Degradacja środowiska naturalnego i ocieplenie klimatu przybliża nas do katastrofy. Z danych z 2023 roku wynika, że w dziewięciu obszarach Granic Planetarnych, już w sześciu przekroczyliśmy bezpieczne granice, czasem bardzo wyraźnie. Z najnowszego raportu ICPP wynika, że do 2100 roku poziom wód oceanów może podnieść się od 0,5 m do nawet 5 m (w zależności od scenariusza), a klimat może ocieplić się nawet o 20C. To zmieni nasze warunki życia drastycznie, a w niektórych miejscach na świecie uczyni je wręcz niemożliwym.

Zrównoważony rozwój – ONZ, Unia Europejska, Polska, Ty i ja

Odpowiadamy za to my, nasze codzienne wybory i działalność gospodarcza. To dlatego trzeba działać szybko i z determinacją, by zapobiec drastycznemu scenariuszowi. Dostrzegły to organizacje światowe, europejskie i polskie, dostrzegły organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne i biznes – wszyscy jednoczą siły i starają się, by nasz rozwój był zrównoważony. Musimy dbać o środowisko włączając w te działania całe społeczeństwo i odpowiednio organizując działalność gospodarczą.

Agenda 2030 przyjęta przez ONZ w 2015 roku określiła strategię rozwoju świata do 2030 roku, definiując 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w ramach nich – 169 konkretnych zadań, m. in. w obszarze środowiska. Wśród nich są m. in.: ochrona bioróżnorodności, poprawa jakości wody przez ograniczenie zanieczyszczeń, przejście na większą skalę na odnawialne źródła energii, zrównoważona produkcja żywności, rolnictwo prośrodowiskowe. Cele Zrównoważonego Rozwoju są ambitne. Aby osiągnąć je, trzeba konkretnych działań, w dużej mierze po stronie przedsiębiorstw, które muszą w praktyce realizować ideę zrównoważonego rozwoju i ujawniać informacje na temat tych działań.

W 2023 roku weszła w życia unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), nakładając na pewną grupę podmiotów obowiązek raportowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. W tym roku pierwsza grupa firm będzie raportowała kwestie ESG (E – środowisko, S – społeczeństwo, G – ład korporacyjny), a w kolejnych latach tym obowiązkiem będzie objęte coraz więcej firm.

Jak to wpłynie na rynek pracy? O tym w kolejnym artykule …