11 osób usłyszało słowa „Doctorem creo” czyli „Czynię z Ciebie Doktora” podczas promocji doktorskich w dniu 19 stycznia br. Podczas uroczystości promowani złożyli przysięgę doktorską oraz odebrali dyplomy potwierdzające zdobyty stopień naukowy.

Uzyskanie stopnia naukowego jest oczywiście osiągnięciem indywidualnym. Jest etapem w rozwoju własnej osoby – ma ono jednak również także wymiar społeczny. Powinniście Państwo pamiętać, że stopień doktorski to znak i potwierdzenie wejścia w określoną wspólnotę – wspólnotę ludzi, których zadaniem i powołaniem jest prowadzenie badań i rozwijanie nauki, dla niej samej, ale przede wszystkim dla dobra wspólnego. Stopień doktora oznacza bowiem osiągnięcie określonego szczebla dojrzałości naukowej, dojrzałości do samodzielnego odtąd rozwoju i samodzielnych dociekań w nauce – akcentowała podczas uroczystości Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. Agata Jurkowska-Gomułka.

Zgodnie z tradycją akademicką ślubowanie i nadanie tytułu doktora odbyło się po łacinie. Nowo wypromowani doktorzy odebrali poza dyplomem również biret i pins, który jest symbolicznym potwierdzeniem przynależności do grona uczonych WSIiZ.

W imieniu doktorów głos zabrała dr Monika Fill, która podzieliła się kilkoma refleksjami na temat mediów i rewolucji. Media społecznościowe generują i pozwalają wymieniać ogromne ilości informacji, które mogą być wykorzystane do poprawy jakości życia, ale także do manipulacji czy dezinformacji. Z tego powodu jest to jedno z najważniejszych wyzwań dla nauk humanistycznych, których zadaniem jest przecież rozumienie i opisywanie współczesnych procesów społecznych – podkreśliła dr Monika Fill.

Jak mówi dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ, Kierownik Seminarium doktoranckiego w dyscyplinie Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, dla Uczelni ta uroczystość to szczególna chwila. Kolejny raz w ciągu ostatnich 8 lat posiadania przez WSIiiZ uprawnień do nadawania stopnia doktora w naukach o Komunikacji Społecznej i Mediach grupa młodych stażem naukowym doktorów odbiera dyplomy doktorskie. Potwierdzają one osiągnięcie przez nich poziomu pozwalającego na rozpoczęcie w pełni samodzielnej pracy naukowej. Oczywiście z ich strony wymagało to ogromnej pracy i naukowego zaangażowania i dlatego to przede wszystkim ich święto, choć i dla promotorów i samej uczelni jest to ukoronowanie kilku lat intensywnego wspierania młodych naukowców – zauważa dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ.

Promocje doktorskie odebrali:

dr Monika Fill – „Media społecznościowe i ich wpływ na proces zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, promotor: dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP

dr Arkadiusz Gaweł – „Badanie zmediatyzowanej komunikacji politycznej przy pomocy analizy statystycznej i algorytmów predykcyjnych sztucznej inteligencji”, promotor: dr hab. Andrzej
Adamski, prof. WSIiZ

dr Konrad Gryczan – „Powstanie i ewolucja radia RMF Classic (2003-2018)”, promotor: dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. UPJPII

dr Piotr Legutko – „Zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych jako narzędzie strategii employer brandingu w warunkach polskich”, promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

dr Gabriela Piechnik-Czyż – „Infografika w tabloidach i prasie opiniotwórczej na przykładzie „Gazety Wyborczej” i „Faktu”, promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

dr Magdalena Popek – „Procesy mediatyzacji w branży szkoleniowej w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19”, promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

dr Wojciech Szymański – „Analiza i ocena procesu budowy zaufania do marki w branży e-commerce”, promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW

dr Dorota Wilk – „Przekształcenia własnościowe prasy codziennej w Polsce w latach 1989-1992 na przykładzie regionalnego dziennika „Nowiny”, promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

dr Iwona Wojciechowska – „Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem przez szkoły wyższe w Polsce”, promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

dr Marek Zajic – „Modele komunikacji internetowej w parafiach Kościoła Katolickiego w Polsce i czynniki je determinujące”, promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW

dr Artur Zygiert – „Uwarunkowania sprawności, skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej w branży przedsiębiorstw hostingowych w Polsce. Stan obecny i perspektywy”, promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

W minionym roku akademickim obronił się również:

dr Marcin Wielgosz
– „Wykorzystanie nowych mediów w kreowaniu marki własnej producenta farmaceutycznego”, promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

 

 

Zobacz galerię zdjęć:

Seminarium doktoranckie WSIiZ

Oferta Seminariów doktoranckich została przygotowana z myślą o tych, którzy chcą realizować doktorat w trybie eksternistycznym. Udział w seminariach umożliwia zdobycie odpowiednich kompetencji oraz uzyskanie zaświadczenia o osiągnięciu efektów kształcenia na 8 poziomie Polskich Ram Kwalifikacji, co jest niezbędne do wszczęcia postępowania o uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Realizacja programu Seminarium doktoranckiego wykształci u kandydata umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz współpracy naukowej w zespołach badawczych, umożliwi uczestnictwo w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą, dostarczy podstaw metodologicznych i merytorycznych do pisania publikacji naukowych oraz przygotuje do opracowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACHNAUKI MEDYCZNE i EKONOMIA I FINANSE.

Badania, w których planuje się oddziaływanie na ludzi wymagają pozytywnej opinii Komisji ds. etyki badań naukowych.