Praca magisterska autorstwa Pana Marka Jędryki została wyróżniona w siódmej edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie organizowany jest przez Fundację Giełdy Papierów Wartościowych oraz Giełdę Papierów Wartościowych.

Kapituła Konkursu w kategorii prac magisterskich doceniła trzech autorów, w tym Pana Marka Jędrykę, absolwenta kierunku Informatyka. Nagrodzona praca nosi tytuł „Predykcja notowań akcji spółek indeksu WIG20 na podstawie informacji prasowych”. Promotorem pracy magisterskiej była dr Teresa Mroczek.

Praca mgra Jędryki ma charakter interdyscyplinarny. Autor bazując na zaawansowanych metodach sztucznej inteligencji opracował innowacyjny system detekcji trendów notowań spółek akcyjnych oraz weryfikacji wpływu publikacji prasowych na zmiany bieżącego kursu akcji analizowanych spółek. Opracowany system ma charakter przyszłościowy. Z powodzeniem może zostać użyty do rozwoju detekcji wzrostu/spadku wartości akcji z większym wyprzedzeniem i większą skutecznością niż w oparciu o wiadomości finansowe” – informuje dr Teresa Mroczek, zastępca kierownika Katedry Sztucznej Inteligencji.

W Konkursie mogły startować prace doktorskie, magisterskie oraz licencjackie obronione od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2020 roku. W zakończonej edycji Konkursu oceniono prace 76 uczestników (33 prace licencjackie, 34 prace magisterskie, 9 rozpraw doktorskich). Poziom merytoryczny prac, w tym oryginalność przedstawionego tematu, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językowa to główne kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac przez Kapitułę Konkursu.

Oceniając nadesłane prace w kolejnej edycji Konkursu, wyraźnie zauważalny jest wzrostowy trend ich poziomu. W 2020 r. świadczyła o tym liczba wyróżnień wśród prac doktorskich oraz rekordowa liczba 76 zgłoszeń do Konkursu” – podkreślił dr Wojciech Nagel, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji GPW i Kapituły Konkursu, gratulując autorom prac.