Dr Paula Wieczorek, adiunkta w Zakładzie Filologii WSIiZ wydała książkę „Imagining the Anthropocene Future: Body and the Environment in Indigenous Speculative Fiction”. Publikacja ukazała się w październiku 2023 r. nakładem wydawnictwa Peter Lang.

W swojej najnowszej publikacji, dr Paula Wieczorek bada, jak teorie Nowego Materializmu oraz proza spekulatywna tworzona przez amerykańskie pisarki pochodzenia rdzennego zwracają uwagę na materialność ludzkiego ciała oraz złożoność relacji ze światem pozaludzkim. Autorka skupia się na analizie wybranych powieści takich pisarek jak Zainab Amadahy, Rebecca Roanhorse, Melissa Tantaquidgeon Zobel, Cherie Dimaline i Louise Erdrich. Ich twórczość jest częścią nowatorskiego nurtu w literaturze rdzennej ludności Ameryki Północnej, określanego mianem „Indigenous futurisms”. W swoich dziełach autorki te przekraczają tradycyjne ramy gatunku science fiction, prezentując wizje przyszłości w Antropocenie, w których to postacie pochodzenia rdzennego odgrywają kluczowe role, a ich dziedzictwo kulturowe i wiedza stają się źródłem ich siły.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tą wyjątkową publikacją!