Dnia 30 maja 2023 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała Umowę z Kliniką w Beelitz w Niemczech w zakresie możliwości realizacji praktyk oraz staży zawodowych dla studentów i absolwentów kierunków Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia. W ramach tej współpracy studenci mają nawet możliwość zatrudnienia w zawodzie w Klinice po ukończeniu studiów licencjackich z pielęgniarstwa oraz jednolitych magisterskich z fizjoterapii.

W zakresie współpracy zaplanowano także poszerzenie fachowej wiedzy i uzupełnienie oferty kształcenia dla studentów WSIiZ poprzez przeprowadzenie dodatkowych wykładów przez ekspertów kliniki.


Kształcenie praktyczne to najważniejszy aspekt studiów, szczególnie tych profesji, które są bezpośrednio związane z człowiekiem – pacjentem. Z tej przyczyny Uczelnia kładzie bardzo duży nacisk na umożliwienie kształcenia umiejętności praktycznych studentom i poszerzania ich doświadczenia zawodowego – tak potrzebnego na rynku pracy. Doświadczenie zawodowe zwiększa perspektywy zatrudnienia, jak również kwalifikacje pracownika, a przede wszystkim pogłębia wiedzę.

Realizacja stażu w zaprzyjaźnionej Klinice w Niemczech pozwoli studentom na zdobycie praktycznej wiedzy na temat procedur pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych prowadzonych w Niemczech. To dobre miejsce na pogłębianie umiejętności praktycznych oraz nawiązywanie nowych znajomości i poznawania innej kultury.

Klinika w Beelitz jest położona około 50 km od Berlina. Klinika obejmuje:

  • Klinikę Rehabilitacji Neurologicznej,
  • Specjalistyczny Szpital Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej oraz
  • Neurologiczny Szpital Specjalistyczny Dysfunkcji Narządu Ruchu – Klinika Parkinsona.

Otoczenie przyrody i mikroklimat sprawiają, że już od czasów II Wojny Światowej jest doskonałym miejscem dla poprawy zdrowia.

Klinika zapewnia chętnym studentom możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w kursie języka niemieckiego przygotowującego do odbywania stażu/praktyki w Klinice. Zajęcia z języka niemieckiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny w formie online w małych grupach. Efektem kursu językowego ma być uzyskanie znajomości języka niemieckiego na poziomie B1/B2. Studenci otrzymują także nieodpłatnie niezbędne książki do nauki języka niemieckiego.

Lektorat z języka niemieckiego dla grupy angielsko – niemieckiej odbywa się na platformie wydawnictwa, wykorzystując najnowsze metody zdalne nauki języka od podstaw (poziom A1). Kliniken Beelitz GmbH zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie podczas realizacji stażu.

 

Jeśli jesteś zainteresowany stażem w Beelitz, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – dr Marleną Krawczyk–Suszek

na adres e- mail: mkrawczyk@wsiz.edu.pl