O różnorodnych formach nierówności płci na świecie oraz o działaniach, które pomagają te nierówności ograniczać, rozmawiano w czasie debaty „Każda płeć jest równa/ every gender is equal” w ramach tegorocznych obchodów Dnia Praw Człowieka. Wydarzenie odbyło się 12 grudnia 2023 r. w Klubie Studenckim IQ w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Gościem honorowym wydarzenia był dr Zdzisław Rapacki, ekonomista i wieloletni dyplomata, Stały Przedstawiciel RP przy biurze ONZ w Genewie w latach 2004-2010. 

WSIiZ to uczelnia otwarta na świat, tworzona przez wielonarodową wspólnotę studentów i wykładowców, a także odpowiedzialna społecznie. Podejmowane przez nas działania i inicjatywy wpisują się w te wartości od wielu lat – mówiła otwierając debatę dr Barbara Przywara, Prorektorka ds. Nauczania.

Wykład wprowadzający do debaty pt.  „Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu standardów i monitorowaniu przestrzegania praw człowieka/The role of international organizations in shaping standards and monitoring compliance with human rights” wygłosił dr Zdzisław Rapacki.

W swym wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na fakt istnienia nierówności między płciami w skali globalnej. Obecnie mniej niż jedna czwarta wszystkich miejsc w parlamencie na całym świecie zajmują kobiety,  a tylko ponad 10 rządów jest kierowanych przez kobiety, co stanowi zaledwie 7% całości. Pomimo pewnego postępu, nierówność płci pozostaje kluczową kwestią, a skala problemu jest nadal duża, szczególnie w regionach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – mówił dr Rapacki. Wskazał także na liczne trudności życia codziennego w wielu krajach świata, są to między innymi: prawa do rozwodu (w społeczeństwach, w których mężczyźni są uważani za ważniejszych od kobiet i mogą łatwo rozwieść się ze swoimi żonami, podczas gdy kobiety napotykają w analogicznej sytuacji duże trudności, czy prawa do opieki – matkom często odmawia się opieki nad dziećmi i pozostawia się je bez żadnych środków wsparcia finansowego, np. w przypadku rozwodu.

W debacie obok dra Rapackiego udział wzięli Małgorzata Wejsis-Gołębiak, wykładowczyni w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ, oraz studenci kierunku Zarządzanie: Mieczysław Moneta, opiekun koła naukowego Międzykulturowy Klub Badawczy „The Globe” i Valeriia Krasnozhon.

Pytania adresowane w trakcie debaty do dra Zdzisława Rapackiego przygotowali studenci z kół naukowych: Międzykulturowego Klubu Badawczego „The Globe”, KN Humanus oraz LB Club- Leading in Business. Dotyczyły one między innymi międzynarodowych rekomendacji sprzyjających zrównaniu statusu kobiet i mężczyzn w sferze wynagrodzenia za pracę, polskich rozwiązań dotyczących zwalczania przemocy wobec kobiet, uregulowania statusu osób LBGTQ+, a także polskich i unijnych dobrych praktyk przydatnych organizacjom pozarządowym wdrażającym idee równości płci. Studenci z różnych stron świata m.in. Rwandy, Kazachstanu, Iranu czy Zimbabwe podzielili się z publicznością doświadczeniami ze swoich krajów w kwestii postrzegania i wdrażania idei równości płci. Głos w dyskusji zabrała również przedstawicielka szkół średnich uczestniczących w wydarzeniu. Pytań do dra Zdzisława Rapackiego było tak dużo, że dyskusja nad nimi, po oficjalnym zamknięciu debaty, przeniosła się do kuluarów.

Debata zgromadziła ponad 160 osób, byli to pracownicy i studenci WSIiZ,  uczniowie szkół średnich: Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie z jego dyrektorką Renatą Łunarską, Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu z wychowawczynią Grażyną Gamracy, I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu z nauczycielami Elżbietą Łambucką i Maciejem Wesołowskim oraz VI Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie z wychowawcą Arkadiuszem Błażejowskim oraz słuchacze Akademii 50+.

Ważnym elementem wydarzenia było podsumowanie tegorocznego Maratonu Pisania Listów Amnesty International. Debacie towarzyszyła również wystawa plakatów „WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ”/”ALL PEOPLE HAVE RIGHTS REGARDLESS OF GENDER”, której pomysłodawcą i organizatorem była Rada Kół Naukowych WSIiZ we współpracy z KN The Globe, na wystawę złożyło się 16 prac autorstwa studentów kierunku Grafika komputerowa:

 1. MARIUSZ CHORĄŻY
 2. MICHALINA CHORZĘPA
 3. PATRYCJA GŁODEK
 4. DOMINIK KAMIŃSKI
 5. MARLENA KUCIŃSKA
 6. EDYTA MUSIAŁ
 7. ARTUR OZYCH
 8. MONIKA STOPYRA
 9. ANNA SOZAŃSKA
 10. KAMI TEPER
 11. KAMIL USTRZYŃSKI
 12. HELENA WRÓBEL
 13. MAŁGORZATA ZYCH
 14. LILIANA ŻYWICKA

Jak podkreśla dr Malgorzata Gosek, Prorektorka ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju: Debata, wpisująca się w realizację idei zrównoważonego rozwoju, była dla nas ważnym wydarzeniem z dwóch powodów. Jako Uczelnia chcemy tworzyć środowisko, w którym każdy czuje się akceptowany i szanowany. Każdy z nas jest inny, różnimy się od siebie, ale ta różnorodność ubogaca nas, pozwala widzieć świat z różnych perspektyw. Drugi powód do dumy to zgromadzenie na debacie wielu aktywnych młodych ludzi – uczniów w wielu szkół i studentów polskich i zagranicznych. To jest właśnie to, co chcemy jako Uczelnia robić – integrować. Integracja to droga do zrozumienia drugiego człowieka, tolerancji a czasami przyjaźni. WSIiZ jest otwarty na wszystkich ludzi. 

Językiem debaty był angielski, symultaniczne tłumaczenie na język polski zapewnił Zakład Filologii Angielskiej WSIiZ. Debata został przeprowadzona dzięki zaangażowaniu wielu  osób i jednostek, główny organizator to Koło Naukowe Międzykulturowy Klub Badawczy „The Globe” wspierany przez Pełnomocniczkę Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi i przemocy dr Katarzynę Kurzępę-Dedo, EUROPE DIRECT Rzeszów działający w ramach sieci informacyjnej Komisji Europejskiej, oraz  Radę Kół Naukowych WSIiZ, Dział Rozwoju i Koordynacji Projektów IT oraz Klub IQ.