Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 rozpocznie się w kwietniu 2024 roku

Studia II stopnia

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 3 semestry

Ocieplenie klimatu, degradacja środowiska i lawina odpadów, zwłaszcza plastiku to wyzwania cywilizacyjne, którym musimy sprostać. Poznanie przyczyn tych problemów, poszukiwanie rozwiązań a następnie ich wdrażanie to jedyna droga, aby w przyszłości możliwe było życie na naszej planecie. Zrównoważony rozwój w gospodarce to kierunek, który przygotuje Cię do wprowadzania potrzebnych zmian niezależnie, czy będziesz pracować w biznesie, administracji czy organizacjach pozarządowych. Dołącz do nas by wspólnie tworzyć zmianę!

CZY WIESZ, ŻE:

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Postaw na wieloletnie doświadczenie i współpracę z dydaktykami – naukowcami, praktykami biznesu i działaczami NGO, którzy pomogą Ci zrozumieć sens zrównoważonego rozwoju i zasady wdrażania tej idei w biznesie.
Zrównoważony rozwój w gospodarce
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Zrównoważony rozwój to taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia zaspakajane są bez zmniejszania szans kolejnych pokoleń na ich zaspokojenie. To sposób życia człowieka, ale i funkcjonowania firm. Przewodnikiem dla nich jest 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, regulacje prawne UE i własne strategie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Działaniom biznesu towarzyszy aktywność organizacji pozarządowych.
Zrównoważony rozwój w gospodarce
ZIELONE MIEJSCA PRACY W POLSCE
Wdrażanie rozwiązań odpowiadających na wyzwania cywilizacyjne sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na nowe zawody. Poszukiwani są specjaliści z obszaru zarządzania zrównoważonym rozwojem firm, polityki środowiskowej, zielonych finansów, zrównoważonych łańcuchów dostaw czy analityki ESG. Eksperci HR i head hunterzy coraz częściej mówią o tzw. zielonym rynku pracy i wojnie o talenty w tych specjalizacjach.
Zrównoważony rozwój w gospodarce
ZIELONY WSIiZ
Nasza Uczelnia nie tylko kształci w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale sama staje się zrównoważoną organizacją. Przyjęliśmy Zieloną strategię, dbamy o równe szanse, realizujemy ekologiczne projekty, a w naszym barze króluje wegetariańskie menu. Jako Uczelnia w światowym rankingu UI GreenMetric znajdujemy się na trzecim miejscu wśród polskich uczelni. Ranking uwzględnia rozwiązania ekologiczne oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju. Możesz tworzyć razem z nami Zielony WSIiZ!
Zrównoważony rozwój w gospodarce
Dlaczego warto studiować Zrównoważony rozwój w gospodarce we WSIiZ?
01
Nowe wyzwania
Globalna sprzedaż zderza się ze zmianą pokoleniową, a tym samym z coraz bardziej wymagającymi oraz świadomymi wyborów konsumentami. Dotychczasowe tradycyjne modele biznesowe i systemy zarządzania przestają się sprawdzać. Poznaj nowoczesne technologie i rozwiązania oparte m.in. o energię odnawialną, likwidację przemysłowej produkcji żywności czy redukcję spożycia mięsa, tak aby działać w zgodzie z zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju i sprostać współczesnym wyzwaniom cywilizacji!
02
Rynkowe kompetencje
Integracja kwestii społecznych, środowiskowych i gospodarczych ma coraz większy wpływ na przedsiębiorstwa i sposób zarządzania nimi. Największe instytucje finansowe decydują się na finansowanie przedsięwzięć związanych z zrównoważonym rozwojem i dobrze rokujących w zakresie ochrony środowiska. Działania podejmowane przez biznes mogą spowolnić nieodwracalne zmiany klimatyczne. Potrzebne są jednak wykwalifikowane kadry.  Dołącz do zielonej zmiany i studiuj we WSIiZ!
03
„Zielone Laboratoria”
Kampus WSIiZ w Kielnarowej to przestrzeń dla nauki w naturze. Studenci oprócz zajęć w klasycznych laboratoriach tworzyć będą miejsca w plenerze służące przyrodzie i jednocześnie uczyć się o obiegu wody w przyrodzie, bioróżnorodności, zdrowym odżywianiu, zasadach profilaktyki zdrowotnej czy energii odnawialnej. Pod okiem ekspertów studenci zaangażowani będą w analizę żywności, w tworzenie m.in. ogrodów deszczowych, arboretum, ogródków ekologicznych oraz miejsc dla ogniw fotowoltaicznych i energii wiatrowej.
04
Interdyscyplinarne studia
3 semestralne studia w hybrydowej formule (wykłady online, a ćwiczenia i laboratoria tradycyjnie), projekty realizowane we współpracy z praktykami biznesu i działaczami fundacji i stowarzyszeń. Ostatni semestr w pełni online oraz praktyki, które możesz realizować w miejscu twojego zamieszkania. To krótki, mobilny program studiów, ale duża dawka wiedzy i praktycznych umiejętności!
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, jakie zajęcia zmienią Twoje spojrzenie na biznes:
Zrównoważony rozwój w gospodarce
 • Wyzwania cywilizacyjne z obszaru: środowisko – społeczeństwo – gospodarka
 • Przywództwo i zmiana na rzecz klimatu
 • Ekonomia zrównoważonej organizacji
 • Zielone inwestycje i finanse
 • Globalne i europejskie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Technologie wspierające zrównoważony biznes
 • Zielona logistyka
 • Zrównoważone produkty finansowe
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Tadeusz Pomianek

dr hab. inż, prof. WSIiZ

Tadeusz Pomianek

Prezydent WSIiZ. Pomysłodawca, twórca, wieloletni Rektor WSIiZ. Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie termodynamiki stopów (AGH w Krakowie). Autor blisko 100 artykułów, ponad 100 ekspertyz oraz 7 patentów.

Andrzej Kassenberg

dr

Andrzej Kassenberg

Współzałożyciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
Przez 7 lat członek Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie EBOiR. Uczestnik Szczytów Ziemi – w Rio de Janeiro i w Johannesburg.
Autor lub współautor ponad 200 publikacji i raportów.

Alina Yakymchuk

dr

Alina Yakymchuk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki użytkowania przyrody i ochrony środowiska (Ukraina, Lwów).
Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekonomiki ochrony różnorodności biologicznej.

Justyna Berniak-Woźny

dr

Justyna Berniak-Woźny

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

Justyna Jupowicz-Kozak

dr

Justyna Jupowicz-Kozak

Doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie agronomii (SGGW w Warszawie).
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: ekologii i bioróżnorodności.
Jest ona autorem publikacji naukowych w zakresie nauk rolniczych.

Wojciech Szymalski

dr

Wojciech Szymalski

Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Ekspert, analityk w zakresie ochrony środowiska.
Specjalizuje się w tematyce zrównoważonego transportu, emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu i ocenach oddziaływania na środowisko.

Mario Zamarripa

Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Grupa ERGO Hestia

Mario Zamarripa

Absolwent Wydziału Inżynierskiego. Od ponad 28 lat związany z ubezpieczeniami. Od 2016 roku jako Dyrektor odpowiedzialny za Zrównoważony Rozwój, realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ERGO Hestia. Odpowiada za projekty w zakresie ESG, CSR i Odpowiedzialnego biznesu, w tym politykę środowiskową firmy oraz system zarzadzania środowiskowego.

Natalia Puschhaus

mgr

Natalia Puschhaus

Absolwentka studiów Archeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją Paleobotaniczną. Swoją wiedzę z zakresu nasion pogłębiała na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Katedrze Biologii Roślin i Biotechnologii w obszarze współczesnego nasiennictwa (hodowla nasienna). 

Oksana Balanda

dr

Oksana Balanda

Adiunkt w Katedrze Bioróżnorodności i Zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Doktorantka Instytutu Hydrobiologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Kierownik działu mikrobiologicznego oraz pomysłodawca i kierownik projektu NCBiR.01.01.01-00-149219.

Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Prof. dr hab.

Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Autorka wielu publikacji naukowych (łącznie 173 prace) w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, rolnictwo i ogrodnictwo. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół inżynierii rolniczej, agrofizyki, procesów i techniki produkcji roślinnej. 

DLACZEGO WARTO?
Specjalności
Studia magisterskie na kierunku Zrównoważony rozwój w gospodarce dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na atrakcyjnych specjalnościach.
Zrównoważony rozwój w gospodarce

Zielone finanse

Dowiesz się czym jest ryzyko klimatyczne w sektorze finansowym, na czym polega zrównoważone inwestowanie i kredytowanie, poznasz także zasady oceny i raportowania ESG.

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Zrównoważone łańcuchy dostaw

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu logistyki spełniającą oczekiwania rynku, a zarazem w jak najmniejszym stopniu wpływającą na środowisko zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Cyfrowa transformacja dla zrównoważonego rozwoju

Zgłębisz dwa najważniejsze wyzwania świata gospodarki, których połącznie kryje największy potencjał biznesowy.

Zrównoważony rozwój w gospodarce
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Ekspert/-ka ds. zrównoważonego rozwoju
 • Ekspert/-ka ds. ryzyka ESG
 • Specjalista/-ka ds. Zarządzania Środowiskiem i Certyfikacji Środowiskowej
 • Specjalista/-ka ds. „zielonego” CSR
 • Specjalista/-ka ds. analizy śladu węglowego
 • ESG Specialist: Environmental, Social & Governance Specialist Circular Economy Manager
Studia II stopnia
Zrównoważony rozwój w gospodarce
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  3 semestry
CZESNE ZA MIESIĄC
780 zł
720 zł
Tryb stacjonarny
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2024

Zrównoważony rozwój w gospodarce
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Zrównoważony rozwój w gospodarce
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).
Zrównoważony rozwój w gospodarce
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł**) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* Absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z opłaty wpisowego.
** W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.

Zrównoważony rozwój w gospodarce
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Zrównoważony rozwój w gospodarce
Premiera wykładu lek. Marzeny trąd pt. „Nerwicę lękową da się leczyć”
odbędzie się 20 grudnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=MvylvaVE7mc
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content