Światowy Kongres Inteligencji Obliczeniowej (WCCI) to największe na świecie wydarzenie techniczne dotyczące inteligencji obliczeniowej, obejmuje trzy konferencje: International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), – International Conference on Fuzzy Systems (Fuzz), Congress on Evolutionary Computation (CEC). W trakcie ostatniego Kongresu swoje prace zaprezentowało na nim troje naukowców WSIiZ.

Na ostatnią edycję WCCI zgłoszono ponad 3 000 abstraktów, a zaprezentowano wyniki ponad 1 500 prac naukowych. Wśród nich znalazły się prace trojga naukowców z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie: prof. dr hab. inż. Władysława Homendy, dr Zofii Matusiewicz oraz dr inż. Mariusza Września.

W trakcie sesji Handling Uncertainty in Big Data by Fuzzy Systems (pl.: Obsługa niepewności w Big Data przez systemy rozmyte) dr Zofia Matusiewicz zaprezentowała pracę zatytułowaną „Balanced Relations Equations”. Wyniki dotyczyły nowych typów równań relacyjnych, które oparte są na koncepcji zbiorów zbalansowanych. Wprowadzone relacje zbalansowane pozwalają na pełniejszą interpretację czynników pozytywnych i negatywnych gromadzonych danych.

Motywacją dla tego podejścia były osiągnięcia laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie nauk kognitywnych: Amosa Tversky’ego i Daniela Kahnemana. Ich teoria perspektywy (Prospect Theory) dała wyjaśnienie ludzkich wyborów ekonomicznych. Na podstawie ich dorobku naukowego wiadome jest, że na podejmowanie decyzji przez człowieka wpływają zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Korzystając z tej teorii Autorka opracowała podstawy do rozwiązywania zrównoważonych równań relacyjnych i przedstawiła przykłady wraz z ich praktycznymi zastosowaniami.

W trakcie sesji Advances in Deep Fuzzy Systems zaprezentowany został drugi z artykułów „Time Series Processing with Cognitive Maps. The Case of General Forecast Modelingfor Time Series of Similar Nature”. Praca dotyczyła zagadnień związanych z interpretacją rozmytych map poznawczych wytrenowanych do modelowania szeregów czasowych. W pracy analizowano wpływ różnych scenariuszy projektowania rozmytych map poznawczych na jakość modelowania.

Fuzzy Cognitive Maps na jakość modelowania. W szczególności celem pracy była analiza jakości modelowania dostarczanego przez Fuzzy Cognitive Maps z uwzględnieniem dwóch aspektów: po pierwsze, zróżnicowanej konfiguracji funkcji celu i funkcji błędu oraz po drugie, generalizacja modelowania z poszczególnych elementów (szeregów czasowych) na klasę elementów o podobnym charakterze. Porównano jakościowo i ilościowo modele szeregów czasowych oparte na dobrych wzorach Fuzzy Cognitive Maps designs z wyżej wymienionymi opcjami projektowymi.

Tegoroczny Światowy Kongres Inteligencji Obliczeniowej (WCCI) odbył się w Uniwersytecie w Padwie (Włochy). Uniwersytet został założony w 1222 roku, a jednym z jego wykładowców był Galileo Galilei (lata 1592-1610). Z okazji 800-lecia rocznicy powstania Uniwersytetu Rektor tej uczelni przypomniał, jak ważną rolę pełni nauka w rozwoju ludzkości i w poszukiwaniu prawdy.