Na zajęciach w 3 nowych laboratoriach oraz w ogródku dydaktycznym studenci uczą się lepszego zrozumienia przyrody oraz zmian środowiskowych. Jesteśmy uczelnią, która już cztery lata temu podjęła działania na rzecz ratowania środowiska – podkreśla Prezydent Uczelni, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ.

Na kampusie WSIiZ w Kielnarowej od maja br. trwają zajęcia w czterech nowych jednostkach. Są to:
Laboratorium Bioróżnorodności, które umożliwia badania różnorodności roślin oraz nasion,
Laboratorium Gleby i Wody, które pozwala na prace badawcze takie jak oznaczenie zawartości materii organicznej w glebie czy oznaczenie zawartości azotu ogólnego w wodzie,
Laboratorium Mikrobiologii, przeznaczone do badań między innymi morfologii bakterii i hodowli drobnoustrojów,
Ogródek dydaktyczny – w ramach zajęć praktycznych studenci mają tu możliwość obserwacji i edukacji z zakresu bioróżnorodności.

Przed nami zielona transformacja biznesu – studenci WSIiZ będą na nią gotowi

Trzy laboratoria i ogródek dydaktyczny to przestrzenie, w których studenci kierunku Zrównoważony rozwój w gospodarce zdobywają wiedzę na temat środowiska naturalnego – mówi dr Małgorzata Gosek, Prorektorka WSIiZ ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju. Jak podkreśla: Studenci rozwijają w ten sposób tzw. zielone kompetencje poszukiwane obecnie na rynku pracy i niezbędne specjalistom, którzy będą odpowiadać za zieloną transformację biznesu, a więc przejście firm na sposób działania i rozwoju przyjazny dla środowiska. Zajęcia w laboratoriach mają także studenci wszystkich pozostałych kierunków. W tym przypadku zależy nam na budowie świadomości na temat współczesnych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym i wyzwań, przed którymi stoimy.

Według prognoz Konfederacji Lewiatan do 2030 roku powstanie aż 300 tys. nowych miejsc pracy w Polsce dla osób z tzw. zielonymi kompetencjami. We WSIiZ można studiować Zrównoważony rozwój w gospodarce, są to studia II stopnia w Kolegium Zarządzania, planowane jest także otwarcie nowego kierunku na studiach I stopnia – Zrównoważony rozwój i środowisko.

Wiedza o przyrodzie dla każdego

Na każdym kierunku studiów każdy student ma szansę uczestniczyć w wykładzie dotyczącym wyzwań cywilizacyjnych. Tłumaczymy, gdzie ten świat jest, dlaczego do tego doszło i czy są konstruktywne rozwiązania, aby to pokolenie nie było końcem tej cywilizacjimówi  Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ.

Profesor Pomianek wraz z zaproszonymi ekspertami pisze o wyzwaniach stojących przed nami w związku ze zmianami klimatycznymi – swoją wiedzą dzieli się na Zielonym blogu. Z jego inicjatywy realizowana jest również Strategia Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ, w ramach której podejmowanych jest szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechniania wiedzy na jego temat.

Fot.: Adam Janusz.