Działalność naukowa WSIiZ została wysoko oceniona przez Komisję Ewaluacji Nauki działającą przy Ministrze Edukacji i Nauki. Uzyskaliśmy nowe uprawnienia: do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzonej za lata 2017-2021 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała bardzo wysokie oceny we wszystkich dyscyplinach:
• nauki o komunikacji społecznej i mediach – kategoria A,
• nauki medyczne – kategoria B+,
• ekonomia i finanse – kategoria B+,
• nauki o zarządzaniu i jakości – kategoria B,
• nauki o polityce i administracji – kategoria B,
• informatyka techniczna i telekomunikacja – kategoria B.

Po raz pierwszy w swojej historii WSIiZ uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w naukach medycznych oraz ekonomii i finansach. Ponadto, kategoria A w naukach o komunikacji społecznej i mediach daje WSIiZ uprawnienia do nadawania w tej dyscyplinie nie tylko stopnia doktora – jak do tej pory – ale również doktora habilitowanego.

Wyniki ewaluacji oraz nowe zdobyte uprawnienia to potwierdzenie potencjału naukowego naszej uczelni oraz najwyższego poziomu oferowanego przez WSIiZ kształcenia. Pamiętajmy, iż uczelnie niepubliczne – w świetle litery prawy – nie musiały poddawać się ocenie ewaluacyjnej. I faktycznie jedynie ok. 10% z nich zgłosiło swój naukowy dorobek do oceny – podkreśla Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Prorektorka ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WSIiZ, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, dodaje: Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej potwierdzają, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest uczelnią dojrzałą, konsekwentnie realizującą politykę rozwoju w kierunku uczelni akademickiej. Udało nam się uzyskać znakomity wynik dla nauk medycznych – budowa kadry i infrastruktury badawczej Kolegium Medycznego była w ostatniej dekadzie priorytetem dla WSIiZ, wyniki ewaluacji potwierdziły słuszność naszego wyboru. Zasłużenie uzyskaliśmy też uprawnienia doktorskie i habilitacyjne w dyscyplinie ekonomia i finanse – od wielu lat naukowcy WSIiZ prowadzą wysokojakościowe i wyspecjalizowane badania nad finansami publicznymi i rynkiem pracy. Niewątpliwie wyniki ewaluacji otwierają nowy etap działalności WSIiZ. Włożymy wiele wysiłku nie tylko w utrzymanie znakomitych rezultatów w trzech dyscyplinach, ale też w doskonalenie pozostałych dyscyplin w perspektywie ewaluacyjnej 2022-2025.