Dystopijne narracje i ich wpływ na współczesne społeczeństwo, to główne założenie konferencji „Shapes of Dystopia: Trends, Currents and Risks”. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy, artyści oraz studenci. Konferencja była połączona z Międzynarodową Wystawą Ilustracji i Plakatu „Perceptions IV: Lights and Shadows”.

Konferencja odbyła się 14 maja br. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. To międzynarodowe wydarzenie miało charakter hybrydowy i wzięło w nim udział około 250 osób. Uczestników przywitała dr Barbara Przywara, Prorektorka WSIiZ.

Główne tematy poruszone podczas konferencji obejmowały spekulacje w bioetyce, feministyczne utopie i antyutopie, dystopię w plakacie, ekokrytykę, technologie reprodukcyjne oraz wpływ kapitalizmu na społeczeństwo.

Referaty przedstawili wykładowcy WSIiZ:

– dr Iwona Leonowicz-Bukała – „Dystopia is Now. Film Metaphors in Storytelling on Lived Experiences of Ukrainian Refugee Women”

– dr Konrad Szocik – „Between the Horrible and the Unthinkable – Speculative Bioethics and Dystopian Future Scenarios”

– dr hab. Patrycja Longawa – „Dystopia in a movie poster”

– dr Mikołaj Birek – „Generative AI and the Death of the Internet”

– dr Izabela Bełz-Kaczmarek – „Neuroculture – welcome to media-obsessed reality where no one is paying attention”

– dr Paula Wieczorek – „Dystopian Futures: On cross-species connections in Louise Erdrich’s dystopian fiction”.

Swoje referaty przedstawili także studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Humanus: Aleksandra Szeliga – „The Portrayal of Women in Margaret Atwood’s Handmaid’s Tale”; Wioletta Chorzępa – „The Portrayal of Women in Stephenie Meyer’s “Twilight” Saga”; Zuzanna Guzek – „Depiction of societal fears in Stephen King’s The Running Man”; Ramazan Amangaldiev – „Modern Mideastern Dystopia; Tendai Mashipe – Dystopia of Civilisation”; Kamila Teper – „Dystopian Shadows: Unveiling the Plight of Animals in China”; Weronika Cieślik – „Dystopian Shadows: Unveiling the Plight of Animals in China” oraz Zuzanna Poplewska, członkini Koła Projektowania Plakatu B1, która przygotowała referat – „Dystopian visions in ecological posters”.

Następnie uczestnicy wzięli udział w sesjach tematycznych, które odbywały się zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Omówiono wpływ dystopijnych wizji na sztukę plakatu, przedstawiając zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne podejścia. Dyskutowano na temat wpływu Internetu na społeczeństwo, w tym zagrożeń związanych z generatywną AI i neurokulturą. Analizowano posthumanistyczne narracje w literaturze i sztuce, z naciskiem na relacje między ludźmi a technologią. Przedstawiono badania dotyczące ekologicznych dystopii i ich krytyki, w tym analiz feministycznych i eco-marxistowskich. Przedstawiono wpływ dystopijnych kultur na psychologię jednostek i społeczeństwa, a także przeanalizowano role płciowe w dystopijnej literaturze, z naciskiem na porównanie wizji opresji kobiet. Dyskutowano również na temat literatury dystopijnej jako krytyki społecznej.

Wydarzenie było połączone z Międzynarodową Wystawą Ilustracji i Plakatu „Perceptions IV: Lights and Shadows”. Zaprezentowane prace studentów Koła Projektowania Plakatu B1 odzwierciedlały głębokie lęki i obawy społeczne. Wystawę otworzyła dr hab. Patrycja Longawa.

Konferencja „Shapes of Dystopia: Trends, Currents and Risks” umożliwiła interdyscyplinarną dyskusję na temat przyszłości oraz zrozumienie kompleksowych zmian zachodzących w społeczeństwie. Dzięki różnorodności tematów i międzynarodowemu charakterowi, przyczyniła się do szerokiej wymiany wiedzy i poglądów, zainspirowała uczestników do dalszych badań i refleksji nad dystopijnymi i utopijnymi wizjami przyszłości.

Konferencja odbyła się w języku angielskim.