Fizjoterapia – jednolite magisterskie

KOLEGIUM: Medyczne
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 10 semestrów

Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. 

Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym, uznawanym jako jeden z pięciu najbardziej rozwojowych na świecie. Obserwowany popyt na specjalistów z tego zakresu stale rośnie, zarówno w kraju, jak i za granicą.

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

Wczesne wprowadzanie interwencji fizjoterapeutycznych w przypadku istniejących zaburzeń funkcji i struktur ciała oraz powszechne wdrażanie działań profilaktycznych zapewnia lepszy stan zdrowia społeczeństwa oraz znaczące oszczędności dla państwa. Jako absolwent kierunku Fizjoterapia uzyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz pokrewnych dyscyplin medycznych, co umożliwi Ci przygotowanie się do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, a także do działania w ramach zespołu terapeutycznego.

Zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe) odbywają się w specjalistycznych laboratoriach oraz w placówkach szkolenia praktycznego po okiem nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne i opiekunów praktyk zawodowych.

Na tym kierunku możesz:

 • uczestniczyć w zajęciach, o charakterze praktycznym w specjalistycznych laboratoriach WSIiZ, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę lekarzy i fizjoterapeutów,
 • odbywać zajęcia praktyczne z przedmiotów kierunkowych i praktyki zawodowew podmiotach leczniczych na terenie Rzeszowa i okolic, a także w Szpitalach Uzdrowiskowych w Rymanowie Zdroju i Horyńcu Zdroju,
 • korzystać z wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego Reh-Mediq w Kielnarowej w celu praktycznej nauki zawodu,
 • uczestniczyć w testowaniu najnowocześniejszego sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego oraz w badaniach naukowych prowadzonych przez Katedrę Fizjoterapii we współpracy z firmami z branży medycznej.


PARTNERZY KIERUNKU

Z partnerami kierunku współpracujemy w zakresie prowadzenia badań naukowych z obszaru rehabilitacji, prowadzenia zajęć praktycznych w placówce oraz warsztatów dla studentów.

Wybrane przedmioty

 • Biomechanika
 • Terapia manualna
 • Fizykoterapia
 • Masaż leczniczy
 • Zaopatrzenie ortopedyczne
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
 • Gra decyzyjna – diagnostyka kliniczna i programowanie rehabilitacji

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Coraz większa dbałość o prowadzenie zdrowego trybu życia, troska o wygląd oraz wzrastająca długość życia powodują, że przedstawiciele zawodów okołomedycznych nie będą mieli problemów z zatrudnieniem. Także w związku ze starzeniem się społeczeństwa coraz bardziej potrzebne będą kierunki związane z opieką społeczną i ochroną zdrowia.

Absolwenci Fizjoterapii we WSIiZ zarabiają najwięcej w porównaniu do absolwentów fizjoterapii innych uczelni podkarpackich.

Dane w oparciu o wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych opublikowanego w 2019r. – ela.nauka.gov.pl

Certyfikaty, które możesz zdobyć

 • Masaż limfatyczny- certyfikat bezpłatny dla studentów (liczba miejsc ograniczona)
 • Zastosowanie metody McKenzie w terapii- certyfikat bezpłatny dla studentów (liczba miejsc ograniczona)
 • Certyfikat kursu języka migowego, prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę- certyfikat dodatkowo płatny
 • Certyfikat ukończenia specjalności ZOOTERAPIA- certyfikat dodatkowo płatny
 • ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych;
 • TELC – The European Language Certificates;
 • LCCI IQ – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications.


Laboratoria, z których będziesz korzystać

 • Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej
  • Laboratorium Anatomii
  • Laboratorium Masażu
  • Laboratorium Biomechaniki i Kinezyterapii
  • Hala rekreacyjno-sportowa
  • Laboratorium Ratownictwa Medycznego

 

 • NZOZ Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne „REH-MEDIQ” w Kielnarowej
  • Gabinet Kinezyterapii I
  • Gabinet Kinezyterapii II
  • Gabinet Masażu i Terapii Manualnej
  • Gabinet Fizykoterapii I
  • Gabinet Fizykoterapii II
  • Gabinet Hydroterapii
  • Laboratorium Biomechaniki i Kinezyterapii II
  • Laboratorium Biomechaniki i Terapii Manualnej

Dlaczego warto wybrać ten kierunek właśnie u nas?

Posiadamy własną bazą naukowo-dydaktyczną. W kampusie w Kielnarowej mamy budynki dydaktyczne, laboratoria specjalistyczne, sale ćwiczeniowe, zespół budynków do zajęć rekreacyjno – sportowych, centrum zooterapii, zaplecze do odnowy biologicznej (Spa & wellness), tereny turystyczne, boiska i hale sportowe. Posiadanie własnego Centrum rehabilitacyjno-medycznego Reh-Mediq w Kielnarowej, umożliwi Ci odbywanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych z przedmiotów kierunkowych. Od kilku lat współpracujemy ze szpitalami w Rzeszowie i okolicach, gabinetami rehabilitacyjnymi oraz Uzdrowiskiem Rymanów Zdrój. Studenci odbywają tam zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Naszym atutem są także podpisane umowy z kilkoma Agencjami Pośrednictwa Pracy za granicą, oferującymi naszym studentom ciekawe oferty praktyk, staży oraz dobre warunki pracy w zawodzie fizjoterapeuty w krajach Unii Europejskiej.

Studiuj w Polsce – pracuj za granicą!

Zawód fizjoterapeuty znajduje się w wśród cenionych profesji w Europie. Dzięki wsparciu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjote-rapia mogą z powodzeniem szukać pracy za granicą. Uczelnia nawiązała współpracę z kilkoma agencjami zatrudnienia, oferującymi pracę w krajach Unii Europejskiej.

Studentom studiów stacjonarnych na kierunku Fizjoterapia proponujemy dodatkowy blok zajęć, przygotowujący do podjęcia pracy za granicą. Oferowany program obejmuje intensywny lektorat z języka obcego (do wyboru język niemiecki, angielski lub francuski) oraz dodatkową (o ile to wymagane w danym kraju) praktykę kliniczną.

Zgłoś chęć rozpoczęcia modułu w trakcie 1 semestru nauki na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia (zajęcia w ramach dodatkowego modułu rozpoczynają się od 2 semestru) i zapewnij sobie nowe możliwości.

Co zrobić, żeby pracować jako fizjoterapeuta za granicą?

Umiejętności praktyczne fizjoterapeutów kształconych w Polsce są doceniane przez zagranicznych pracodawców. Jednak, aby pracować legalnie w zagranicznych placówkach medycznych, niezbędne jest uznanie kwalifikacji zawodowych.

Dowiedz się, jakie formalności musisz załatwić przed podjęciem
pracy jako fizjoterapeuta w wybranym przez siebie kraju.

Fizjoterapeuci to specjaliści, których umiejętności cieszą się dużym zainteresowaniem na niemieckim rynku pracy. Gdzie czeka na Ciebie praca fizjoterapeuty? Wielu absolwentów Fizjoterapii jest przyjmowanych do pracy w szpitalach, prywatnych gabinetach, sanatoriach czy innych placówkach opieki zdrowotnej. Jeśli marzy Ci się własny biznes, pomyśl w przyszłości o otwarciu własnego gabinetu.

Polscy fizjoterapeuci chcący uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu w Niemczech, muszą postarać się o nostryfikację (uznanie) polskiego wykształcenia. Uczelnia nawiązała współpracę z dwoma firmami: Beta Activ oraz Idea, które pomagają kandydatom na stanowisko fizjoterapeuty w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do nostryfikacji dyplomu.

Jednym z podstawowych wymogów niezbędnych do uznania polskiego wykształcenia w Niemczech (oprócz posiadania dyplomu fizjoterapeuty) jest potwierdzenie zrealizowania 1600 godzin praktyk klinicznych.

Wybierasz dodatkowy blok zajęć „Fizjoterapeuta w Niemczech”? Zyskujesz:

 • intensywny lektorat z języka niemieckiego*,
 • 40 godzin dodatkowych praktyk klinicznych (co obok 1 560 godzin przewidzianych planem studiów daje łącznie 1600 godzin praktyk w toku studiów).

*Intensywny lektorat z wybranego języka obcego obejmuje 460 godzin zajęć z języka obcego, w tym 300 godzin klasycznego lektoratu oraz zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Program lektoratu obejmuje:

 • kompetencje językowe potrzebne w życiu zawodowym,
 • specjalistyczny język medyczny ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa z zakresu fizjoterapii,
 • naturalny styl i sposób komunikowania się ludzi pracujących w przedmiotowym obszarze życia społecznego i zawodowego.
 • Program lektoratu pozwala na przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych (egzaminy są organizowane w siedzibie Uczelni). Uzyskanie certyfikatu językowego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest często warunkiem podjęcia pracy w zawodzie w wielu krajach UE.

Opłata: 35 zł/ miesiąc

Twoje doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty będzie zweryfikowane przez Health&Care Professions Council (HCPC) zgodnie ze standardami pracy fizjoterapeuty w Wielkiej Brytanii.

Co zrobić, żeby pracować jako fizjoterapeuta w Wielkiej Brytanii?

 • wypełnić formularz i dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe uwzględniając referencje od pracodawcy,
 • dokonać opłaty w kwocie £495 za rozpatrzenie przez HCPC dokumentów kandydata,
 • zrealizować podczas studiów minimum 1000 godzin praktyk klinicznych, z czego każda praktyka powin-na być szczegółowo rozpisana pod kątem zakresu czynności i poświadczona podpisem dyrekcji placówki medycznej, w której się odbywała.

Wybierasz dodatkowy blok zajęć „Fizjoterapeuta w Wielkiej Brytanii”? Zyskujesz intensywny lektorat z języka angielskiego*,

*Intensywny lektorat z wybranego języka obcego obejmuje 460 godzin zajęć z języka obcego, w tym 300 godzin klasycznego lektoratu oraz zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Program lektoratu obejmuje:

 • kompetencje językowe potrzebne w życiu zawodowym,
 • specjalistyczny język medyczny ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa z zakresu fizjoterapii,
 • naturalny styl i sposób komunikowania się ludzi pracujących w przedmiotowym obszarze życia społecznego i zawodowego.
 • Program lektoratu pozwala na przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych (egzaminy są organizowane w siedzibie Uczelni). Uzyskanie certyfikatu językowego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest często warunkiem podjęcia pracy w zawodzie w wielu krajach UE.

Opłata: 25 zł/ miesiąc

Jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu we Francji, również czeka Cię proces nostryfikacji dyplomu. Ułatwiając zdobycie zawodu swoim studentom, Uczelnia podjęła współpracę z Firmą MEDiREN, która pośredniczy w pozyskiwaniu ofert pracy dla fizjoterapeutów we Francji oraz pomaga w przygotowaniu i przetłumaczeniu dokumentów niezbędnych do nostryfikacji dyplomu.

Co jest konieczne do pracy w zawodzie fizjoterapeuty we Francji?

 • kopia dowodu osobistego lub paszportu.
 • poświadczona kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język francuski.

Wybierasz dodatkowy blok zajęć „Fizjoterapeuta we Francji”? Zyskujesz intensywny lektorat z języka francuskiego*.

*Intensywny lektorat z wybranego języka obcego obejmuje 460 godzin zajęć z języka obcego, w tym 300 godzin klasycznego lektoratu oraz zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Program lektoratu obejmuje:

 • kompetencje językowe potrzebne w życiu zawodowym,
 • specjalistyczny język medyczny ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa z zakresu fizjoterapii,
 • naturalny styl i sposób komunikowania się ludzi pracujących w przedmiotowym obszarze życia społecznego i zawodowego.
 • Program lektoratu pozwala na przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych (egzaminy są organizowane w siedzibie Uczelni). Uzyskanie certyfikatu językowego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest często warunkiem podjęcia pracy w zawodzie w wielu krajach UE.Opłata: 24 zł/ miesiąc

Fizjoterapia – praktyczny profil studiów

Łączymy specjalistyczną wiedzę teoretyczną, jaką nabędziesz, z przygotowaniem praktycznym. Uzyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz pokrewnych dyscyplin medycznych, co umożliwia przygotowanie do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej i współpracy w zespole terapeutycznym.

Zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe) odbywają się w specjalistycznych laboratoriach oraz w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem prowadzących zajęcia praktyczne i opiekunów praktyk zawodowych. Praktyczny profil studiów bazuje na praktykach zawodowych prowadzonych w każdym roku akademickim.

Na uwagę zasługuje własna baza naukowo-dydaktyczna – Centrum Turystyki i Rekreacji  w Kielnarowej – w skład, której wchodzą: budynki dydaktyczne, laboratoria specjalistyczne, sale ćwiczeniowe, zespół budynków do zajęć rekreacyjno – sportowych, Centrum Zooterapii, zaplecze do odnowy biologicznej (Spa & Wellness), tereny turystyczne, boiska i hale sportowe.

Posiadanie własnego Centrum rehabilitacyjno – medycznego Reh-Mediq w Tyczynie, umożliwia Ci odbywanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych z przedmiotów kierunkowych.

Od wielu lat współpracujemy ze szpitalami w Rzeszowie i okolicznymi placówkami ochrony zdrowia, gabinetami rehabilitacyjnymi oraz Uzdrowiskiem Rymanów Zdrój i Uzdrowiskiem Horyniec, w których nasi studenci odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Dużym atutem jest współpraca z Agencjami Pośrednictwa Pracy za granicą, oferującymi naszym studentom ciekawe oferty praktyk, staży oraz dobre warunki pracy w zawodzie fizjoterapeuty w krajach Unii Europejskiej.

Ponadto programy studiów zostały wzbogacone lektoratem z języka obcego w wymiarze gwarantującym  znajomość języka niezbędną do wykonywania zawodu. Gwarantujemy zainteresowanym studentom możliwość odbywania praktyk zawodowych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym w Ustce w formie turnusów rehabilitacyjnych, co wzbogaca umiejętności pracy z pacjentami. Ponadto współpraca z naszymi interesariuszami zewnętrznymi i przedstawicielami środowiska biznesu gwarantuje naszym studentom możliwość uczestnictwa w dodatkowych bezpłatnych wykładach otwartych, znacznie pogłębiających tematykę przedmiotów, wynikających z planów studiów.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy:

 • w podmiotach leczniczych (np. w szpitalach, gabinetach rehabilitacji, uzdrowiskach),
 • w placówkach oświatowych (np. w międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych),
 • w klubach sportowych,
 • w zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej,
 • w organizacjach pozarządowych (tj. fundacje, stowarzyszenia) działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • w gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, klubach fitness oraz klinikach zdrowiai urody.

Zawód regulowany:

Zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty z 2015 roku zawód fizjoterapeuty stał się samodzielnym zawodem medycznym. Ustawa ta określa m.in.: niezbędne kwalifikacje, zasady wykonywania zawodu oraz zasady kształcenia i odpowiedzialności zawodowej. W oparciu o zapisy ustawy przygotujemy Cię do pracy i zdobycia odpowiednich uprawnień, kładąc nacisk na najwyższą jakość kształcenia praktycznego. Po jednolitych studiach magisterskich zdobędziesz pełne uprawnienia do wykonywania zawodu.

Ewa Podgórska
Kierownik Biura Karier

Coraz większa dbałość o prowadzenie zdrowego trybu życia, troska o wygląd oraz wzrastająca długość życia powodują, że przedstawiciele zawodów okołomedycznych nie będą mieli problemów z zatrudnieniem. Także w związku ze starzeniem się społeczeństwa coraz bardziej potrzebne będą kierunki związane z opieką społeczną i ochroną zdrowia.

Rehabilitanci, pielęgniarze czy fizjoterapeuci nie powinni w najbliższych latach mieć problemów ze znalezieniem pracy i to zarówno w krajach Unii Europejskiej (np. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii) jak i w Polsce.

Zawód fizjoterapeuty jest uważany za jeden z zawodów przyszłości, na który zapotrzebowanie ma pewno nie osłabnie.

Już teraz portale rekrutacyjne notują zwiększoną liczbę ofert pracy na stanowiska fizjoterapeuty niż jeszcze kilka lat temu.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B (należy przedstawić podczas składania dokumentów lub dostarczyć w trakcie pierwszego roku studiów),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (biologia lub chemia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8).

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020