27 października 2023 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Wielgosza. Rozprawa nosi tytuł „Wykorzystanie nowych mediów w kreowaniu marki własnej producenta farmaceutycznego”. 

Promotorem pracy był dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ, natomiast promotorem pomocniczym dr Mateusz Stopa. Recenzentami rozprawy byli dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ oraz dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW. Dziedzina naukowa, którą reprezentuje omawiana praca, to Nauki społeczne, zaś dyscyplina naukowa to Nauki o komunikacji społecznej i mediach. 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ.