W ramach realizacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania celów polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy pracownicy Uczelni mogą wziąć udział w szkoleniu poświęconemu tej tematyce. Szkolenie poprowadzi dr Andrzej Kiebała.

W czasie szkolenia wykładowca omówi:
– kwestię równości w zatrudnieniu,
– rodzaje oraz skutki dyskryminacji i mobbingu,
– uprawnienia pracownika w razie dyskryminacji i mobbingu,
– obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji oraz mobbingu,
– odpowiedzialność pracodawcy i innych osób (przełożeni i inni pracownicy) za dyskryminację i mobbing.

Szkolenie jest dedykowane kadrze administracyjnej oraz dydaktycznej WSIiZ.
Terminy szkoleń: 26 maja br., godz. 8.55-11.30 oraz 14 czerwca br., godz. 8.55-11.30.