Dr inż. Sylwia Olszańska

Adiunkt w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Doktor nauk technicznych w zakresie transportu. Jej warsztat naukowy koncentruje się wokół zarządzania procesami logistycznymi, efektywności procesów transportowych, logistycznej obsługi klienta oraz innowacji technicznych stosowanych w transporcie. Współautorka licznych publikacji indeksowanych w krajowych i światowych bazach. Prywatnie miłośniczka tańca towarzyskiego i aranżacji wnętrz.

W jaki sposób wykorzystać innowacyjne technologie w branży TSL? Usługa konsolidacji ładunków przyszłością transportu

Znaczenie łańcucha dostaw w różnych branżach ustawicznie się zmienia. Jednakże w całym procesie łańcucha dostaw kluczowym czynnikiem udanego biznesu jest transport, przede wszystkim transport samochodowy, który odgrywa znaczącą rolę w gospodarce zarówno krajowej, jak i  międzynarodowej. Transport stanowi inherentny element wspomagający proces przepływu towarów w całym łańcuchu dostaw. Należy dodać, że ogromny udział Polski w przewozie towarów na terenie Europy oraz permanentnie rosnąca dynamika tych przewozów sprawiły, iż aktualnie transport drogowy jest wiodącą gałęzią transportu.

Jak kształtował się rynek transportu na przestrzeni lat?

Z danych Eurostatu wynika, że w 2011 r. polskie przedsiębiorstwa transportu drogowego przewiozły o 80,6% ładunków więcej niż w 2004 r. Tym samym zbliżyły się względem liczby przewiezionych (1 322 237 t), do poziomu Włoch (1 339 949 t), Hiszpanii (1 466 146 t), czy Wielkiej Brytanii (1 521 135 t). Podobnej dynamiki nie odnotowano w żadnym innym państwie UE. Druga w kolejności Estonia (w tym

samym okresie) osiągnęła wzrost rzędu 26,1%, realizując o wiele mniejszy wolumen przewozów. Należy podkreślić, że od 2012 r. do 2016 r. przewozy krajowe były niemalże na porównywalnym poziomie. W 2012 r. wielkość realizowanych przewozów wynosiła 1 082 475 t, natomiast w 2013 r. nastąpił niewielki wzrost o 3,19%, jedynie w 2015 r. zauważalny był spadek o 2,05%. Jednak w 2017 r. w odniesieniu do 2016 r. odnotowano znaczny wzrost przewozów krajowych, aż o 13,64%.

Na jakim poziomie utrzymuje się obecnie Polska w transporcie towarów?

Warto podkreślić, że  Polska nieustannie utrzymuje się na wysokim poziomie pod względem przewozu towarów transportem drogowym (1 216 818 t), przewyższając poziom Włoch (864 194 t), jednocześnie zbliżając się do Hiszpanii (1 334 438 t) oraz Wielkiej Brytanii (1 402 948 t). Polska realizując przewozy ładunków w międzynarodowym transporcie samochodowym już w latach

2008-2011 plasowała się w czołówce państw Unii Europejskiej, takich jak: Holandia i Niemcy. Co więcej: od 2012 r.÷ 2017 r. Polska znacznie przewyższała inne kraje Unii Europejskiej pod względem wielkości realizowanych przewozów (284,993 mln t), w porównaniu do Holandii (132,740 mln t) i Niemiec (125,039 mln t). Z danych Eurostatu wynika, że Polska stała się liderem w przewozach międzynarodowych osiągając ogromny progres, aż o 75,30%, pomiędzy 2012 r. a 2017 r.

I tu pojawia się wyzwanie…

Pomimo, iż Polska branża transportowa jest niekwestionowanym liderem w realizacji procesów przewozowych, to jednak nie może osiąść na laurach. Faktem jest, że w obecnych czasach duzi przewoźnicy mają większe możliwości i łatwiej im przetrwać wszelkiego rodzaju kryzysy. Dlatego to właśnie usługa konsolidacji ładunków w transporcie drogowym stanowi kluczową metodę do sukcesu w branży TSL. Polskie firmy transportowe, analogicznie do firm działających w Europie Zachodniej, czeka więc konsolidacja. Konsolidacja umożliwia transportowanie mniejszych towarów (np. znajdujących się na kilku paletach) z odległych rejonów za bardziej korzystną cenę. W czasach, gdy czas i cena są czynnikami pierwszorzędnymi, konsolidacja ładunków jest zdecydowanie trafnym rozwiązaniem. Jest to również ułatwienie dla mniejszych eksporterów. Gęsta sieć umożliwia realizację łączenia przesyłek, zarówno w ramach połączeń krajowych, jak i międzynarodowych. Ponadto jest to zdecydowanie bezpieczna forma transportu towarów. Konsolidacja przesyłek do jednego transportu oznacza przede wszystkim jedno zlecenie spedycyjne, jeden numer przesyłki, jedną odprawę celną i jedną firmę, która zajmuje się obsługą transportu.

Co pomaga branży transportowej w rozwoju?

Digitalizacja procesów transportowych możliwa jest dzięki systemom zarządzania transportami i fakturami, czy aplikacjami monitorującymi pozycję środków transportu. W dobie wysokorozwiniętej gospodarki, presji czasu oraz kosztów, wdrożenie innowacyjnych systemów monitoringu stanowi doskonałe rozwiązanie w

zakresie łączności i transmisji informacji. Jest także cennym narzędziem umożliwiającym zwiększenie efektywności realizacji procesów, a tym samym usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw.

Plusy i minusy transportu TSL 

Na przestrzeni ostatnich lat biznes transportowy zmienił się drastycznie. Pod wpływem globalizacji gospodarki zasięg oraz frekwencja transportów znacznie wzrosła, a z roku na rok powstają kolejne łańcuchy logistyczne, sieci terminali oraz połączenia intermodalne. Wszystko po to, aby ograniczyć koszty transportowe i usprawnić funkcjonowanie całego procesu. Przepływy towarowe są gwarantem funkcjonowania miast i regionów, jednak samochody ciężarowe, ze względu na ich rozmiar, tempo poruszania się i częstotliwość postojów, stwarzają ogromne utrudnienia w ruchu drogowym. Dodatkowo przyczyniają się do powstawania zatorów, wzrostu hałasu i zanieczyszczenia środowiska. Utrudnienia te wciąż mają tendencję wzrostową, dlatego konsolidacja ładunków w transporcie drogowym to przyszłość gospodarki opartej na wiedzy.