W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania ruszył projekt „Wspólne Języki: Most Między Kulturami”. Jego głównym celem jest przełamywanie barier językowych i kulturowych, a także integracja studentów z różnych środowisk.

Projekt „Wspólne Języki: Most Między Kulturami” tworzą studenci dla studentów. Projekt ten pokazuje, jak ważna jest edukacja międzykulturowa i jak może ona wzbogacać doświadczenie akademickie, promując otwartość, wzajemne zrozumienie i szacunek między studentami z różnych środowisk. 

Koordynatorką projektu jest dr Paula WieczorekZakładu Filologii AngielskiejProjekt „Most Między Kulturami” skutecznie realizuje założone cele jakimi są m.in. poprawa kompetencji komunikacyjnych studentów czy rozwój świadomości kulturowej. Ważne jest również  promowanie różnorodności akcentów i integracja studencka. Projekt ten pokazuje, jak ważna jest edukacja międzykulturowa we WSIiZ i jak może ona wzbogacać doświadczenie akademickie, promując otwartość, wzajemne zrozumienie i szacunek między studentami z różnych środowisk. Otrzymane feedbacki stanowią dla mnie potwierdzenie sukcesu projektu i inspirację do dalszej pracy – mówi dr Paula Wieczorek.

Projekt rozpoczęła seria warsztatów i prezentacji prowadzonych przez studentów z Zimbabwe – Tariro Jonga i Tendai Mashipe, studiujących na kierunku Pielęgniarstwo na ścieżce anglojęzycznej. Warsztaty zorganizowane w ramach regularnych zajęć lektoratu języka angielskiego, koncentrują się na prezentacji kultury Zimbabwe, oferując studentom unikalną okazję do poznania różnorodności kulturowej.

W pierwszych zajęciach wzięli udział studenci takich kierunków jak: Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Kosmetologia, Zarządzanie, Logistyka czy Informatyka. Polskojęzyczni studenci wykazali się dużym zaangażowaniem, aktywnie zadając pytania i uczestnicząc w dyskusjach. 

W projekcie aktywnie uczestniczą również wykładowcy z Zakładu Filologii Angielskiej: Kinga Bajorek, Joanna Urbanik oraz Magdalena Gut z Zakładu Języków Obcych. Feedback od uczestników projektu jest bardzo pozytywny. Wykładowcy podkreślają wartość dodaną warsztatów dla programu nauczania, a studenci z Zimbabwe wyrażają radość z możliwości dzielenia się swoją kulturą. Polskojęzyczni studenci z niecierpliwością oczekują na dalszy rozwój projektu – dodaje dr Paula Wieczorek.

Kolejne spotkania są zaplanowane na okres przedświąteczny.