Przedstawiciele WSIiZ oraz czterech innych uczelni wyższych z Europy spotkali się na Uniwersytecie w Luksemburgu, aby oficjalnie zainicjować realizację projektu CERISE. Celem projektu jest promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez edukację studentów, trenerów oraz instytucji edukacyjnych w zakresie zielonych kompetencji. Spotkanie odbyło się 10 i 11 czerwca br. 

Projekt CERISE to innowacyjna inicjatywa realizowana w ramach programu Erasmus+ (KA220-HED) mająca na celu włączenie zielonych umiejętności do programów nauczania na wybranych uczelniach partnerskich. Projekt trwa od 1 lutego 2024 roku do 31 maja 2026 roku, a jego budżet wynosi 400 000 EUR.

Czym są zielone umiejętności?

Zielone umiejętności to kompetencje niezbędne do pracy w sposób przyjazny dla środowiska, wspierające zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego. Więcej informacji na temat zielonych umiejętności można znaleźć w publikacji ESCO dostępnej tutaj.

Partnerzy Projektu

Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z sześciu instytucji z pięciu krajów:

 • Université du Luxembourg (koordynator projektu) – Luksemburg
 • Web2Learn – Grecja
 • National Technical University of Athens (NTUA) – Grecja
 • Université de Lorraine – Francja
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ) – Polska
 • Kauno Technologijos Universitetas – Litwa

Główne Cele Projektu

 1. Promowanie cyfrowych dyplomów: Zachęcanie instytucji i studentów do rezygnacji z drukowania materiałów na rzecz cyfrowych dyplomów i certyfikatów. Instytucje będą mogły uzyskać odznaki (brązowe, srebrne, złote) w zależności od poziomu zaangażowania w promowanie zielonych inicjatyw.
 2. Zielone portfele studentów: Umożliwienie studentom przechowywania swoich umiejętności cyfrowych, w tym zielonych, w specjalnych portfelach. Dzięki temu przyszli pracodawcy będą mogli łatwiej wyszukiwać kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami.
 3. Budowanie potencjału: Opracowanie raportów i analiz dotyczących polityki szkolnictwa wyższego i rynku pracy w kontekście zielonych umiejętności.

Etapy Realizacji Projektu

 1. Analiza i badania: Określenie potrzeb i wymagań w zakresie zielonych umiejętności w uczelniach partnerskich.
 2. Rozwój narzędzi i usług: Opracowanie technologicznej platformy wspierającej zielone umiejętności.
 3. Wdrożenie i testowanie: Pilotażowe wdrożenie platformy na wybranych uczelniach partnerskich.
 4. Ewaluacja i raportowanie: Ocena wyników projektu oraz opracowanie raportów końcowych.

Oczekiwane Efekty

 • Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród studentów i instytucji edukacyjnych.
 • Cyfrowe portfele: Ułatwienie przechowywania i prezentowania umiejętności przez studentów.
 • Raporty i statystyki: Dostarczenie decydentom i dostawcom usług edukacyjnych niezbędnych informacji na temat zielonych umiejętności.