Trzynaścioro studentów Grafiki Komputerowej i Produkcji Multimedialnej wzięło udział w dwudniowych warsztatach w Podkarpackim Centrum Innowacji, w pracowni ProtoLab. Zajęcia zorganizowano w ramach nauki na specjalności Projektowanie na potrzeby druku 3d.

Łączenie nauki z biznesem oraz kształcenie praktyczne, pokazujące szerokie spektrum możliwości – to wartości, które od lat przyświecają kształceniu grafików na kierunku Grafiki Komputerowej i Produkcji Multimedialnej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W tym semestrze poszliśmy o krok dalej. W ramach nauki na specjalności Projektowanie na potrzeby druku 3d, poza zajęciami praktycznymi na Uczelni, studenci mieli okazję odbyć dwudniowe warsztaty w Podkarpackim Centrum Innowacji, w pracowni ProtoLab – mówi mgr Łukasz Bis, EMBA, Dyrektor Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego WSIiZ.

Warsztaty zrealizowano w dniach 22 maja oraz 19 czerwca i dotyczyły one technologii oraz procesów druku 3d. W trakcie zajęć mieliśmy okazję poznać (i co najważniejsze – doświadczyć) takie technologie druku jak FDM (druk w termoplastach), czy SLA (druk w utwardzanej światłem żywicy). Uczelnia ma szerokie zaplecze do kształcenia na tej specjalności, jednak nie jest ono kompletne – PCI ProtoLab poza samym laboratorium druku to też warsztat, pracownia elektroniki, a także przestrzeń kreatywna. Dzięki warsztatom mieliśmy okazję współpracować także z jednym z największych specjalistów z zakresu druku 3d – magistrem Łukaszem Szubartem. Jego ekspercka wiedza – a przede wszystkim szerokie doświadczenie – są dużą wartością dodaną warsztatów – opowiada mgr Bis.

W trakcie zajęć studenci poza przygotowaniem modeli do wydruku (w konkretnym materiale, korzystając z określonej technologii), uczyli się obsługi maszyn, a także podstaw postprocesowania wydruków. W dyskusji omawiane były typowe problemy, zarówno z zakresu budowy i obsługi drukarek, jak i opracowywani modeli do druku. Warsztaty w przestrzeni ProtoLab dały studentom możliwość nauki w realnych warunkach, jakie mogą spotkać ich w pracy zawodowej, co przekłada się na zdobycie doświadczenia, które jest bardzo cenne na dzisiejszym rynku pracy. Możliwość przejścia całego procesu, od przygotowania plików do druku, przez obsługę maszyn i postprocesy, z uwzględnieniem różnych materiałów i czynników wpływających na proces druku, pozwoliło studentom zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności oraz natychmiastowo poddać je weryfikacji – mówi mgr Łukasz Szubart, Specjalista ds. szybkiego prototypowania i druku 3d w PCI.

Warsztaty skonstruowano w taki sposób, aby rozwijały kreatywność studentów m.in. w modelowaniu pod kątem optymalizacji materiału i czasu wydruku. Ich celem było otworzyć studentów na niekonwencjonalne rozwiązania i pokazać zastosowanie wydruku nie tylko w prototypowaniu, lecz również w życiu codziennym. Uważam, że pomysł, aby przeprowadzić warsztaty w PCI ProtoLabie był trafiony w dziesiątkę! Ciekawie przekazana wiedza, każdy mógł spróbować obsługi maszyn. Na pewno wiele wyniosłem z takich warsztatów (nie tylko nowe doświadczenie, ale i przygotowany przeze mnie wydruk). Chętnie zapiszę się jako Użytkownik do ProtoLabu – zaznacza Mirosław Długosz, jeden ze studentów biorących udział w warsztacie.

W trakcie zajęć zrealizowano także krótki proces prototypowania. Wykorzystując zainteresowania niektórych studentów – i ich bieżące potrzeby – zamodelowany i dopracowany został wałek do produkcji węzy pszczelej. Jego prototyp udało się wydrukować jeszcze w trakcie warsztatów – a po udanej próbie, dopracowaniu modelu – wykonano model w skali 1:1 korzystając z infrastruktury i sprzętu Uczelni. Studenci dzięki temu prostemu zadaniu mieli okazję doświadczyć pełnego procesu planowania i wytwarzania konkretnego przedmiotu użytkowego – mówi Łukasz Bis.