Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uzyskała akredytację Europejskiego Urzędu Statystycznego. Dzięki niej pracownicy naukowi WSIiZ zyskują uprawnienia do korzystania z poufnych mikrodanych Eurostatu dla celów naukowych.

Akredytacja Eurostatu umożliwia pracownikom oraz doktorantom naszej uczelni bezpłatny dostęp do danych jednostkowych współrealizowanych przez Eurostat na potrzeby prowadzonych projektów naukowych. Dzięki współpracy z Komisją Europejską pracownicy WSIiZ mają możliwość korzystania z wysokiej jakości informacji statystycznych na poziomie europejskim, co znacząco wpływa na jakość tworzonych przez nich prac naukowych – mówi Renata Partyka, Kierownik Działu Nauki. 

Uczelnia otrzymała numer identyfikacyjny ID: 2021/033/PL, którym należy posługiwać się w kontaktach z Komisją Europejską w sprawach dotyczących mikrodanych. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz dokładnego monitoringu dostępu do mikrodanych, niezbędne jest założenie przez zainteresowanych naukowców indywidualnego wniosku o udostępnienie szczegółowych statystyk.