Dwóch studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania: Mateusz Roman i Krystian Szejerka otrzymało Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022. Serdecznie gratulujemy!

Pan Mateusz Roman studiuje Logistykę na studiach inżynierskich stacjonarnych I-go stopnia. Jego osiągnięcia naukowe to m.in.:

Rozdział w monografii naukowej:  tytuł ,,Koncepcja hybrydowego systemu DSS w zarządzaniu operacyjnym Przemysłu 4.0” współautorstwo z dr inż. Piotrem Kozikiem.

Projekty badawcze:

 • ,,Hybrydowy system wsparcia decyzyjnego w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstwa produkcyjnego” – kierownik projektu dr inż. Piotr Kozik,
 • ,,Procesy transportowe w ujęciu logistycznym” – kierownik projektu dr inż. Sylwia Olszańska,
 • ,,Zastosowanie metody symulacyjnej do optymalizacji projektowania i doskonalenia procesów w logistycznym łańcuchu dostaw’’ – kierownik projektu dr Grzegorz Wróbel.

Referaty na konferencjach naukowych:

 • ,,Koncepcja systemu informacyjnego w zarządzaniu operacyjnym przemysłu 4.0” IX KONFERENCJA NAUKOWA – NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
 • ,,Zarządzanie flotą transportową w aspekcie kształtowania poziomu obsługi klienta” WYZWANIA LOGISTYKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki, 
 • ,,Ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa na branżę transportową” II OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA „ZARZĄDZANIE I TURYSTYKA XXI WIEKU”, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, 
 • ,,Analiza i ocena procesu planowania w przedsiębiorstwie transportowym” ECONOMIC AND SOCIAL CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki, 
 • ,,Analiza procesu planowania transportu samochodowego na podstawie wybranego przedsiębiorstwa” XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „NAUKA I PASJA KLUCZEM DO SUKCESU”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Pan Krystian Szejerka studiuje Dziennikarstwo i komunikację społeczną na studiach magisterskich. Jego osiągniecia naukowe to m.in.:

Artykuł w czasopiśmie naukowym: ,,Internet and mobile applications in work life and private life of digital marketers – methodology of research” w czasopiśmie ,,Social Communication”, wydawnictwo: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, współautorzy prof. Mark Banatynne, Łukasz Bis, Kamil Radomski.

Projekty badawcze:

 • Multimedia & Communication in Education & Science, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, kierownik projektu Łukasz Bis.
 • UserExpirience w Rolling Ball. Badanie konstrukcji poziomów pod kątem optymalizacji pod użytkownika, projekt realizowany w ramach działań Zakładu Wzornictwa Przemysłowego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierownik projektu Łukasz Bis.

Referaty na konferencjach naukowych:

 • „Przedwczesna śmierć projektów – czyli jak gier nie robić” XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „NAUKA I PASJA KLUCZEM DO SUKCESU”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
 • „Podświadome prowadzenie gracza w grach wideo” InternetBeta 2019, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
 • „Nie taka gra trudna jak ją malują” – Proces tworzenia gry video XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „NAUKA I PASJA KLUCZEM DO SUKCESU”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Osiągnięcia artystyczne: animacja „The Pirates of WSIiZ” – Przegląd Prac Studenckich Deadline 2018

 

Stypendium Ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra.