Weronika Górska, absolwentka studiów I stopnia na kierunku Informatyka, stworzyła aplikację „Komunikuję się” w ramach swojej inżynierskiej pracy dyplomowej. Aplikacja zapewni osobom z niepełnosprawnością w zakresie werbalnego porozumiewania się możliwość komunikacji bez pomocy osób trzecich.

Aplikacja „Komunikuję się” może być przede wszystkim swoistą protezą mowy dla osób z problemami komunikacyjnymi. Dzięki niej osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć pełniejsze życie, wolne od barier i ograniczeń. Aplikacja może zostać również wykorzystana w rehabilitacji i terapii osób z zaburzeniami mowy.

Projekt został zrealizowany przez Weronikę Górską w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej, której promotorem była dr inż. Teresa Mroczek, Opiekunka Kierunku Informatyka, Zastępca Kierownika Katedry Sztucznej Inteligencji. W mojej ocenie programista/twórca odnosi sukces wtedy, gdy rozwiązanie/pomysł wpływa pozytywnie na otoczenie, a co za tym idzie polepsza jakość życia innych osób. Takim sukcesem może pochwalić się Pani Weronika. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji alternatywnej przyniosło wymierne efekty w postaci rozwiązania, które otwiera przed osobami z niepełnosprawnościami nowy wymiar dialogu z otoczeniem – wyjaśnia dr inż. Teresa Mroczek. Kształcimy praktycznie! – to nie slogan, to się dzieje naprawdę. Mierzalnym dowodem są aplikacje naszych dyplomantów dedykowane dla społeczeństwa, o których jest coraz głośniej – dodaje dr inż. Teresa Mroczek.

Główną funkcją aplikacji jest możliwość wyboru piktogramów oraz ułożenia z nich pełnych zdań, które zostaną przeczytane przez syntezator mowy. W swoim rozwiązaniu studentka zastosowała technologię eye tracking, pozwalająca na rejestrowanie ruchów gałek ocznych i interpretowanie ich jako intencji użytkownika. To bardzo precyzyjna i szybka, a jednocześnie wygodna i nieobciążająca metoda komunikacji. Eyetracking pozwala na komunikację bez konieczności trzymania lub obsługiwania jakiegokolwiek sprzętu, co jest szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą mieć trudności z obsługą różnych przedmiotów. Kompleksowe rozwiązanie złożone z aplikacji „Komunikuję się” oraz modułu HMI komunikującego się pomiędzy eyetrackerem a aplikacją, pozwoli zapewnić osobom z niepełnosprawnościami życie wolne od barier i ograniczeń (więcej o Eye trackingu jako moście między osobami niepełnosprawnymi a odzyskaniem zdrowia można przeczytać w artykule naukowym Weroniki Górskiej).  

W aplikacji możliwy jest też wybór języka aplikacji (polski/angielski). Aplikacja została zaprojektowana w oparciu o zasady WCAG 2.1 (zbiór międzynarodowych wytycznych, dotyczących dostępności treści internetowych – odnosi się to nie tylko do słów, ale też dźwięków, obrazów, kodu i znaczników) oraz odpasowaniem kolorystycznym do osób z zaburzeniami widzenia barw takich jak: deuteranopia, protanopia, trianopia – mówi Weronika Górska, twórczyni aplikacji.

Jak powstała aplikacja?

Jak mówi Weronika Górska, zawsze chciała stworzyć coś, co będzie wspomagało ludzi w ich codziennym życiu. Do tego, aby zająć się tematem ograniczeń związanych z niepełnosprawnością w komunikacji, zainspirowała mnie wykładowczyni mgr inż. Ewa Żesławska, która podczas swoich zajęć zaciekawiła mnie nowymi technologiami – w tym eyetrackingiem – tłumaczy Weronika Górska.

Faza zbierania wymagań opierała się głównie na zbadaniu rynku takich aplikacji oraz konsultacji z terapeutą AAC. Implementacja aplikacji była pracą samodzielną od początku do końca. Tworzenie aplikacji oraz całego rozwiązania trwało około roku wraz z intensywnymi konsultacjami i przeglądem literatury oraz artykułów naukowych związanych z tematem. Do jej stworzenia potrzebowałam przede wszystkim umiejętności technicznych, ale również cierpliwości, samodyscypliny oraz elastycznego planu etapów tworzenia aplikacji – od fazy planowania po testy aplikacji – mówi Weronika Górska.

Jak na razie aplikacja nie jest ogólnodostępna ze względu na fazę rozwoju i potrzebę przeprowadzania testów w grupie docelowej oraz opracowanie aplikacji pod ich potrzeby. Praca została skonsultowana z terapeutą AAC w celu utworzenia wersji MVP (MVP czyli Minimum Viable Product – pierwsza wersja projektu, produktu, aplikacji czy programu, która jest gotowa do wprowadzenia na rynek).

Myślę, że po dodaniu nowych funkcjonalności projekt miałby dużą szansę na rynku. Stworzenie rozwiązania od początku do końca zaprojektowanego przeze mnie pozwoliło mi zdobyć duże doświadczenie i umiejętności potrzebne w codziennej pracy. Od zawsze chciałam zrobić coś dla ludzi, co wniesie również wartość do świata. Uważam, że stworzona faza MVP aplikacji oraz całego rozwiązania jest tylko początkiem. Wierzę również w to, że aplikacje tego typu będą przyszłością komunikacji osób z niepełnosprawnością – podsumowuje Weronika Górska.

Weronika Górska ma już na swoim koncie wiele sukcesów. Już w technikum wygrywała różne nagrody w konkursach informatycznych, plastycznych czy literackich. Uwielbia tworzyć nowe rzeczy. Na studiach zaczęła angażować się naukowo, głównie pod względem pisania artykułów naukowych oraz redakcji monografii. Weronika jest stypendystką ogólnopolskiego Jubileuszowego Programu Stypendialnego „65 na 65” organizowanego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz z Totalizatorem Sportowym, została również wyróżniona w plebiscycie „STUDENT ROKU WSIiZ 2022” w kategorii Naukowiec. Była uczestniczką wydarzenia „Women in Tech Camp 2022” organizowanego przez Perspektywy Women in Tech. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia na kierunku Informatyka. Więcej na temat jej osiągnięć można znaleźć na profilu LinkedIn.