Dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ, Kierownik Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego, zaprezentuje swój nowy artykuł „Stoic Sign-Inference and They Lore of Fate”, w którym zdefiniowano nową logikę modalną. Przed tym wykładem dr hab. Jerzy Król, prof. WSIiZ, zaprezentuje najnowsze badania naukowe Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.

Prezentacja artykułu „Stoic Sign-Inference and They Lore of Fate” odbędzie się 13 marca 2024 r. o godz. 16:00. Seminarium internetowe „Logica Universalis” to seria seminariów światowych połączona z czasopismem „Logica Universalis”, serią książek „Studies in Universal Logic” i „Universal Logic Project”. Jest to otwarta platforma dla wszystkich uczonych zainteresowanych wieloma aspektami logiki.

Z artykułu prof. Schumanna możemy dowiedzieć się, że istnieje logika modalna, w której prawdziwy jest determinizm logiczny, to znaczy stwierdzenie, że wszystko koniecznie pojawia się lub koniecznie znika. W tej logice możliwe są pewne zdarzenia A, dla których prawdziwe jest zdanie: A jest konieczne oraz nie-A jest konieczne. W artykule przywracana jest należąca do stoików nauka o znakach-wnioskach. W pierwszej kolejności rozważono kontekst religijny tego nauczania i oceniono wpływ na niego babilońskiej tradycji wróżbiarskiej. W Mezopotamii opracowano złożone metody logicznego wnioskowania w wróżeniu. Metody te są szczególnie interesujące dla prognoz medycznych Babilończyków i Asyryjczyków. Rzecz w tym, że odpowiednie traktaty medyczne można rozumieć jako bazy eksperckie we współczesnym znaczeniu, w których ittu jest odpowiednią regułą ekspercką IF-THEN. Stąd stoicką logikę proto-zdaniową można rozumieć jako formalizację tej mezopotamskiej techniki dedukcji i uprowadzeń. Idąc za rozumowaniem samych stoików, możemy nie tylko zrekonstruować ich logikę modalną jako system CD, ale także zaproponować nową semantykę sądów modalnych – semantykę odmienną od modeli Kripkego.

Przed tym wykładem dr hab. Jerzy Król, prof. WSIiZ, zaprezentuje najnowsze badania naukowe Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego, w tym badania nad świadomością robotów. Na przykład formalna teoria mnogości (ZFC) może dostarczyć modeli dla maszyn Turinga z wyrocznią i wtedy możemy wykazać, że taka formalna struktura rozwija wiele cech zwykle przypisywanych świadomemu zachowaniu.

Do udziału w wykładzie można dołączyć TUTAJ.