Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową w Rzeszowie zorganizowały VI konferencję “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”.

Dane są bardzo niepokojące, już  co piąty nastolatek ma objawy depresyjne, a choroba ujawnia się u dzieci coraz wcześniej, nawet u jedenastolatków. Dzisiejszym nastolatkom żyje się coraz trudniej, pod ciągłą presją otoczenia, w przekonaniu, że stale muszą spełniać oczekiwania innych w stosunku do ich osoby. Nie mogą jednak jak dorośli podejmować ważnych decyzji i świadomie zadecydować o podjęciu leczenia choroby.

15 maja 2019 r. w Auli imienia prof. Jerzego Chłopeckiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przy pełnej sali rozmawiano o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży. W konferencji wzięło udział wielu specjalistów z tej dziedziny, którzy jak nikt inny, mają świadomość skali tego problemu. O autyzmie i  Zespole  Aspergera opowiedział dr n.med. Dariusz Mazurkiewicz, a na temat zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży mówiła Barbara Rozmus. Wybrane psychospołeczne uwarunkowania zdrowia psychicznego i rozwoju u rodziców dzieci ze spektrum Autyzmu omówił dr Tomasz Gosztyła. Trudny temat problemu depresji występującej coraz częściej wśród dzieci i nastolatków, w swoim wystąpieniu podjął dr n. med. Artur Kołakowski. Na konferencji wystąpiła również Magdalena Czyżewska-Kilar, która naświetliła problem zaburzeń w rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, a Aneta Kołodziej opowiedziała o zasadach pracy z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi.

Pani Dorota Dominik, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie podzieliła się swoimi doświadczeniami: 

Tematy poruszane na dzisiejszym seminarium, sądząc po ogromnym zainteresowaniu (dwa tygodnie wcześniej musieliśmy zamknąć rekrutację) są olbrzymim problemem. Jest to problem rodziców, nauczycieli, właściwie też samych dzieci. I muszę powiedzieć, że ten problem będzie narastał. Już samo wsparcie, pomoc psychologiczna, psychiatryczna, jest zdecydowanie niedoszacowana w Polsce. Mamy za mało specjalistów, psychiatrów zajmujących się dziećmi. Poradnie są obłożone. Również nauczyciele, pracujący w szkołach mają wielki kłopot we wstępnym rozpoznawaniu i zrozumieniu problemu.  

W konferencji, którą patronatem objął  Prezydenta Miasta Rzeszowa, wzięło udział 240 osób. Wśród gości  znalazła się  Pani Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

Fot: Adam Janusz/WSIiZ