Rekrutacja na semestr letni trwa

Studia II stopnia

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Forma: niestacjonarne / Czas trwania: 3 semestry

Zrównoważony rozwój w gospodarce to kierunek odpowiadający na potrzeby rynku pracy, jakie niesie proces Zielonej transformacji. Już teraz poszukiwani są specjaliści z obszaru zarządzania zrównoważonym rozwojem firm, polityki środowiskowej, zielonych finansów czy zrównoważonych łańcuchów dostaw. Podążaj za Zieloną transformacją i osiągnij sukces zawodowy!

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Postaw na wieloletnie doświadczenie i współpracę z dydaktykami – naukowcami, praktykami biznesu i działaczami NGO, którzy pomogą Ci zrozumieć sens zrównoważonego rozwoju i zasady wdrażania tej idei w biznesie osiągnąć sukces w różnych obszarach zrównoważonego rozwoju i środowiska
Zrównoważony rozwój w gospodarce
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Zrównoważony rozwój to taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia zaspakajane są bez zmniejszania szans kolejnych pokoleń na ich zaspokojenie. To sposób życia człowieka, ale i funkcjonowania firm. Przewodnikiem dla nich jest 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, regulacje prawne UE i własne strategie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Działaniom biznesu towarzyszy aktywność organizacji pozarządowych. Zielona transformacja to coraz silniejszy proces, który potrzebuje nowych, kompetentnych kadr.
Zrównoważony rozwój w gospodarce
ZIELONE MIEJSCA PRACY W POLSCE
W ostatnich latach obok ukształtowanego umownego podziału miejsc pracy na „białe kołnierzyki” (wykonywanie pracy umysłowej) i „niebieskie kołnierzyki” (wykonywanie pracy fizycznej), na fali zachodzących zmian pojawiło się w Polsce nowe pojęcie „zielonych kołnierzyków” – a więc zawodów charakteryzujących się zaangażowaniem na rzecz środowiska, niezależnie od tego, czy związane są z pracą umysłową, czy fizyczną. Już teraz poszukiwani są specjaliści z obszaru polityki środowiskowej, zrównoważonych zamówień (sustainable procurement) oraz zrównoważonych finansów i analityki ESG. Eksperci HR i head hunterzy coraz częściej mówią o tzw. zielonym rynku pracy i wojnie o talenty w tych specjalizacjach.
Zrównoważony rozwój w gospodarce
ZIELONY WSIiZ
Nasza Uczelnia nie tylko kształci w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale sama staje się zrównoważoną organizacją. Przyjęliśmy Zieloną strategię, dbamy o równe szanse, realizujemy ekologiczne projekty, a w naszym barze króluje zielone menu. Jako Zielona Uczelnia w światowym rankingu UI GreenMetric znajdujemy się na trzecim miejscu wśród polskich uczelni. Ranking uwzględnia rozwiązania ekologiczne oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju. Możesz tworzyć razem z nami Zielony WSIiZ!
Zrównoważony rozwój w gospodarce
Dlaczego warto studiować Zrównoważony rozwój w gospodarce we WSIiZ?
01
Rynkowe kompetencje
To unikalny na polskim rynku program łączący trzy obszary kluczowe dla Zielonej transformacji firm: rzetelną wiedzę o klimacie, środowisku, zdrowiu potrzebną dla zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju, specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania zrównoważoną organizacją oraz rozwój kluczowych Kompetencji Przyszłości. Studiując dowiesz się co w praktyce oznacza zrównoważone inwestowanie, Zielony HR, zrównoważony marketing, poznasz zasady raportowania ESG.
02
Zielona zmiana
Integracja kwestii społecznych, środowiskowych i gospodarczych ma coraz większy wpływ na przedsiębiorstwa i sposób zarządzania nimi. Największe instytucje finansowe decydują się na finansowanie przedsięwzięć związanych z zrównoważonym rozwojem i dobrze rokujących w zakresie ochrony środowiska. Działania podejmowane przez biznes mogą spowolnić nieodwracalne zmiany klimatyczne. Potrzebne są jednak wykwalifikowane kadry.  Dołącz do zielonej zmiany i studiuj we WSIiZ!
03
„Zielone Laboratoria”
Kampus WSIiZ w Kielnarowej to przestrzeń dla nauki w naturze. Studenci oprócz zajęć w klasycznych laboratoriach tworzyć będą miejsca w plenerze służące przyrodzie i jednocześnie uczyć się o obiegu wody w przyrodzie, bioróżnorodności, zdrowym odżywianiu, zasadach profilaktyki zdrowotnej czy energii odnawialnej. Pod okiem ekspertów studenci zaangażowani będą w analizę żywności, w tworzenie m.in. ogrodów deszczowych, arboretum, ogródków ekologicznych oraz miejsc dla ogniw fotowoltaicznych i energii wiatrowej.
04
Interdyscyplinarne studia
3 semestralne studia w hybrydowej formule (wykłady online, a ćwiczenia i laboratoria tradycyjnie), projekty realizowane we współpracy z praktykami biznesu i działaczami fundacji i stowarzyszeń. Ostatni semestr w pełni online oraz praktyki, które możesz realizować w miejscu twojego zamieszkania. To krótki, mobilny program studiów, ale duża dawka wiedzy i praktycznych umiejętności!
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, jakie zajęcia zmienią Twoje spojrzenie na biznes:
Zrównoważony rozwój w gospodarce
 • Zielona i cyfrowa transformacja
 • Przywództwo i zmiana na rzecz klimatu
 • Ekonomia zrównoważonej organizacji
 • Zielone inwestycje i finanse (zajęcia realizowane w laboratorium finansowym)
 • Etyka biznesu a zrównoważony rozwój
 • Globalne i europejskie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Środowisko – społeczeństwo – gospodarka (zajęcia realizowane w zielonych laboratoriach)
 • Business Intelligence
 • Zrównoważone inwestowanie
 • Planowanie i kontrola zrównoważonego łańcucha dostaw
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Andrzej Kassenberg

dr

Andrzej Kassenberg

Współzałożyciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
Przez 7 lat członek Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie EBOiR. Uczestnik Szczytów Ziemi – w Rio de Janeiro i w Johannesburg.
Autor lub współautor ponad 200 publikacji i raportów.

Alina Yakymchuk

dr

Alina Yakymchuk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki użytkowania przyrody i ochrony środowiska (Ukraina, Lwów).
Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekonomiki ochrony różnorodności biologicznej.

Justyna Berniak-Woźny

dr

Justyna Berniak-Woźny

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

Justyna Jupowicz-Kozak

dr

Justyna Jupowicz-Kozak

Doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie agronomii (SGGW w Warszawie).
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: ekologii i bioróżnorodności.
Jest ona autorem publikacji naukowych w zakresie nauk rolniczych.

Wojciech Szymalski

dr

Wojciech Szymalski

Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Ekspert, analityk w zakresie ochrony środowiska.
Specjalizuje się w tematyce zrównoważonego transportu, emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu i ocenach oddziaływania na środowisko.

Ilona Biedroń

mgr inż

Ilona Biedroń

Absolwentka Politechniki Krakowskiej.
Doktorantka w ITP-PIB w Falentach specjalizująca się w zarządzaniu wodami, w tym ochronie wód.
Wiceprezes Fundacji Hektary Dla Natury.
Koordynatorka projektu WaterLANDS w Cmok

Specjalności
Studia magisterskie na kierunku Zrównoważony rozwój w gospodarce dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na atrakcyjnych specjalnościach.
Zrównoważony rozwój w gospodarce

Zielone finanse

Dowiesz się czym jest ryzyko klimatyczne w sektorze finansowym, na czym polega zrównoważone inwestowanie i kredytowanie, poznasz także zasady oceny i raportowania ESG.

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Zrównoważone łańcuchy dostaw

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu logistyki spełniającą oczekiwania rynku, a zarazem w jak najmniejszym stopniu wpływającą na środowisko zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Cyfrowa transformacja dla zrównoważonego rozwoju

Zgłębisz dwa najważniejsze wyzwania świata gospodarki, których połącznie kryje największy potencjał biznesowy.

Zrównoważony rozwój w gospodarce
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Ekspert/-ka ds. zrównoważonego rozwoju
 • Ekspert/-ka ds. ryzyka ESG
 • Specjalista/-ka ds. Zarządzania Środowiskiem i Certyfikacji Środowiskowej
 • Specjalista/-ka ds. „zielonego” CSR
 • Specjalista/-ka ds. analizy śladu węglowego
 • ESG Specialist: Environmental, Social & Governance Specialist Circular Economy Manager
Studia II stopnia
Zrównoważony rozwój w gospodarce
Forma: niestacjonarne
Czas trwania:  3 semestry
CZESNE ZA MIESIĄC
720 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
09.01.2023 – 31.03.2023
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Kwiecień 2023

Zrównoważony rozwój w gospodarce
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Zrównoważony rozwój w gospodarce
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).
Zrównoważony rozwój w gospodarce
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.

Zrównoważony rozwój w gospodarce
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Zrównoważony rozwój w gospodarce
Skip to content