„Życie to nie linia od punktu A do B, ale cykl, który łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Inspirując się tym przysłowiem rdzennych Amerykanów, dr Paula Wieczorek, adiunkt w Zakładzie Filologii Angielskiej WSIiZ, wzięła udział w corocznej konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, która odbyła się w dniach 25-27 października 2023 r. w Poznaniu. Konferencja, zorganizowana przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, skoncentrowała się na temacie „America and Deep Time: Alternate Geographies, Temporalities, and Histories”.

Celem konferencji była refleksja nad amerykańską kulturą w kontekście koncepcji głębokiego czasu, który odnosi się do pojęcia rozumienia i kontemplowania ogromnych, niemal niepojętych ram czasowych w historii Ziemi. Chociaż ludzka historia obejmuje zaledwie kilka tysięcy lat, historia Ziemi rozciąga się na miliardy lat, co prowadzi do refleksji nad naszym miejscem w tej nieprzerwanej chronologii. To perspektywiczne podejście może przyczynić się do lepszego zrozumienia naszej roli i wpływu na planetę, a także do głębszej refleksji nad naszą odpowiedzialnością za ochronę środowiska naturalnego. W kontekście konferencji głęboki czas został użyty do analizy planetarnych problemów, takich jak zmiany klimatyczne, globalne migracje czy przemiany w ekosystemie, które wymagają długoterminowego myślenia i planowania.

W trakcie konferencji dr Paula Wieczorek miała okazję przedstawić referat pt. „Our History Is the Future: Spiralic Temporalities in Indigenous Speculative Fiction”. Prezentacja zgłębiała tematykę koncepcji czasu spiralnego w kontekście kultury i prozy spekulatywnej rdzennych mieszkańców Ameryki Pólnocnej. Analiza dr Wieczorek wskazywała na reinterpretację tradycyjnych pojęć czasu i historii w kontekście kultur rdzennych oraz ich znaczenie w globalnych dyskusjach o zmianach klimatu. Prezentacja zwróciła uwagę na ważność wieloaspektowego podejścia do współczesnych wyzwań klimatycznych, a perspektywa rdzennych mieszkańców Ameryki wnosi do tej dyskusji ważne i często pomijane głosy.

Konferencja okazała się także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z naukowcami z różnych zakątków świata. Dr Wieczorek spotkała się z licznymi badaczami, otwierając drzwi do potencjalnych współprac międzynarodowych i interdyscyplinarnych w przyszłości. Obecność tak znakomitych gości, jak amerykański poeta i laureat Pulitzer Prize, Forrest Gander, dodatkowo podniosła rangę wydarzenia i dostarczyła wielu inspiracji do dalszej pracy. W trakcie konferencji miała miejsce wymiana myśli i doświadczeń z czołowymi ekspertami w dziedzinie literatury amerykańskiej, w tym z prelegentami takimi jak Prof. Wai Chee Dimock z Harvard University, Prof. Wiesław Kuhn z Uniwersytetu Adama Mickiewicza czy Prof. Julia Fiedorczuk z Uniwersytetu Warszawskiego.