W związku ze zmianą przepisów, od stycznia 2023 roku, rektor uczelni dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ podjął decyzję o podwyższeniu progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego dla studentów WSilZ z 1051,70 zł do 1294,40 zł miesięcznie, czyli do najwyższej kwoty określonej przepisami. 

Dodatkowy nabór na stypendia, Super Nowości, 08.02.2023