25 grudnia 2021 r. zmarł śp. dr inż. Robert Góra – wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, związany z Uczelnią od 1998 roku. Był życzliwym i dobrym człowiekiem, będzie go nam brakowało.

Śp. dr inż. Robert Góra był Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, przez wiele lat wykładał w Katedrze Agromarketingu na Wydziale Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie. Współpracował z Rzeszowską Szkołą Menedźerów, a z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie związał się w 1998 roku. Na Uczelni pełnił między innymi funkcje: Prodziekana Wydziału Ekonomicznego (w latach 2000 – 2017) oraz Pełnomocnika Prorektora ds. Innowacji (2017 -2018). Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się w obszarach zarządzania marketingowego i zarządzania strategicznego, był współautorem kilkudziesięciu programów rozwoju strategicznego dla samorządów.

Śp. Robert Góra jako wykładowca i promotor miał zawsze bardzo dobry kontakt ze studentami, był ceniony i lubiany także przez współpracowników. Trudno uwierzyć, że nie będziemy się już mijać na uczelnianych korytarzach.

Robert Góra czarno-białe zdjęcie