BIP WSIiZ
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Do kogo jest skierowane seminarium doktoranckie?

  • do osób pracujących w mediach na stanowiskach kierowniczych;
  • do osób pracujących w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją, komunikowanie wewnętrzne, relacje z mediami masowymi i prowadzenie działań z zakresu public relations;
  • do osób związanych zawodowo z kształtowaniem relacji społecznych z wykorzystaniem nowych mediów, przedstawicieli sektora komunikacji marketingowej, promocji i reklamy;
  • do osób zaangażowanych w edukację medialną, pragnących podnosić poziom swojej wiedzy, umiejętności dydaktycznych oraz kompetencji medialnych;
  • do osób pragnących poświęcić się nauce i pracy w instytucjach naukowych w obszarze mediów i komunikowania społecznego, dla których doktorat będzie ważnym punktem kariery naukowej.

Dla uczestników seminarium doktoranckiego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach ma istotne znaczenie, zarówno ze względu na podniesienie kwalifikacji, a w konsekwencji – możliwość zatrudnienia lub awansu – jak i szansę na dalszy rozwój naukowy, z którym doktorat jest bezpośrednio związany.

Co zyskam dzięki seminarium doktoranckiemu?

  • wiedzę o charakterze przekrojowym z dziedziny nauk społecznych obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki;
  • zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym, w szczególności z zakresu dyscypliny nauk o mediach;
  • umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych;
  • kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej oraz roli naukowca.
 

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Seminarium doktoranckie z nauk społecznych w dyscyplinie NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH.

Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się 30 września 2023 roku.
 
 
 

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content