Gałżaki z baziami oraz życzenia: Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech towarzyszy nam wzajemna życzliwość i troska, a także nadzieja na pokój na świecie. Podpisy Rektora, prezydenta i Wiceprezydenta WSIiZ