięki konsekwentnie prowadzonej pod nadzorem dra Gołąbka polityce stabilizacji i rozwoju naukowego kadry, uczelnia była pierwszym i jedynym miejscem pracy dla asystentów i adiunktów. Priorytetem działalności ówczesnego Rektora było stworzenie takich warunki i możliwości, by naukowcy zatrudnieni we WSIiZ realizowali badania naukowe, użyteczne z punktu widzenia lokalnej społeczności, otoczenia gospodarczego i mające wpływ na rozwój polskiej nauki. Transparentna polityka kadrowa uczelni potwierdzona została 22 września 2017 roku przez Komisję Europejską, która przyznała WSIiZ prawo do używania logo HR Excellence in Research. Oznacza to, że uczelnia nadzorowana przez dra Gołąbka stała się instytucją oferującą naukowcom warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami. W tym czasie pracę naukowo-dydaktyczną we WSIiZ podjęło kilku wybitnych profesorów polskiego pochodzenia na stałe mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

WSIiZ kierowana przez dra Gołąbka odnosiła też sukcesy w wielu innych obszarach działalności, co zostało potwierdzone w tym czasie licznymi wyróżnieniami i nagrodami oraz wysokimi ocenami niezależnych ekspertów (m.in. WSIiZ otrzymała wysokie noty w międzynarodowym rankingu U-Multirank).

Rozwijany przez ówczesnego Rektora obszar współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zaowocował powołaniem z inicjatywy dra Gołąbka Konwentu WSIiZ – organu kolegialnego Władz Uczelni, skupiającego przedstawicieli największych firm, organizacji i jednostek samorządowych działających w województwie podkarpackim. Bliska kooperacja z praktykami biznesu dała uczelni szansę wprowadzenia na stałe do oferty dydaktycznej elementów kształcenia praktycznego i otworzyła szerszą przestrzeń do podjęcia współpracy na linii nauka-biznes. Efektem współpracy z otoczeniem gospodarczym i biznesowym Uczelni była realizacja kilkuset ekspertyz i projektów badawczych, istotnych dla rozwoju Miasta Rzeszowa. W ramach działań doradczo-szkoleniowych wsparcie ze strony WSIiZ otrzymało kilkanaście tysięcy pracowników z ponad kilkuset przedsiębiorstw działających na terenie miasta i regionu.

 

Dzielenie się wiedzą to podstawa

Dr Wergiliusz Gołąbek, jako Rektor WSIiZ, aktywnie włączał się również w propagowanie kultury dzielenia się wiedzą oraz rozpowszechnianie idei otwartego dostępu do nauki, edukacji i dóbr kultury. Zainteresowanie społeczeństwa nauką zawsze rozumiał jako element misji i ważnego zadania każdej uczelni wyższej, dzięki realizacji którego buduje się kapitał społeczny, a także zachęca do samorozwoju. Do najciekawszych inicjatyw Pana Wergiliusza Gołąbka, zrealizowanych m.in. na rzecz mieszkańców Rzeszowa należą:

  • powołanie Akademii 50+, dedykowanej osobom powyżej 50 roku życia, które nadal są aktywne i pragną być cały czas aktywne,
  • uruchomienie Centrum Kultury i Języka Polskiego, w którym doświadczona kadra zaprasza na certyfikowane kursy języka polskiego,
  • zorganizowanie we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym” kilku edycji cyklu upowszechniającego naukę pod tytułem „Wielkie pytania w nauce”, w ramach którego do wygłoszenia wykładów zapraszane są największe autorytety świata nauki,
  • zainicjowanie we współpracy z Klasztorem Ojców Dominikanów w Rzeszowie paneli dyskusyjnych „W labiryncie świata”.

Wszystkie w/w cykle spotkań mają od początku niekomercyjny charakter i na stałe wpisały się w kalendarz życia kulturalnego Miasta Rzeszowa. Dla tych osób, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, uczelnia przygotowuje relacje filmowe, które upubliczniane są na stronie internetowej WSIiZ oraz na kanale YouTube. Warto też podkreślić, że wykładów na żywo wysłuchało już około 30 tys. osób, a w Internecie – filmy mają już ponad 20 mln odsłon. W roku akademickim 2022/2023 uczelnia realizuje już siódmą edycją cyklu „Wielkie Pytania w Nauce”, czwartą edycję cyklu „W labiryncie świata” i trzecią edycję cyklu „Przybij piątkę nauce”.

Na uwagę zasługuje nie tylko sam pomysł dra Gołąbka realizacji tych spotkań, ale ich wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. Wykłady od lat cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców regionu, a bilety wyczerpują się zwykle na kilka tygodni przed wydarzeniem. Godna podkreślenia jest również odwaga dra Gołąbka w proponowaniu nietuzinkowych tematów, np. spotkanie „Kaprysy Wszechświata” z udziałem Laureata Nagrody Templetona Ks. Prof. Michała Hellera oraz wybitnego polskiego skrzypka prof. Janusza Wawrowskiego. 

Dr Gołąbek przyczynił się również do powstania wydawnictwa Copernicus Center Press, którego WSIiZ jest współzałożycielem. Od momentu powołania oficyny, dr Gołąbek zasiada w Radzie Wydawniczej CCPress, które dziś jest jednym z najbardziej prestiżowych wydawnictw na rynku polskim i międzynarodowym.

Pan Wergiliusz Gołąbek jest ponadto laureatem Nagrody Miasta Rzeszowa oraz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 1 czerwca 2022 dr Wergiliusz Gołąbek jest Wiceprezydentem WSIiZ. Członkowie Senatu WSIiZ na posiedzeniu w dniu 24 maja 2022 r.  podjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu Panu Wergiliuszowi Gołąbkowi medalu BENE MERITUS DE ACADEMIA (Zasłużony dla WSIiZ).