W międzynarodowym rankingu UI GreenMetric Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła drugie miejsce wśród polskich uczelni, podobnie jak rok temu. Ranking uwzględnia rozwiązania ekologiczne oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju, a zestawienie obejmuje 1183 uczelnie z całego świata.

W tegorocznej edycji rankingu UI GreenMetric uczestniczyły uczelnie z 84 krajów z całego świata, w tym 15 z Polski. Na szczycie rankingu znalazły się uniwersytety z Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Spośród polskich uczelni najwyżej, bo na 197. miejscu w rankingu, znalazła się Politechnika Gdańska. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa znajduje się na miejscu drugim, co dało jej 325. pozycję w rankingu światowym.

RokLiczba punktów na
10 000
Pozycja na świeciePozycja w kraju
20237150325. na 1183 uczelnie2. na 15 uczelni
20227000291. na 1050 uczelnie2. na 11 uczelni
20215950411. na 9563. na 9 uczelni

Podsumowanie aktywności WSIiZ UI GreenMetric w latach 2021-2023

ZOBACZ RAPORT WSIIZ UI GREENMETRIC

Utrzymaliśmy 2. miejsce w Polsce i zajęliśmy 325. pozycję na świecie, otrzymując największą jak dotąd liczbę punktów (7150 na 10000) przy zaostrzających się z roku na rok kryteriach i wzrastającym zainteresowaniu udziałem w rankingu. Wkładamy wiele pracy w zazielenianie Uczelni realizując szereg projektów edukacyjnych, badawczych, organizacyjnych oraz infrastrukturalnych o szerokim oddziaływaniu społecznym. Konsekwentnie na portalu Uczelni rozwijamy również podstronę „Zielony WSIiZ”, publikujemy Raporty dot. Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ, w których prezentujemy działania odnośnie wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju, a na Zielonym blogu prof. Tadeusz Pomianek i zaproszeni przez niego eksperci dzielą się swoją wiedzą w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym – podkreśla Rektor WSIiZ, dr. hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Dr Małgorzata Gosek, Prorektorka WSIiZ ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju, dodaje: Nasz udział w Rankingu GreenMetric to konsekwencja drogi rozwoju, którą przyjęliśmy jako Uczenia. Chcemy, aby to był zrównoważony rozwój, a więc z dbałością o środowisko naturalne, klimat i ludzi. Jako organizacja zmieniamy się, jako społeczność akademicka angażujemy się w wiele inicjatyw, żeby propagować te wartości. Chcemy mieć realny wpływ na zmianę świata w trosce o przyszłe pokolenia. To, że nasze działania doceniane są w światowym rankingu GreenMetric jest dla nas dowodem, że idziemy w dobrym kierunku.

Co to jest UI GreenMetric?

Ranking UI GreenMetric od 2010 roku ocenia aktywność uczelni związaną ze zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu. Metodologia rankingu czerpie z najlepszych wzorców, między innymi: Times Higher Education, Webometric, HEEACT, QS Ranking, The College Sustainability Report Card.

Klasyfikacja uczelni biorących udział w rankingu opiera się na ich samoocenie w odniesieniu do 89 wskaźników podzielonych na 6 kategorii:

  • otoczenie i infrastruktura (np. procent kampusu przeznaczony na tereny zielone, wielkość budżetu na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, przystosowanie kampusu do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi),
  • energia i zmiany klimatu (np. ślad węglowy, odnawialne źródła energii, urządzenia zmniejszające pobór energii, programy uczelni na rzecz zmiany klimatu),
    – odpady (np. programy 3R: Reduce, Reuse, Recykle – Ogranicz, Użyj ponownie, Odzyskaj, sposób zarządzania odpadami organicznymi, nieorganicznymi i toksycznymi oraz zarządzanie ściekami),
  • woda (np. programy ochrony wody, programy recyklingu wody, wykorzystanie urządzeń zmniejszających pobór wody),
  • transport (np. procent terenów parkingowych w odniesieniu do powierzchni kampusu, usługi transportowe oferowane przez uczelnię, programy na rzecz zielonego transportu),
  • edukacja (np. badania naukowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, wydarzenia promujące zrównoważony rozwój, liczba projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanych przez lub z udziałem studentów).

W przypadku każdego ze wskaźników samoocena musi zostać udokumentowana, np. w postaci zdjęć, filmów lub obliczeń dokonanych w oparciu o wskazane wzory.