Na ratunek dla planety jeszcze nie jest za późno, ale nie możemy dłużej zwlekać! To hasło towarzyszyć będzie ogólnopolskiej debacie z udziałem ekspertów, aktywistów, młodych ludzi, polityków, przedstawicieli firm z sektora rolno-spożywczego oraz samorządowców, którzy będą dyskutować o wyzwaniach klimatycznych i środowiskowych, przed jakimi stanęła ludzkość. Debata odbędzie się 5 grudnia br., jej organizatorami są Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Koalicja Klimatyczna.

W czasie trzech sesji panelowych eksperci pomogą młodemu pokoleniu przekonać władze (polityków i samorządowców), jakie są najpilniejsze zadania, przede wszystkim w systemie produkcji żywności, który ma olbrzymi wpływ na bioróżnorodność oraz nasze zdrowie. Opiekunem merytorycznym sesji I pt. „System produkcji żywności do kapitalnego remontu” będzie dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, Prezydent WSIiZ. Sesja II nosi tytuł „Bioróżnorodność – przyszłość rolnictwa czy utopia?”, jej opiekunką merytoryczną jest dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ. Debatę zamknie sesja pt. „Polskie rolnictwo wobec wyzwań klimatycznych”, której opiekunem merytorycznym jest dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Dorota Niedziela, Wicemarszałek Sejmu RP.

Opiekuni merytoryczni sesji:

Moderatorem sesji panelowych będzie red. Michał Olszewski. W czasie trzech sesji przedstawione zostaną silne wzajemne relacje między zmianami klimatu a produkcją rolną. Ważnym celem debaty będzie też wskazanie rozwiązań oraz sformułowanie postulatów, które mogą uratować lepsze jutro naszych dzieci i wnuków. Debata ma również przyczynić się do edukacji całego społeczeństwa, bez presji którego politycy nie zaangażują się w rozwiązanie wyzwań cywilizacyjnych.

Wydarzenie wpisuje się w założenia kampanii rozpoczętej przez Koalicję Klimatyczną w ramach Manifestu 100 dni, który kładzie nacisk na konkretne wytyczne i rekomendacje dotyczące zmiany przepisów w terminie 100 dni po wyborach parlamentarnych.

Udział w debacie jest bezpłatny pod warunkiem rejestracji: