We wtorek, 21 lutego 2023 roku, Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nadała stopień doktora Pani Weronice Cyganik z Katedry Fizjoterapii WSIiZ.

Dr Weronika Cyganik otrzymała stopień naukowy za rozprawę pt. „Usprawnianie funkcji kończyn górnych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w warunkach domowych”. Promotorkami pracy były: dr hab. n. med. Alicja Wójcik -Załuska i dr n. med. Jolanta Taczała (promotorka pomocnicza). 

Dr Weronika Cyganik jest Asystentem w Katedrze Fizjoterapii oraz koordynatorem ds. praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół fizjoterapii dzieci i niemowląt, diagnozy i terapii kończyn górnych u niemowląt i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.